VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Tuyên Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội...
Xem tiếp
Kết quả sau 05 năm đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 05 năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã đồng hành...
Xem tiếp
Nâng cao đời sống dân cư, giảm nghèo bền vững 
(Quang Binh Portal) - Thời kỳ 2016 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là năm 2016 tỉnh Quảng Bình đối mặt với quá nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển xảy ra cuối tháng 4/2016,...
Xem tiếp
Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 11.000 lao động 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh...
Xem tiếp
Tổng sản phẩm tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng sản phẩm (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 đạt 11.818,8 tỷ đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ...
Xem tiếp
Chương trình 135 góp phần cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình hiện có 01 huyện vùng cao (Minh Hóa), 01 huyện miền núi (Tuyên Hóa) và 05 huyện thị xã có miền núi (Ba Đồn, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy), trong đó...
Xem tiếp
Tuyên Hóa: Giải ngân trên 14 tỷ đồng cho các đoàn viên vay vốn 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tín dụng ủy thác đã ký đầu năm giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuyên Hóa với Đoàn Thanh niên...
Xem tiếp
Những kết quả quan trọng sau gần 05 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 05 năm qua (2016 - 2020) với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn...
Xem tiếp
Vụ Hè Thu năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy 14.250 ha lúa Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Vụ Đông xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực 207.689 tấn, đạt 108% kế hoạch, tương đương cùng kỳ. Năng suất và sản lượng...
Xem tiếp
Bố Trạch: Hơn 6.078 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi 
(Quang Binh Poratl) - Để tạo cơ hội cho chị em phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch đã ký Hợp đồng nhận ủy thác 28/28 xã, thị trấn...
Xem tiếp