VĂN BẢN MỚI

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, thời gian...
Xem tiếp
Kho bạc Nhà nước tỉnh: Cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp...
Xem tiếp
Lệ Thủy: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), trong những năm qua, huyện Lệ Thủy đã đặc biệt chú trọng đến công tác phổ biến, quán triệt, tập trung lãnh đạo,...
Xem tiếp
Hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành, hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2016 đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và dân vận chính quyền năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/4/2017, UBND huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và dân vận chính quyền năm 2017. 
Xem tiếp
Quảng Bình nằm trong số 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI 2016 
(Quang Binh Portal) - Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2016 do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Xem tiếp
Chính thức triển khai đăng ký xuất nhập cảnh điện tử trên cả nước 
Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Xem tiếp
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn...
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2017, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và bàn các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC chính cấp huyện, cấp xã năm...
Xem tiếp
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2017, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu...
Xem tiếp