VĂN BẢN MỚI

Tiếp tục tập trung triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao về kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong quý I/2020,...
Xem tiếp
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 506/UBND-KSTT về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.
Xem tiếp
Đưa 02 nhóm thủ tục hành chính của Công an tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngày 25/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 986/VPUBND-HCC về việc...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ chương trình, giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuế trên tất cả các lĩnh vực đăng ký thuế, khai...
Xem tiếp
Phê duyệt 03 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm...
Xem tiếp
Phối hợp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên Phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai việc áp dụng Phần mềm Một cửa điện tử liên thông tỉnh Quảng Bình vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục...
Xem tiếp
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trên...
Xem tiếp
Thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy do Văn phòng Chính phủ ban hành 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử tại Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Qua 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu...
Xem tiếp
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khuyến khích thành lập các loại hình doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm. Cùng với...
Xem tiếp