VĂN BẢN MỚI

Phê duyệt 03 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đê điều Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3177/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đê...
Xem tiếp
Đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thống nhất, tránh trùng lặp, chống chéo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã có...
Xem tiếp
Phê duyệt 12 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung tại Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tôn...
Xem tiếp
Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến (HNTT) tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Quảng Bình: Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”.
Xem tiếp
Phê duyệt 08 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi đua khen thưởng...
Xem tiếp
Phê duyệt 19 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc...
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số 
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo tại Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản...
Xem tiếp
Hướng tới nền hành chính không giấy tờ 
Sau hơn 3 tháng tích cực chuẩn bị, ngày 24/6 hệ thống e-Cabinet (Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ) đã được đưa vào vận hành. Việc e-Cabinet chính thức vận hành thể...
Xem tiếp
Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1047/UBND ngày 27/6/2019 triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng...
Xem tiếp