VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL; đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác; hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả…

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu PBGDPL của từng nhóm đối tượng; đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL; biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ; xây dựng chuyên mục cho các đối tượng của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin với hình thức hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia, xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm có lồng ghép nội dung tuyên truyền…

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, điều tra viên, kiểm sát viên, cán bộ phụ trách công tác pháp chế; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

Mai Anh

 

[Trở về]