VĂN BẢN MỚI

Chính thức triển khai đăng ký xuất nhập cảnh điện tử trên cả nước Tin mới
Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Xem tiếp
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn...
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2017, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và bàn các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC chính cấp huyện, cấp xã năm...
Xem tiếp
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2017, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu...
Xem tiếp
Năm 2017, rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính 
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tăng cường...
Xem tiếp
Toàn tỉnh tiếp nhận gần 4,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết đúng hạn trên 98% 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo thí điểm và nhân rộng việc xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn....
Xem tiếp
Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin trọng tâm tại Công văn số 373/UBND-KTTH ngày 13/3/2017 về việc thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự,...
Xem tiếp
Hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Xem tiếp
Doanh nghiệp "chấm điểm" ngành thuế: Mức độ hài lòng có tăng? 
Kết quả khảo sát của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy năm 2016, có 75% doanh nghiệp được khảo sát hài lòng với cải cách hành chính thuế. Tuy nhiên vẫn còn 34% doanh nghiệp...
Xem tiếp
Phấn đấu cải thiện thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI Quảng Bình nằm trong nhóm hạng từ 20 - 30 của cả nước 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm...
Xem tiếp