VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4322/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
Xem tiếp
Trong 08 năm, xã Quảng Phương huy động Nhân dân đóng góp được hơn 123 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ huyện Quảng Trạch cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Xác định tiêu chí môi trường là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Xem tiếp
Nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm chỉ còn 5,8 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh cho biết, từ mức nợ đọng xây dựng cơ bản...
Xem tiếp
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Lệ Thủy: Không được huy động vốn vượt quá sức dân 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND huyện Lệ Thủy tại Công văn số 2403/UBND-TCKH ngày 01/11/2018 về việc rà soát, thống nhất danh mục đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng...
Xem tiếp
Vườn mẫu nông thôn mới phải đạt 05 tiêu chí Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Quảng Bình có 08 xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới đạt dưới 10 tiêu chí được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên...
Xem tiếp
Cấp 13 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thuộc ngân sách tỉnh năm 2018 để...
Xem tiếp
Đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang, ven biển 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3370/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018 thuộc Chương trình mục...
Xem tiếp
Huyện Tuyên Hóa có 250 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 10/10/2018, UBND tỉnh làm việc với huyện Tuyên Hóa về tình hình xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch...
Xem tiếp