VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Cấp hơn 19 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp hỗ trợ...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Huy động được hơn 57 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Các cấp,...
Xem tiếp
Thực hiện tốt Cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động...
Xem tiếp
Quảng Bình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn được đổi mới, khang...
Xem tiếp
Xuân Hóa quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí để cán đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Xuân Hóa là xã miền núi rẻo cao của huyện Minh Hóa. Toàn xã có 09 thôn sau khi thực hiện sáp nhập còn lại 07 thôn với 755 hộ, 3.274 nhân khẩu; tổng diện tích tự nhiên là 4.229,40...
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa đẩy mạnh xây dựng bản nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, mặc dù việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên,...
Xem tiếp
Quảng Lộc quyết tâm về đích nông thôn mới 
 Đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn) nay đã đạt 16/19 tiêu chí. Để về đích đúng lộ trình, Ðảng bộ và nhân dân Quảng Lộc đang tập trung huy động mọi...
Xem tiếp
Hoàn tất hồ sơ công nhận thành phố Đồng Hới là thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 509/UBND-KT về việc hoàn tất hồ sơ thủ tục để đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành...
Xem tiếp
Xã miền núi về đích nông thôn mới... 
 Nằm sát biên giới Việt- Lào, xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa) được xác định là xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn thiếu thốn, cơ sở hạ tầng, giao...
Xem tiếp
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu có tối thiểu 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...
Xem tiếp