VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tại Công văn số 01/BCĐ-VPTT về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 1129/UBND-KT ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Bên cạnh đó, thành viên Ban Chỉ đạo 389 và các địa phương cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hơp, chủ động thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của các đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo yêu cầu.

N.Q

[Trở về]