VĂN BẢN MỚI

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1140/UBND-KSTT ngày 01/7/2020 về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo kết quả giám sát của Ủy ban...
Xem tiếp
Từ 01/7/2020, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
 (Quang Binh Portal) - Từ ngày 01/7/2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Đây sẽ là bước tiến...
Xem tiếp
Cục Thuế tỉnh: Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Với mục tiêu góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong lĩnh vực thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ các chương...
Xem tiếp
Đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 30/6/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 71/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các...
Xem tiếp
Tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách TTHC, trong thời gian qua, UBND tỉnh...
Xem tiếp
Rà soát, hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ngày 10/7/2019,...
Xem tiếp
Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và lao... Tin có hình
Quang Binh Portal) - Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh...
Xem tiếp
Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1799/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày...
Xem tiếp
Từ ngày 01/7/2020, cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất...
Xem tiếp