VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quý I/2021, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được hơn 1.414 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tuy 3 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành nhưng Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn...
Xem tiếp
Sản xuất công nghiệp các tháng đầu năm có sự tăng trưởng khá 
(Quảng Bình Portal) - Theo thông tin từ Sở Công thương cho biết, sản xuất công nghiệp toàn tỉnh quý I có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tăng 5,4% so cùng kỳ. Các dự án...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 249 hộ gia đình được hỗ trợ trên 4,8 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn “Trung ương hỗ trợ tại Công văn số 399/BTC-NSNN ngày 13/01/2021 của Bộ Tài chính”...
Xem tiếp
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,08%, hộ cận nghèo giảm 1,78% 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Đặc...
Xem tiếp
Năm 2021, huyện Bố Trạch phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Bố Trạch đặc biệt quan...

Xem tiếp
Hỗ trợ cho 137 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn kinh phí xoá mái tranh nghèo, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp kinh phí hỗ trợ cho...
Xem tiếp
Chính phủ xuất cấp 3.592,385 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1991/QĐ-TTg hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi.
Xem tiếp
Phân bổ hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Trong 9 tháng năm 2020 có trên 3.300 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với... 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch cho biết, trong 9 tháng năm 2020, tổng dư nợ từ Ngân hàng đạt trên 556 tỷ đồng, tăng gần 34 tỷ đồng so với đầu năm....
Xem tiếp
Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3611/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua ủy thác nguồn vốn từ...
Xem tiếp