VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Quảng Bình đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các hành động về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng như có sự phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; chỉ đạo xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI và định kỳ tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động rà soát, sửa đổi quy định, chính sách của tỉnh về doanh nghiệp, đầu tư; bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, M-SCORE, ICT INDEX; xây dựng kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia; ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình theo chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh…

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); niêm yết công khai các TTHC tại phòng giao dịch một cửa ở các sở, ban, ngành và địa phương, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị thực hiện dịch vụ hành chính trong việc cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, dễ thực hiện; đa dạng hình thức công khai TTHC như niêm yết, trang web, in ấn tờ rơi, sổ tay thông tin TTHC nhỏ gọn, đẹp mắt...để cung cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...; thực hiện rà soát TTHC theo hướng nhà đầu tư chỉ tiếp xúc một đầu mối để tiết kiệm chi phí thời gian cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Về tổ chức thi hành pháp luật, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức các sở, ban ngành và địa phương đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC; chỉ đạo công bố rộng rãi văn bản QPPL, tài liệu, kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức có thể tra cứu, áp dụng.

Đối với việc tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, địa phương tổ chức định kỳ hàng quý gặp mặt doanh nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện, qua đó ghi nhận được nhiều ý kiến phản ánh, góp ý, đề xuất, kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu, giải quyết; chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh nhằm tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh; triển khai thiết lập đa dạng kênh thông tin để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về kết quả thực hiện TTHC; cung cấp tài liệu pháp lý, văn bản QPPL của Trung ương và tỉnh để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; không thực hiện lại nội dung trong phạm vi đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận trước đó trên tinh thần mỗi doanh nghiệp chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm.

Về cải cách TTHC, tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tập trung khuyến khích triển khai quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh giúp công tác đăng ký doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt số lần đi lại của doanh nghiệp; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm, khích lệ doanh nghiệp, công dân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định với chất lượng giải quyết có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu của cá nhân, tổ chức; thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu về quy hoạch, về cơ chế chính sách cũng như hướng dẫn đầu tư theo hướng ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và có chỉ dẫn rõ ràng để thuận tiện tra cứu; niêm yết công khai các TTHC tại Phòng Giao dịch một cửa ở Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, dễ thực hiện; nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại, email); nâng cao chất lượng website của đơn vị đối với hạng mục hướng dẫn thủ tục kinh doanh; đầu tư, chính sách liên quan đến khu vực tư nhân, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, tại các khu vực có tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Bảo Ninh, Phong Nha, các quỹ đất ven biển… UBND tỉnh cũng ban hành suất đầu tư tối thiểu làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực; chủ động rà soát, sửa đổi quy định chính sách của tỉnh về doanh nghiệp, đầu tư; bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, đã ban hành. Với nhiều sáng kiến và kế hoạch cải cách hành chính đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; cải tiến phương thức làm việc; giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC…

Tin rằng, với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia cùng các hành động về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thu hút hơn nữa nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh trên địa bàn tỉnh… Điều này còn có ý nghĩa hơn nữa bởi vì dự kiến trong hai ngày 16 và 17/01/2021, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình với chủ đề “Quảng Bình - Tiềm năng, An toàn và Khác biệt” và các hoạt động liên kết. Thông qua hội nghị này, với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng sát cánh cùng các nhà đầu tư để thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Quảng Bình tiếp tục khẳng định cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet