VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục ra sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại hội nghị thông báo kết quả giữa nhiệm kỳ2015 - 2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu trên địa bàn do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức vào chiều ngày 07/11/2018. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo kết quả giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó,nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm, phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, 16/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 6,5%/năm; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Tỉnh đã tập trung xây dựng thị trấn Kiến Giang, thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Hoạt động thu hút đầu tư gặp nhiều thuận lợi, nhiều nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu đang tích cực triển khai các dự án trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tổng nguồn vốn cam kết đầu tư đạt 7,34 tỷ USD. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức... Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao quyết tâm, phát huy tinh thần “Quảng Bình quật khởi”, ra sức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cũng thông báo một số thông tin về chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới.

Tiếp đó, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Minh Huyền

[Trở về]