VĂN BẢN MỚI

Tập trung phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2353/KH-UBND về việc phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Xem tiếp
Rà soát, hoàn thiện các quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo tiến độ hàng tháng về tình hình triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Sở Thông tin và Truyền thông, qua kết quả...
Xem tiếp
Chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, 8/8 UBND huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ban, ngành vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Hệ thống MCĐT);...
Xem tiếp
Công bố và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục liên quan quy trình cấp điện trung áp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1649/UBND-KSTT về việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục cấp điện trung áp, trong đó giao các sở chuyên...
Xem tiếp
Công bố kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban,...
Xem tiếp
Những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong bốn chương trình hành động trọng tâm đột phá nhằm đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thời gian...
Xem tiếp
Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện" và Khung hướng dẫn Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, cấp huyện" và Khung hướng dẫn...
Xem tiếp
Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2249/UBND-KSTT về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3028/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030. 
Xem tiếp
Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2176/UBND-KSTTHC về việc tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Xem tiếp