VĂN BẢN MỚI

Trong quý II và III/2018: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Xem tiếp
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Quý I/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành và địa phương tập trung triển khai nhằm giải quyết tốt TTHC cho người...
Xem tiếp
Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 491/UBND-XDCB về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
Xem tiếp
Quảng Bình đạt điểm cao nhất về Chỉ số PAPI 2017 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán...
Xem tiếp
Khẩn trương chỉ đạo việc sử dụng, khai thác thống nhất dữ liệu về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành... 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) dư thừa, trùng lặp trên Cơ...
Xem tiếp
UBND huyện Quảng Ninh: Đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2018, UBND huyện tổ chức đối thoại với Nhân dân xã Trường Xuân về giải quyết các thủ tục hành chính.
Xem tiếp
Tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 297/UBND-KSTT tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết...
Xem tiếp
Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó có nội dung quy định chế độ báo cáo...
Xem tiếp
Trung tâm Hành chính công tỉnh: Hoàn tất giải quyết và trả kết quả 1.150 hồ sơ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết hơn 2.350 hồ sơ của các tổ chức, doanh...
Xem tiếp
Hiệu quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Với mục tiêu "Cải cách hành chính - Động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ", Trung tâm Hành chính công...
Xem tiếp