VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Lệ Thủy: Tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2019, huyện Lệ Thủy đã tập trung nhiều nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện đạt...
Xem tiếp
Phấn đấu đưa nông thôn Quảng Bình tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành miền quê đáng sống Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 08/10/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2020 do đồng...
Xem tiếp
Nâng cao năng lực cho cán bộ làm nông thôn mới ở các cấp 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm nông thôn mới (NTM) ở các cấp luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện từ...
Xem tiếp
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đã góp phần rất quan trọng trong thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây... 
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung quan trọng,...
Xem tiếp
Xã Nam Trạch được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Xem tiếp
Chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho... 
(Quang Binh Portal) - Xác định phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng, là hạt nhân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây...
Xem tiếp
Chú trọng dạy nghề gắn với doanh nghiệp, làng nghề, huyện điểm, xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) như đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào...
Xem tiếp
Quảng Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 26/9/2019, huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019.
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Đạt 177 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Nhờ tập trung nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đến nay, thị xã Ba Đồn có 177 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân 17,7 tiêu chí/xã.
Xem tiếp
Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Trong hai ngày 18 và 19/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa huyện Quảng Ninh, UBND tỉnh đã tổ chức liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019...
Xem tiếp