VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Cấp 9.460 triệu đồng hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới”, thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 số tiền 9.460 triệu...
Xem tiếp
Rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm... 
(Quang Binh Portal) - Để có cơ sở tổng hợp, định hướng giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí Giáo dục và tiêu chí Trường học đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, ngày...
Xem tiếp
Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là địa phương phát triển mạnh về cơ sở lưu trú du lịch. Tại huyện Bố Trạch, du lịch cộng đồng homestay, farmstay đang ngày càng...
Xem tiếp
Chỉ đạo các xã rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để xử lý dứt điểm trong năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Công văn số 30/VPĐP ngày 30/3/2021 về việc chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
Xem tiếp
Bố Trạch triển khai công tác thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 25/3/2021, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2021.
Xem tiếp
Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch đề ra Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số /UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Xem tiếp
Gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người... 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020 là năm lĩnh vực nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tỉnh, toàn ngành Nông...
Xem tiếp
Xác định nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của địa phương và các cơ quan có... 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm 2015 - 2020, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện ảnh hưởng...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 472 mô hình điểm nông thôn mới, đô thị văn minh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình điểm nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/3/2021, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Xem tiếp