VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn tỉnh có 81/128 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 63,3% tổng số xã...
Xem tiếp
Hội Nông dân tỉnh với mô hình điểm “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng Nông thôn mới” năm... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/9/2020, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ ra quân trồng cây thực hiện mô hình điểm “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong...
Xem tiếp
Quy định điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1274/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc...
Xem tiếp
Ban hành Đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020 -... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/8/2020, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã có Quyết định số 127/QĐ-MTTQ-BTT ban hành Đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu...
Xem tiếp
Lệ Thủy xây dựng nông thôn mới từ ý Đảng lòng dân 
(Quang Binh Portal) - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lệ Thủy luôn đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại...
Xem tiếp
Phấn đấu trong năm 2020, toàn tỉnh có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự hưởng ứng...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với sự đồng thuận của Nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền thông qua những cách làm sáng tạo, linh hoạt, huyện Quảng Ninh đang từng bước xây dựng diện mạo nông...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn huy động hơn 126 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Hiểu được mục đích, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện...
Xem tiếp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu...
Xem tiếp
Trong tháng 6/2020, có thêm 02 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, hiện nay, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đang triển khai các hạng mục được phê duyệt chủ trương...
Xem tiếp