VĂN BẢN MỚI

99% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Trung tâm Hành chính công cho biết, đến nay, có 1.035 thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào thực hiện tại Trung tâm, trong đó 980 TTHC của các sở, ngành thuộc...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện...
Xem tiếp
“Cải cách tư pháp chính là quá trình đề cao quyền con người, quyền công dân” 
“Cải cách tư pháp chính là quá trình đề cao quyền con người quyền công dân trong hoạt động tư pháp, coi con người là chủ thể là nguồn lực chủ yếu và là mục đích của sự phát triển” - Đây...
Xem tiếp
Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/9/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường...
Xem tiếp
Phát huy dân chủ từ giám sát cải cách hành chính Tin có hình
Giám sát cải cách hành chính (CCHC) là để phát huy dân chủ, là việc làm cụ thể góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước. Và chính sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng CCHC và nó tác động trở...
Xem tiếp
Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính và Dự án Dân chấm điểm (M-Score) Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/9/2018, UBND huyện Bố Trạch đã có Công văn số 1502/UBND về việc tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính và Dự án Dân chấm điểm (M-Score).
Xem tiếp
Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1475/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7683/VPCP-KSTT ngày 14/8/2018...
Xem tiếp
Bố Trạch: Thực hiện tốt thủ tục cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, ngành......
Xem tiếp
Năm 2018, thi tuyển 02 chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập...
Xem tiếp