VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Quảng Ninh: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng...
Xem tiếp
Vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và hai đợt lũ lớn gây ra làm thiệt hại nghiêm trọng về người,...
Xem tiếp
Quảng Liên quyết tâm cán đích nông thôn mới trong năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Là xã miền núi của huyện Quảng Trạch, những năm qua, Quảng Liên đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất...
Xem tiếp
Những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Trạch 
(Quang Binh Portal) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong các nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV...
Xem tiếp
Quảng Trạch: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới 
Trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Năm 2016,...
Xem tiếp
Ngành Giáo dục - Đào tạo Bố Trạch chung tay xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện trong giai đoạn 2010-2020, lớn cả về phạm vi, quy mô và nguồn lực. Chương trình thể hiện một cách đầy...
Xem tiếp
Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai...
Xem tiếp
Huyện Tuyên Hóa: Phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Năm 2016, huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo, chủ động huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đạt được...
Xem tiếp
Đến hết năm 2017, Quảng Ninh phấn đấu có 50% số xã đạt nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/02/2017, huyện Quảng Ninh họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn và xác định...
Xem tiếp
Quảng Trạch: 15/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 
Những năm gần đây, việc thực hiện các tiêu chí đạt xã chuẩn quốc gia về y tế của huyện Quảng Trạch đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Xem tiếp