VĂN BẢN MỚI

Đảm bảo đến hết năm 2020, tối thiểu 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ngành được xây dựng, cung cấp Dịch... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1731/UBND-KSTT ngày 24/9/2020 về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC...
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1678/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...
Xem tiếp
Xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công (DVC) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Thủ...
Xem tiếp
Đánh giá tình hình xây dựng Chính quyền điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 15/9/2020, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai xây dựng CQĐT do đồng chí...
Xem tiếp
Kiểm tra tình hình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Quảng Ninh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 09/9/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Quảng Ninh về tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Đồng...
Xem tiếp
Sở Giao thông vận tải: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở Giao thông vận tải (GTVT) quan tâm thực hiện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt...
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và qua dịch vụ bưu chính công... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác cải cách thủ...
Xem tiếp
Lệ Thủy: Tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC được triển khai đồng bộ ở 06...
Xem tiếp
Ðồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động 
Tại Hội nghị đối thoại và khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện các TTHC của ngành bảo hiểm xã hội...
Xem tiếp