VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Xã Tây Trạch (Bố Trạch): Đích nông thôn mới đến gần 
Với mục tiêu về đích nông thôn mới ngay trong năm 2017, nâng tổng số xã hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của toàn huyện lên con số 11. Thời điểm này Đảng bộ, chính quyền và...
Xem tiếp
Phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù phải tiếp tục chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển nhưng công tác điều hành, chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...
Xem tiếp
Phấn đấu giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh có thêm 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 1298/KH-UBND ngày 21/7/2017 về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020.
Xem tiếp
Quảng Ninh: Đạt 212 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

 

Xem tiếp
Minh Hóa: Đầu tư trên 13,8 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Minh Hóa đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Xem tiếp
Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 1182/UBND-TNMT về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Lệ Thủy: Huy động gần 110 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng.
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy huy động được gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lệ Thủy đã huy động được gần 110 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó Nhân dân đóng góp 06 tỷ đồng.
Xem tiếp
Quảng Phương nỗ lực xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, góp sức của Nhân dân, đến nay, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) đã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí trong...

Xem tiếp