VĂN BẢN MỚI

Năm 2018, thi tuyển 02 chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập...
Xem tiếp
Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, cụm thi các huyện, thành phố phía Nam Tin có hình
(Quang Binh Portal) – Chiều ngày 03/8/2018, tại huyện Lệ Thủy, Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền CCHC cấp xã năm 2018, cụm thi...
Xem tiếp
Ngành Thuế phấn đấu giảm thời gian các thủ tục về thuế xuống còn 119 giờ trong năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 2872/KHHĐ-CT nhằm triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,...
Xem tiếp
Đẩy mạnh xây dựng, áp dụng ISO vào các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, hầu hết cơ quan hành chính thuộc đối tượng quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (ISO) vào hoạt động đã triển khai áp...
Xem tiếp
Việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn phải được thực hiện kịp thời,... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là nguyên tắc mà UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục...
Xem tiếp
97% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng và 03% đánh giá hài lòng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành... 
(Quang Binh Portal) - Đó là những con số đã nói lên hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công kể từ khi thành lập đến nay.
Xem tiếp
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Để triển thực hiện hoạt động kiểm soát thu tục hành chính (TTHC) theo kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tăng cường hoạt động kiểm soát...
Xem tiếp
95% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4 
Ngành Tài chính phấn đấu đến hết năm 2018 đạt được mục tiêu cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh tăng từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.
Xem tiếp
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC), 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, triển khai quyết liệt công tác CCHC...
Xem tiếp
Triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử và cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/6/2018, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn triển khai hệ thống phần mềm...
Xem tiếp