VĂN BẢN MỚI

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khuyến khích thành lập các loại hình doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm. Cùng với...
Xem tiếp
Năm 2020, tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đảm bảo sự...
Xem tiếp
Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Giám sát cải cách hành chính 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã diễn ra vào sáng 31/12.
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 5074/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Bình năm 2020. 
Xem tiếp
Phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4959/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường...
Xem tiếp
Tăng cường truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
(Quang Binh Portal) - Để công tác phối hợp giữa địa phương và Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo hiệu quả, ngày 23/12/2019,...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4900/QĐ-UBND về việc cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2020.
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 
Chiều 12/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu...
Xem tiếp
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 17/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến “Quán triệt, phổ biến và hướng dẫn cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.
Xem tiếp
Từ năm 2020 - 2023: Triển khai Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4824/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp