Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 và bước đầu đạt nhiều chuyển biến tích cực.
Theo đó, Sở đã triển khai thực hiện Đề án trong các Kế hoạch phổ biến giáo dục, pháp luật hàng năm, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong giai đoạn 2017 - 2021, toàn ngành đã tổ chức 50 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 4.500 người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức 228 phiên giao dịch việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 92.276 người lao động; giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 13.928 người lao động; cấp phát miễn phí 9.700 tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp… cho các doanh nghiệp và người lao động; thực hiện đăng tải 59 tin bài tuyên truyền về pháp luật lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, hàng năm, trên địa bàn có khoảng 26.000.000 lượt người được tư vấn và xuất khẩu lao động; số lao động được các trung tâm giới thiệu và cung ứng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khoảng 1.600 - 2.000 lao động/năm; số lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài tăng đều hàng năm. Cùng với đó, Sở cũng đã tổ chức 49 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật học nghề, đào tạo nghề cho 4.247 người lao động; thực hiện tuyển sinh hơn 70.685 người vào học nghề (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng) tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh; tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 80%.

Với việc áp dụng linh hoạt các hình thức và cách làm phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng mối quan hệ hài hòa tại doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV Minh Huyền

[Trở về]