VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 01 - 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Tin mới
(Quang Binh Portal) - Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cách làm sáng tạo ở nhiều địa phương nên trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy huy động được gần 270 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, tạo sức lan tỏa mạnh...
Xem tiếp
Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn... 
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Quảng Ninh tiếp tục được tập trung chỉ đạo theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh công...
Xem tiếp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt để kịp hoàn thành trong năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, thời gian qua, các sở, ngành được phân công chỉ đạo xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đã phối hợp với...
Xem tiếp
Tỉnh Quảng Bình được bổ sung hơn 23,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thị xã Ba Đồn có 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong 10 năm qua, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thị xã đã...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy: Huy động được gần 260 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2021, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM); rà soát, đánh giá và thực hiện các...
Xem tiếp
Huyện Quảng Trạch: Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 về đích theo kế hoạch 
(Quang Binh Portal) - Để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ; đồng thời triển khai công tác đánh giá, lập hồ sơ xét, đề nghị xã đạt chuẩn NTM theo...
Xem tiếp
Dồn lực để xã Sơn Lộc cán đích nông thôn mới 
Nhằm tạo bước đi vững chắc, năm 2021, huyện Bố Trạch chỉ chọn xã Sơn Lộc là địa phương duy nhất để tập trung mọi nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trước trách nhiệm lớn này, cấp ủy,...
Xem tiếp