VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kết quả đạt được trong thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, huyện Bố Trạch đã triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội hai xã Tân...
Xem tiếp
Hỗ trợ 17,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy...
Xem tiếp
Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 02% Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, cấp ủy, chính quyền ở các địa phương, cơ sở đã quyết liệt, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần nâng cao đời sống...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy có 19/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/01/2020, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy...
Xem tiếp
Huyện Tuyên Hóa đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2020, dự báo nền kinh tế của huyện Tuyên Hóa tiếp tục ổn định và chuyển biến tích cực hơn năm 2019.
Xem tiếp
Năm 2020, huyện Minh Hóa phấn đấu giảm 508 hộ nghèo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, mục tiêu giảm nghèo của huyện Minh Hóa cơ bản đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.
Xem tiếp
Năm 2019: Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 36.767 lao động 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 36.767 lao động (đạt 102% kế hoạch năm).
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - Với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, năm 2019, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể,...
Xem tiếp
Đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tại Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT ngày 13/12/2019 về việc thăm, tặng quà cho hộ nghèo và các đối tượng xã hội...
Xem tiếp
Năm 2020, huyện Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 200 tỷ đồng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBND huyện Quảng Ninh cho biết, năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng trên 179 tỷ đồng, đạt 148,3% dự toán tỉnh giao và 146,7% dự toán huyện giao,...
Xem tiếp