Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên giới trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, Quảng Bình đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng.
Với nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân một số văn bản, nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. Trong năm, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức 1.459 đợt tuyên truyền với 87.756 lượt người tham dự; in ấn, phát hành 35.424 tài liệu, 5.670 tờ rơi; 500 Sổ tay pháp luật về chống khai thác thủy bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…

Các sở, ngành cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, quần chúng Nhân dân và lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tổ chức tuần tra đơn phương đường biên, mốc quốc giới 52 đợt/345 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuần tra song phương 12 đợt/167 lượt cán bộ, chiến sỹ, góp phần giữ vững chủ quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới Quốc gia. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, đối tượng xâm phạm an ninh Quốc gia; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm quy chế biên giới, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu cũng được các lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; an ninh cửa khẩu ổn định, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được kiểm soát chặt chẽ. Các lực lượng chức năng đã làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ cho 462.836 lượt người và 207.267 lượt phương tiện cùng nhiều loại hàng hóa. Mặt khác, hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu trên tuyến biên giới được giữ vững nguyên trạng theo vị trí pháp lý; xây dựng, quản lý có hiệu quả công trình trong vành đai biên giới; duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Các ngành, địa phương, lực lượng chức năng cũng đã duy trì chế độ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa lạch, cửa sông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động trên biển; làm thủ tục qua cửa khẩu cảng biển cho 319 phương tiện/6.197 thuyền viên xuất, nhập cảnh; 2.422 phương tiện/19.537 thuyền viên xuất, nhập nội địa và nhiều loại hàng hóa khác; kiểm soát xuất, nhập cửa lệch cho 33.121 tàu/233.110 lao động; đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh, trật tự với bảo vệ biên giới, vùng biển. Các lực lượng chức năng cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh vùng ven biển. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với du lịch biển được đầu tư về nội dung, đi vào chiều sâu và chuyên biệt hóa cho từng phân khúc thị trường mang lại hiệu quả cao, góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch đến tỉnh Quảng Bình...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, trong đó chú trọng phát triển ngành có lợi thế ở địa phương; thực hiện tốt chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới. Năm 2018, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 335.731 lượt người và 155.307 lượt phương tiện qua lại giao thương, buôn bán với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 743,8 triệu USD.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương đã tích cực tham mưu UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh để xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống đê, kè, điện năng lượng mặt trời, trạm y tế, trường học, hệ thống cung cấp nước sạch… cho người dân khu vực biên giới. Chính quyền địa phương cũng tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đóng trên địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai; nhận đỡ đầu, giúp đỡ các thôn, bản khó khăn; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực biên giới với nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; mở lớp dạy xóa mù chữ, hỗ trợ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường…

Tuy nhiên, công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền chưa sâu rộng, kịp thời nên một số bộ phận Nhân dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không có ý thức vượt khó vươn lên thoát nghèo, tạo sức ỳ lớn trong công cuộc phát triển của tỉnh. Ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người dân tại địa bàn còn hạn chế; hiệu quả, chất lượng hoạt động của mô hình tự quản, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới chưa cao. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn. Nguồn ngân bố trí để thực hiện chương trình, dự án liên quan đến biên giới đất liền, biển đảo còn hạn chế, không đáp ứng nhu cầu thực tế. Kinh tế - xã hội vùng biên giới còn chậm phát triển; đại bộ phận người dân chưa có mô hình sản xuất kinh tế, việc làm ổn định, đời sống đồng bào vùng biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn rất cao. Việc phân công cơ quan chủ trì quản lý, triển khai một số chính sách không nhất quán, đồng bộ, cơ chế phối hợp không rõ ràng, chồng chéo gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện…

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về biên giới Quốc gia cho cán bộ và Nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực biên giới; đổi mới, đa dạng cả về hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của biên giới, vùng biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, bờ biển; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh qua khu vực biên giới chặt chẽ, đúng quy định; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những âm mưu của thế lực thù địch, tội phạm tại khu vực biên giới; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu vực biên giới; giải quyết tốt những vụ việc phức tạp nảy sinh ở địa bàn khu vực biên giới, vùng biển, không để khiếu kiện kéo dài gây điểm nóng.

Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, chú trọng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng… phù hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của từng địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đồng thời tạo thêm nhiều sinh kế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc có tính cạnh tranh cao và hấp dẫn khách du lịch tại các địa phương biên giới; khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng xã biên giới. Ngoài ra, các ngành, địa phương tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư nguồn vốn để tạo nguồn lực tổng hợp cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; tăng cường chính sách phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu để tăng cường giao lưu hàng hóa và phát triển kinh tế…

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN