VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Minh Hóa: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/8/2019, UBND huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tháng 8 và triển khai một số nhiệm...
Xem tiếp
Xây dựng các khu kinh tế trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định vai trò của khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu, trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và lãnh đạo tổ chức thực hiện, góp...
Xem tiếp
Phân bổ hơn 3,8 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tiếp
Tháng 7/2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7/2019 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy nâng cao ý thức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/7/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1471/UBND-TNMT về việc tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt nhằm tăng khả năng tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.823 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất và có mức tăng trưởng khá. Tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển. Một...
Xem tiếp
Năm 2019, đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho 2.184 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 18.300 lao động 
(Quang Binh Portal) - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, dự ước toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 18.300 lao động (đạt 50,08% kế hoạch năm), trong đó tạo...
Xem tiếp
Xây dựng mới 17 trạm biến áp tại 06 xã thuộc khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của 02 huyện Bố Trạch và Minh... 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020...
Xem tiếp
Vụ Đông Xuân 2019, sản lượng lương thực ước đạt 207 ngàn tấn 
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác gieo trồng cây hàng năm nên sản xuất vụ Đông Xuân cơ bản kết thúc đúng lịch thời vụ. Hầu hết các địa phương gieo, trồng...
Xem tiếp