VĂN BẢN MỚI

6 tháng đầu năm 2019: Triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố...
Xem tiếp
Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2019, Văn Phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2136/VPUBND-KSTT về việc công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý. 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đất đai qua tin nhắn trên điện thoại di động cho người... 
Trong những năm qua, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai luôn là vấn đề nóng trong xã hội, để đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hóa trong lĩnh vực đất đai làm cơ sở cho việc theo dõi, chỉ...
Xem tiếp
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội...
Xem tiếp
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả...
Xem tiếp
Thỏa thuận hợp tác thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 29/5/2019, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt giữa UBND tỉnh với Ngân...
Xem tiếp
Triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại Quảng Bình năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Thông tư số 133/2017-TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện...
Xem tiếp
Phê duyệt 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc...
Xem tiếp
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 724/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất,...
Xem tiếp