VĂN BẢN MỚI

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tin mới
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng...
Xem tiếp
Niêm yết công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng theo quy định Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1094/UBND-XDCB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) toàn diện trên 06 nội dung, trong đó tập trung cải cách thể...
Xem tiếp
Tăng cường cải cách hành chính trong ngành Hải quan 
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên Cục Hải quan Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, ban hành kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC),...
Xem tiếp
Đối thoại trực tiếp với Nhân dân về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/6/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quảng Ninh đã tổ chức buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với Nhân dân về chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại xã...
Xem tiếp
Quảng Bình: Đo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đối với các dịch vụ do bộ máy Nhà nước cung ứng bằng... 
(Quang Binh Portal) - Dựa vào kết quả của Dự án Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) cấp tỉnh ở Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Công...
Xem tiếp
Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ...
Xem tiếp
Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào từ ngày 01/6/2017 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải, từ ngày 01/6/2017, đơn vị sẽ chính thức cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào.
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ ngày 01/6/2017 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, kể từ ngày 01/6/2017, đơn vị sẽ triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa và Dịch vụ công trực tuyến mức độ...
Xem tiếp
Cải thiện năng lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kết quả năm 2016, điểm tổng hợp Chỉ...
Xem tiếp