VĂN BẢN MỚI

Rà soát, hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ngày 10/7/2019,...
Xem tiếp
Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và lao... Tin có hìnhTin mới
Quang Binh Portal) - Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh...
Xem tiếp
Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1799/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày...
Xem tiếp
Từ ngày 01/7/2020, cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất...
Xem tiếp
Rà soát, chạy thử các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Thông...
Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại...
Xem tiếp
Phấn đấu cải thiện thứ hạng đối với lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 do Bộ Nội vụ công bố, Quảng Bình đạt 80,8/100 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Trong 08 lĩnh...
Xem tiếp
Chỉ số Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Quảng Bình xếp thứ 02/63 tỉnh, thành Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành...
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong giai đoạn 2021 - 2030 
(Quang Binh Portal) - Trong giai đoạn từ 2011 đến Quý I/2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực...
Xem tiếp
Công bố Chỉ số PAPI 2019: Chỉ số về trách nhiệm giải trình với người dân của tỉnh Quảng Bình thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019, tỉnh Quảng Bình có 3/8 chỉ số ở nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là tham...
Xem tiếp