VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Thị xã Ba Đồn: Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 
(Quang Binh Portal) - Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, cùng sự hỗ trợ tích...
Xem tiếp
Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới dự kiến diễn ra vào ngày 19/9/2019 tại huyện Quảng Ninh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức liên hoan thông tin lưu động xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Xem tiếp
Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Qua 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là nhận thức về công tác...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn huy động Nhân dân đóng góp hơn 44 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng tâm góp sức của Nhân dân trên địa bàn chính là chủ thể quan trọng quyết định đến thành công trong quá trình thực hiện Chương...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 06/8/2019, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Tham dự...
Xem tiếp
Bố Trạch: Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn 
Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế-xã hội, trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bố Trạch đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động nguồn lực, lồng...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy: Đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để giúp các xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng kế hoạch, ngày 01/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Lệ...
Xem tiếp
Bố Trạch: Xã Hòa Trạch và Nam Trạch nỗ lực về đích nông thôn mới 
 Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) được huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đề ra.
Xem tiếp
Triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần đưa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn...
Xem tiếp
Phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 25/7/2019, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Xem tiếp