VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/8/2018, UBND tỉnh tổ chức tổ chức họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 để rà soát chuẩn bị tổ chức Hội nghị...

Xem tiếp
Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tích cực xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn...
Xem tiếp
6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tăng 33 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 26/7/2018, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc...
Xem tiếp
Công nhận 05 xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 giai đoạn đến...
Xem tiếp
Hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới; truyền...
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy: Hành trình xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện Lệ Thủy, ngay...
Xem tiếp
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn...
Xem tiếp
Ban hành Bộ tiêu chí ''Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao'' trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -...
Xem tiếp
Nông dân huyện Minh Hóa: Hiến đất, hiến cây trị giá hơn 14 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, hưởng ứng phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Minh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền,...
Xem tiếp
UBND tỉnh làm việc với xã Hoa Thủy về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 10/5/2018, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM)...
Xem tiếp