VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Người lao động mất gì khi nghỉ ngang? 
Nghỉ ngang, tự ý bỏ việc là những cách gọi khác của hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Dù đạt được mục đích của mình nhưng những thiệt thòi mà người lao động phải chịu...
Xem tiếp
Từ ngày 01/7/2020: Bỏ chế độ viên chức suốt đời 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 25/11/2019, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426 đại biểu...
Xem tiếp
Từ ngày 01/12/2019: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng 
(Quang Binh Portal) - Tin vui cho nhiều học sinh, sinh viên nghèo đó là kể từ ngày 01/12/2019, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng...
Xem tiếp
5 trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất 
Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất gồm giao đất có thu tiền và không thu tiền sử dụng đất. Dưới đây là các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Xem tiếp
Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm Xã hội từ 2015 trở về trước 
(Quang Binh Portal) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ban hành ngày 05/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng...
Xem tiếp
Từ ngày 01/01/2020: Nhân viên bưu điện xã sẽ được ký hợp đồng chính thức 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin quan trọng tại Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT được Bộ thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/10/2019. Theo đó, nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa...
Xem tiếp
Từ ngày 01/12/2019: Được kê khai trực tuyến khi đăng ký cấp Căn cước công dân 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Thông tư số 48/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 15/10/2019.
Xem tiếp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2019 
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực. Tiêu biểu như hướng dẫn về hóa đơn điện tử hay hướng dẫn xử lý dâm ô trẻ em…
Xem tiếp
Khi nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội? 
Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động nhưng cũng là nghĩa vụ của người sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tạm dừng việc thực...
Xem tiếp
Nghỉ hưu trước tuổi với công chức - toàn bộ chế độ cần biết 
Khác với người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức còn có thể nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc diện tinh giản biên chế. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về toàn bộ chế...
Xem tiếp