VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 04/2017 
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Từ 2020, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy; Rút tiền từ ngân sách Nhà nước vượt mức quy định phải đăng ký trước;...

Xem tiếp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016 
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 16 dịch vụ kỹ thuật y tế tạm thời BHYT chưa thanh toán; Lao động...
Xem tiếp
Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 
 Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Xem tiếp
Một số điểm mới của Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế GTGT, TTĐB và Luật Quản lý thuế 
Ngày 06/4/2016, Quốc hội khóa 13 đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Sau đây là một số...
Xem tiếp
Những điểm mới của Luật Thống kê năm 2015 
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1-7-2016. Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015 đã khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thống kê năm...
Xem tiếp
Những điểm mới cơ bản trong Luật Chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2016 
Với 89,88% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Dự án Luật Trẻ em năm 2016, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017. Việc sửa đổi ban hành...
Xem tiếp
Những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
Ngày 25-6-2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua việc ban hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Luật gồm 10 chương, 98 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015....
Xem tiếp
Một số điểm mới cơ bản của Luật Hộ tịch năm 2014 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Xem tiếp
Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
Thực hiện Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án ’’Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu...
Xem tiếp
Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Xem tiếp