VĂN BẢN MỚI

Đồng Hới: Bàn giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/5/2022, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 
Xem tiếp
Nâng cao Chỉ số ‘‘Tính năng động và tiên phong của chính quyền’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 do VCCI công bố, Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền” của tỉnh Quảng Bình đạt 6,75 điểm,...
Xem tiếp
Tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND về việc tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành...
Xem tiếp
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 698/KH-UBND về việc chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xem tiếp
Rà soát thủ tục hành chính để xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 681/UBND-KSTTHC về việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) để xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Xem tiếp
Công bố kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022 của sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2022 của sở, ban, ngành thuộc...
Xem tiếp
Triển khai tích hợp 03 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hộ tịch tổ chức triển khai tại địa phương và cung cấp trên Cổng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 675/UBND-KSTTHC về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06 và Công văn số 496/BTP-HTQT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp.
Xem tiếp
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực Giáo dục... 
(Quang Binh Portal) - Trong kế hoạch xây dựng Chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2022, Sở Giáo dục - Đào tạo xác định sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan...
Xem tiếp
Quý I/2022, Trung tâm Hành chính công tỉnh đón tiếp khoảng 35.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Trong quý I/2022, việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo điều kiện thuận lợi...
Xem tiếp
Hạn đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 540/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp