VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp để phát triển đơn vị, đối tượng tham gia, tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương vào cuộc sống, BHXH tỉnh đã chủ động tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền có chiều sâu, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh có 77.497 người tham gia BHXH, tăng 4.492 người so với cùng kỳ, đạt 17,4% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó có 9.577 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.774 người; 9.577 người tham gia BHTN, đạt 12,76% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định. Đến hết tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh có 45.957 người hưởng lương hưu, 20.839 người trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, 6.701 người hưởng trợ cấp một lần, 4.139 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 35.301 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của BHXH Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng năng suất và cường độ lao động để giảm thời gian giải quyết TTHC. Kết quả, 18/24 TTHC thực hiện chính sách BHXH, BHTN được rút ngắn thời gian giải quyết trên 10% so với quy định, trong đó 09 thủ tục được rút ngắn trên 50% thời gian, 06 thủ tục rút ngắn thời gian từ 40 - 50%. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng triển khai quy định mới về cấp lại Sổ BHXH, điều chỉnh trong sổ BHXH cho người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Mặt khác, BHXH tỉnh đã ứng dụng, vận hành tốt các phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để xử lý nghiệp vụ theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm giao dịch BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính, giao dịch điện tử nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH, nhất là trong việc tiết kiệm kinh phí, thời gian và kiểm tra, lưu trữ hồ sơ. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã vận hành tốt hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để theo dõi trực tuyến, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, trong đó cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo qua tin nhắn điện thoại cho chủ doanh nghiệp, người lao động các thông tin về tình hình nộp, biến động tăng, giảm lao động, tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC; đồng thời, cho phép người lao động nhắn tin qua điện thoại để tra cứu các thông tin về thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thời hạn sử dụng thẻ BHYT, tình trạng hồ sơ đã nộp cho cơ quan BHXH.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chú trọng thực hiện đúng theo quy định, góp phần triển khai nghiêm chính sách BHXH và bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Từ tháng 5/2018 - 5/2019, BHXH tỉnh đã thực hiện kiểm tra nội bộ 05 BHXH cấp huyện; thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 98 đơn vị sử dụng lao động; thanh tra đột xuất chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN 08 đơn vị; kiểm tra 312 đơn vị và 126 đại lý thu, chi trả… Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các đơn vị trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt đề nghị đăng ký tham gia BHXH đối với 250 lao động, điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 634 lao động; thu hồi được 19,9 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; xử phạt vi phạm hành chính 16 chủ sử dụng lao động; thu hồi 84,6 triệu đồng tiền chi BHXH sai quy định.

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ giải pháp để phát triển đơn vị, đối tượng tham gia, tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHTN, nhất là phát triển các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đối tượng nông dân, người lao động thuộc khu vực phi chính thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo từng giai đoạn đã đề ra, tiến tới BHXH toàn dân. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tập trung quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản tốt chương trình công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý thuộc hệ thống BHXH tỉnh; tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT để làm căn cứ giải quyết, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, gian lận quỹ BHXH; thực hiện nghiêm việc giao dịch qua dịch vụ bưu chính, giao dịch điện tử trong đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn, các lĩnh vực nghiệp vụ khác theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mặt khác, BHXH tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, thắc mắc của công dân liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHTN. Ngoài ra, các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là tập trung vào nhóm đối tượng nông dân, người lao động khu vực phi chính thức và người lao động làm việc trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin, số liệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phản ánh, biểu dương gương tốt, điển hình tiên tiến đi đôi với phê bình, đấu tranh với hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc làm tổn hại đến chủ trương của Đảng, uy tín, hình ảnh của ngành, đất nước, vì sự phát triển bền vững của chính sách BHXH và bảo đảm an sinh xã hội.

Mai Anh

[Trở về]