VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh đến năm 2020 theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng tập trung triển khai sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân ngày càng được nâng lên, thể hiện ở sự đồng thuận của người dân với chủ trương xây dựng các dự án của tỉnh; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái về các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh.
Trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được các cấp, các ngành coi trọng, quan tâm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Theo đó, ngay sau khi Đề án được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí địa phương thông tin, phản ánh kịp thời việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã tổ chức tiếp, phát đầy đủ các chương trình phát thanh, truyền hình của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp; đồng thời lồng ghép tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về Đề án bảo đảm an ninh du lịch tại Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020; thông tin, tuyên truyền về xây dựng, hoạt động Khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh…

UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách đầu tư xây dựng ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Sở Tư pháp đã tổ chức các hội thi, hội nghị tập huấn như hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; hội nghị phổ biến công tác biển đảo năm 2018; hội nghị triển khai thực hiện đề án đảm bảo an ninh du lịch tại Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020; hội nghị phổ biến chính sách pháp luật; hội nghị đấu tranh phòng, chống mua, bán người, phòng, chống ma túy…

Cùng với đó, tỉnh cũng tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc họp báo, giao ban báo chí, hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án của tỉnh Quảng Bình về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh như: Họp báo cung cấp thông tin về dự án xây dựng đập thủy lợi Rào Nan, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch…; tổ chức điểm báo, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra, xác minh, phúc đáp, phản hồi thông tin báo chí phản ánh; phối hợp đấu tranh phản bác, xử lý các thông tin xấu, độc liên quan; tổ chức quản lý, phối hợp phòng, chống thư rác, tin nhắn rác liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; tăng cường các hoạt động giám sát, cảnh báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, nội dung, số lượng các ấn phẩm tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh còn ít. Việc hợp tác với các báo Trung ương, các kênh truyền hình Trung ương chưa thường xuyên, chưa có nhiều chương trình đặc biệt về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh của tỉnh đăng, phát trên các báo, tạp chí trung ương, các kênh truyền hình đối ngoại. Một số nội dung về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh chưa được triển khai do nguồn kinh phí hạn hẹp; công tác bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương, các phóng viên cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chưa được triển khai thường xuyên.

Giai đoạn tiếp theo, tỉnh đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025 với một số nội dung trọng tâm, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh tại các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, vùng có điều kiện về kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng tiếp giáp biên giới để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến với người dân; hướng dẫn cụ thể về công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng lựa chọn nội dung trọng điểm để tổ chức hàng năm; tăng cường số lượng chương trình phát thanh, truyền hình về chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh để tiếp, phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Minh Huyền

[Trở về]