VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh tổ chức họp tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Trần Thắng,...
Xem tiếp
Thực hiện tốt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã là điều kiện để tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân và là tiêu chí quan trọng trong xây...
Xem tiếp
Góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua,...
Xem tiếp
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn... 
(Quang Binh Portal) - Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã phát huy...
Xem tiếp
Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
(Quang Binh Portal) - Những kết quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng,...
Xem tiếp
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công 
(Quang Binh Portal) - Sở Xây dựng vừa có Công văn số 33/SXD-VP về việc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công. 
Xem tiếp
Bố Trạch có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, vai...
Xem tiếp
Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình giai...
Xem tiếp
Năm 2021, huyện Minh Hóa phấn đấu có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Minh Hóa đã tích cực chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Để tập trung cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2020 huyện Bố Trạch đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, trong chú trọng rà soát thực trạng...
Xem tiếp