VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm đồng bộ theo hướng hiện đại để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã... 
(Quang Binh Portal) - Với quan điểm GTVT là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cần được đầu tư đi trước một bước nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh...
Xem tiếp
Sản xuất thủy sản 8 tháng năm 2020 tăng trưởng khá cả khai thác và nuôi trồng 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, sản xuất thủy sản tại các địa phương trong tỉnh tăng trưởng khá cả khai thác và nuôi trồng....
Xem tiếp
Hỗ trợ hơn 02 tỷ đồng cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để thực hiện Dự án...
Xem tiếp
Có 106 hộ tham gia 04 Dự án chăn nuôi, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc phê duyệt các Dự án chăn nuôi, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc...
Xem tiếp
Những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng...
Xem tiếp
Huyện Tuyên Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội...
Xem tiếp
Kết quả sau 05 năm đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 05 năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã đồng hành...
Xem tiếp
Nâng cao đời sống dân cư, giảm nghèo bền vững 
(Quang Binh Portal) - Thời kỳ 2016 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là năm 2016 tỉnh Quảng Bình đối mặt với quá nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển xảy ra cuối tháng 4/2016,...
Xem tiếp
Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 11.000 lao động 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh...
Xem tiếp
Tổng sản phẩm tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng sản phẩm (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đạt 11.818,8 tỷ đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn