VĂN BẢN MỚI

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được thực hiện qua Trung tâm Hành chính công... 
(Quang Binh Portal) - Trong năm 2017 và 10 tháng năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Ban Quản lý Khu kinh tế được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả,...
Xem tiếp
Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, thành phố Đồng Hới đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây...
Xem tiếp
Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh không phát sinh việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định thủ... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện một cách quyết liệt và đúng hướng công tác cải cách hành chính. Nhờ đó các thủ tục hải quan được rút ngắn, giảm chi phí, tạo thuận lợi...
Xem tiếp
Chuẩn bị điều kiện triển khai ứng dụng ký số trên Hệ thống Quản lý văn bản điều hành 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính...
Xem tiếp
Năm 2018, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp được cắt giảm tối thiểu 30 - 50% 
(Quang Binh Portal) - Để tạo thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Bình, năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh công...
Xem tiếp
Thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 1980/UBND-KSTT về việc thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Xem tiếp
Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1978/UBND-KSTT ngày 21/11/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh: Tập trung thực hiện tốt hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC),...
Xem tiếp
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã,... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3990/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh,...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1883/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề...
Xem tiếp