VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh cùng các sở, ban, ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn. Nhìn chung, các văn bản được ban hành kịp thời, thống nhất, đồng bộ, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đồng thời tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn.
Tính đến hết tháng 6/2018, đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 814.805 người, đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 91,7%. Các nhóm đối tượng như người lao động và người sử dụng lao động đóng đạt 81,8%, ngân sách Nhà nước đóng đạt 99,9%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng đạt 80,4%, đối tượng hộ gia đình đạt 86,1% trên tổng số người thuộc diện tham gia. Hằng năm, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiến hành thẩm định, lập danh sách đơn vị đủ điều kiện thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu và chuyển tuyến để có cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT. Đến nay, cơ quan BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 16 cơ sở KCB, trong đó có 12 cơ sở KCB ban đầu. Cùng với đó, các bệnh viện đa khoa huyện cũng trực tiếp ký hợp đồng KCB BHYT với trạm y tế xã trên địa bàn đúng tiến độ.

Bên cạnh công tác giám định, quyết toán chi phí KCB BHYT thực hiện đúng quy trình, vấn đề quản lý và sử dụng quỹ BHYT cũng được triển khai nghiêm túc. Ngay từ đầu mỗi năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế đánh giá chương trình phối hợp liên ngành hằng năm cũng như xây dựng chương trình thực hiện chính sách BHYT trong năm tiếp theo. Hằng năm, tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và BHXH xây dựng kế hoạch giao dự toán chi KCB BHYT từ nguồn Quỹ BHYT do Chính phủ giao. Đối với việc thanh toán chi phí vượt trần đa tuyến đến, vượt Quỹ KCB tại các cơ sở KCB BHYT, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế thẩm định chi phí vượt trần, vượt quỹ để có cơ sở đề nghị thanh toán cho cơ sở KCB kịp thời, đúng quy định. Tính trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh chi 425,40 tỷ đồng, chiếm 53,52% so với tổng kế hoạch giao chi trong năm 2018, trong đó chi tại các đơn vị 183,380 tỷ đồng chiếm 43,11% so với tổng chi. Tỷ lệ chi phí KCB đa tuyến đi cao chiếm 56,89% so với tổng chi KCB toàn tỉnh, riêng tỷ lệ đa tuyến đi ngoại tỉnh/tổng chi đa tuyến đi là 49,90%.

Ngoài ra, công tác tổ chức, phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong việc thực hiện Luật BHYT được tiến hành tương đối suôn sẻ. Hằng năm, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh ban hành nhiều văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện BHYT kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Sở Y tế và các bệnh viện cũng đã phối hợp với BHXH để tiến hành đấu thầu thuốc, vật tư đảm bảo quy định, kịp thời; đồng thời kiểm soát chi phí thuốc, vật tư y tế, nhất là những thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, đóng gói không thông dụng, ít cạnh tranh, không hợp lý.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, thời gian qua, công tác tuyên truyền về BHYT ở một số nơi trên địa bàn thiếu thường xuyên, còn nặng nề, mang tính hình thức; mạng lưới tuyên truyền viên sâu rộng ở các cộng đồng dân cư chưa xây dựng được; hiệu quả cách tuyên truyền để làm chuyển biến được nhận thức của các đối tượng thuộc diện cận nghèo, hộ gia đình khó khăn ở vùng nông thôn còn hạn chế. Song song với đó, tỷ lệ tham gia BHYT thấp ở một số nhóm đối tượng do nguyên nhân ý thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật về BHYT của một số người sử dụng lao động đối với người lao động chưa nghiêm. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chưa nhiều, chế tài quy định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về BHYT còn nhẹ, thiếu sức răn đe. Ðời sống của một số nhóm đối tượng như người cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, học sinh, sinh viên... còn khó khăn. Cùng với đó, chất lượng KCB của một số cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế chưa đáp ứng, ngày điều trị bình quân dài và tỷ lệ chỉ định người bệnh đến khám vào điều trị nội trú cao, lượng bệnh nhân đến KCB tại các cơ sở y tế tăng cao và chi phí tiền giường, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tăng cao dẫn đến vượt quỹ...

Thời gian tới, các cấp, các ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, lao động về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia BHYT đối với phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị - xã hội, đồng thời khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao niềm tin, thu hút được các tầng lớp Nhân dân, người lao động tự nguyện, tự giác tham gia BHYT.

Minh Huyền

[Trở về]