VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

TỈNH ĐOÀN QUẢNG BÌNH

Tinh doan

Trụ sở: Tỉnh đoàn Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01B - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822550/ 0232. 3825407

- Email: tinhdoanquangbinh@gmail.com

- Website: tinhdoan.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Phó Bí thư TT: Đặng Đại Bàng

- Điện thoại:

- Email: dangdaibangqb@gmail.com

 Phó Bí thư: Nguyễn Văn Sáu

- Điện thoại:

- Email: sautdqb@gmail.com

 Phó Bí thư: Lê Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0232. 3827247

- Email:

 

II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:
          - Điện thoại: 0232. 3822550

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra:
          - Điện thoại: 0232. 6250517

3. Ban Tuyên giáo:
          - Điện thoại: 0232. 6250518

4. Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên:
          - Điện thoại: 0232. 6250519

5. Hội Liên hiệp thanh niên:
          - Điện thoại:  0232. 3829529

6. Ban Thanh Thiếu nhi Trường học:
          - Điện thoại: 0232. 3827248

7. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị:
          - Điện thoại: 0232. 3827248

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Nhà Thiếu nhi Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 01 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822431

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 42 - Trần Quang Khải - TP.Đồng Hới-QB

- Điện thoại/Fax: (052) 3827712/ (052) 3829515

3. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ:

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3810510/ 0232. 3810511

4. Tổng Đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình:

- Địa chỉ: Số 46 - Hai Bà Trưng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3600000/ 0232. 3851257


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn