VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Quảng Ninh: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với sự đồng thuận của Nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền thông qua những cách làm sáng tạo, linh hoạt, huyện Quảng Ninh đang từng bước xây dựng diện mạo nông...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn huy động hơn 126 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Hiểu được mục đích, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện...
Xem tiếp
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu...
Xem tiếp
Trong tháng 6/2020, có thêm 02 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, hiện nay, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đang triển khai các hạng mục được phê duyệt chủ trương...
Xem tiếp
Khen thưởng 10 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp kinh phí...
Xem tiếp
Minh Hóa: Phát huy vai trò của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Với vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đã khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc...
Xem tiếp
Năm 2020, phấn đấu 100% huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành...
Xem tiếp
Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Bình phấn đấu có 87% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Sau 05 năm (2016 - 2020) triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thực sự làm thay đổi bộ mặt nhiều làng quê, cơ sở hạ tầng nông...
Xem tiếp
Cấp hơn 19 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp hỗ trợ...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch: Huy động được hơn 57 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Các cấp,...
Xem tiếp