VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4979/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Xem tiếp
Chấn chỉnh việc triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh,UBND tỉnh đã ban hành nhiều...
Xem tiếp
Thực hiện nghiêm túc việc trả kết quả bản điện tử đồng thời với bản giấy khi giải quyết thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2371/UBND-KSTT về việc báo cáo thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Xem tiếp
Sở Giao thông vận tải: Nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cải cách TTHC, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã có nhiều nỗ lực trong...
Xem tiếp
Phê duyệt 13 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư từ vốn hỗ trợ phát triển chính thức... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4685/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư từ vốn...
Xem tiếp
Phê duyệt 05 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4684/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương...
Xem tiếp
Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm Xã hội số trên thiết bị di động 
(Quang Binh Porttal) - Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm Xã hội số (VssID) trên thiết bị di động.
Xem tiếp
Xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp 
Đi vào hoạt động từ tháng 1-2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh là đầu mối tạo ra sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Qua tham khảo trực tiếp các cá nhân,...
Xem tiếp
Đảm bảo đến hết năm 2020, tối thiểu 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ngành được xây dựng, cung cấp Dịch... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1731/UBND-KSTT ngày 24/9/2020 về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC...
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp