VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Huyện Minh Hóa: Huy động trên 52 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, huyện Minh Hóa đã huy động 52.100 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, huyện, các địa phương, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp hỗ trợ,...
Xem tiếp
Huyện Quảng Trạch đạt 303 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tăng 14 tiêu chí so với năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 23, khóa XXIV tổ chức vào ngày 03/12/2019, huyện Quảng Trạch xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ...
Xem tiếp
Cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1724/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới.
Xem tiếp
Toàn tỉnh có 117 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông...
Xem tiếp
Lệ Thủy chú trọng thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định thủy lợi là khâu quan trọng góp phần mang lại mùa màng bội thu, nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời là tiêu chí quan trọng trong thực...
Xem tiếp
Rà soát, đăng ký danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở danh sách các xã đã được UBND tỉnh thông qua và cơ chế hỗ trợ...
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa: Có 191 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Đến thời điểm này, huyện Minh Hóa có 191 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 17 tiêu chí so với năm 2018. Bình quân mỗi xã đạt 12,73 tiêu chí. Một số xã đã tích cực triển...
Xem tiếp
Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, trong những năm qua, các tổ chức Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò gương mẫu, thi...
Xem tiếp
Toàn tỉnh có trên 400 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBMTTQVN tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng...
Xem tiếp
Công nhận lại 03 xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số công nhận lại các xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 (đợt...
Xem tiếp