VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 19/4/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. Đồng...
Xem tiếp
Toàn tỉnh huy động hơn 12.832 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Tin mới
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/4/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã có buổi làm với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây...
Xem tiếp
Huyện Quảng Ninh: Phấn đấu có thêm 02 xã về đích nông thôn mới và cuối năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy thực hiện tốt ''Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh'' 
(Quang Binh Portal) - Bắt đầu từ năm 2018, huyện Lệ Thủy có chủ trương thực hiện “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh”, được tổ chức định kỳ vào ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ...
Xem tiếp
Lệ Thủy huy động hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong 07 năm (2011 - 2017), huyện Lệ Thủy đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 820 tỷ đồng; vốn lồng ghép các nguồn...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy phấn đấu trong năm 2018, trung bình mỗi xã đạt thêm từ 1,5 - 2 tiêu chí nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Sau 07 năm triển khai việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở...
Xem tiếp
Tiến hành rà soát thực trạng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 342/UBND-KT ngày 16/3/2018 về việc rà soát thực trạng tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Xem tiếp
Phân bổ hơn 159 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng...
Xem tiếp
Hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã đối với 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung tại Công văn số 431/UBND-TCKH ngày 07/3/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc đăng ký danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới.  
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa: Năm 2017 phân bổ trên 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc (MTQG) gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017, huyện Minh Hóa đã có sự chú trọng đầu tư mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí...
Xem tiếp