VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển còn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; 02 trận lũ kép năm 2016, bão số 10 năm 2017 gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; …Nhưng với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực, chủ động lãnh đạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn; sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra; nông nghiệp được mùa toàn diện, sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay; sản xuất lâm nghiệp phát triển theo hướng đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng; sản lượng thuỷ sản khai thác tăng cao; hoạt động du lịch phục hồi và phát triển tốt, số lượt khách du lịch đến tỉnh tăng cao; giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, thu ngân sách đạt khá; hoàn thành đền bù giai đoạn 2 thiệt hại do sự cố môi trường biển; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, trong 21 chỉ tiêu chủ yếu có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, do những khó khăn, thách thức đã nêu, cùng với việc trong năm chưa có các dự án động lực đi vào hoạt động nên có 03/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ và tỷ lệ che phủ rừng chưa đạt kế hoạch đề ra; du lịch có sự phát triển mạnh nhưng số ngày lưu trú của khách du lịch còn thấp; quy hoạch bố trí cây trồng lâu năm thiếu bền vững, tiêu thụ hàng nông sản còn khó khăn, giá cả không ổn định; văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,7% (KH 6,5%, TH cùng kỳ 5,8%);

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,2% (KH 3,5%, thực hiện cùng kỳ 1,83%);

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,3% (KH 9,5%, TH cùng kỳ 9,15%);

- Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7% (KH 7,5%, thực hiện cùng kỳ 5,37%);

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 20,4%; công nghiệp - xây dựng: 27%; dịch vụ: 52,6% (KH Nông, lâm, ngư nghiệp: 22,1%; Công nghiệp - xây dựng: 26,1%; dịch vụ: 51,8%);

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.350 tỷ đồng, vượt 3% so kế hoạch (KH 3.250 tỷ đồng);

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.754 tỷ đồng, vượt 39,6% so kế hoạch (KH 12.000 tỷ đồng);

- GRDP bình quân đầu người đạt 33,7 triệu đồng, vượt 8,7% so kế hoạch (KH 31 triệu đồng);

- Có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% KH (chiếm 38,9% số xã).

2. Các chỉ tiêu xã hội:

- Giải quyết việc làm cho 3,59 vạn lao động, vượt 2,6% so kế hoạch (KH 3,5 vạn lao động);

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3% so với năm 2016 (KH giảm 2-2,5%);

- Tốc độ tăng dân số 0,53%/năm (KH tăng 0,65%/năm);

- 99,66% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia (KH 99,65%);

- 86,16% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (KH 84,3%);

- Số giường bệnh bình quân trên 1 vạn dân đạt 36,4 giường (KH 22 giường);

- 89,8% dân số tham gia bảo hiểm y tế (KH 86,57%);

- 56,6% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS mức độ III (KH 50,9%);

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,1% (KH 63%); trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 41,3% (KH 41%).

3. Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 97,2% (KH 97,2%);

- Tỷ lệ hộ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh đạt 88% (KH 87%);

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,6% (KH 68,8%).

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được như trên thể hiện nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh.

 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016, vượt kế hoạch đề ra, đây là mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,9%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,7%, đóng góp 2,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,3%, đóng góp 3,3 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2017 tăng cao do năm nay nhiều loại cây trồng được mùa, sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay, sản lượng thuỷ sản tăng khá cao. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, do hoạt động du lịch có sự phục hồi tốt, lượng khách du lịch tăng cao nên đã góp phần tăng doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, vận tải, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ…Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng năm trước do năm 2017 ngành công nghiệp không có sản phẩm mới có giá trị cao; ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng khá cao (8,2%), nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,7% năm 2016 do không có dự án lớn khởi công mới.

2. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam để triển khai điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hiện nay các ngành, các cấp của tỉnh đang tích cực phối hợp với Đơn vị tư vấn thực hiện theo tiến độ đề ra. Quy hoạch hoàn thành là định hướng quan trọng và lâu dài trong việc huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng chất lượng và bền vững. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, chất lượng quy hoạch được nâng lên; công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, cảnh quan thành phố Đồng Hới và một số điểm du lịch sạch đẹp.. Thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) và Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đẩy mạnh đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị mới (theo hình thức xã hội hóa) nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tuy vậy, việc xây dựng một số quy hoạch ngành, lĩnh vực còn chậm, chất lượng chưa cao, việc công khai và quản lý thực hiện quy hoạch của một số ngành, địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2017 (giá so sánh năm 2010) đạt 8.107 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ và đạt 105,3% kế hoạch[1]. Kết quả từng lĩnh vực như sau:

3.1. Trồng trọt:

Thời tiết tương đối thuận lợi nên kết quả sản xuất cây trồng hàng năm đạt khá, sản xuất nông nghiệp được mùa. Hầu hết các địa phương gieo trồng hết diện tích, đúng lịch thời vụ[2]; năng suất nhiều loại cây trồng đạt cao và tăng so cùng kỳ[3]. Cây lương thực ổn định về mặt diện tích, sản lượng lương thực ước đạt 31,05 vạn tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ, đạt 109,3% kế hoạch[4]. Đã thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả cao; hình thành một số vùng chuyển đổi tập trung có thu nhập cao hơn so với trồng lúa. Tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp thực hiện liên kết với HTX, tổ hợp tác và người nông dân sản xuất theo cánh đồng lớn.

Sản xuất cây lâu năm gặp khó khăn, nắng hạn và mưa bão đã ảnh hưởng đến công tác cải tạo vườn tạp và gây thiệt hại nhiều diện tích cây lâu năm, đặc biệt cây cao su bị đổ gãy khá nhiều[5]. Sản lượng mủ cao su khai thác năm 2017 dự ước đạt 5.500 tấn, tăng 9,0% so cùng kỳ, đạt 98,3% kế hoạch; sản lượng hồ tiêu ước đạt 709 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch. UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển cây trồng thích hợp trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình” nhằm điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu cây trồng vùng gò đồi thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại định hướng phát triển kinh tế trang trại trong giai đoạn hiện nay.

3.2. Chăn nuôi:

Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nâng cao chất lượng đàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định[6]; chăn nuôi gia cầm tập trung được mở rộng quy mô, hệ số xuất chuồng tăng; Một số dự án chăn nuôi chất lượng cao, quy mô lớn đã đi vào hoạt động, một số dự án khác được tiếp tục được đầu tư[7]; mặc dù số lượng các dự án không nhiều, quy mô chưa lớn nhưng đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh. Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm đạt 74.000 tấn, tăng 3% so cùng kỳ[8]. Công tác thú y được thực hiện tốt. Tập trung kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ý; triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng; chủ động triển khai các đợt tiêm vắc xin nên dịch bệnh ít xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm[9].

3.3. Lâm nghiệp:

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên diện tích rừng trồng bị thiệt hại khá nặng; nhiều diện tích bị đổ gãy, các chủ rừng đã tận thu để giảm bớt thiệt hại, do đó sản lượng gỗ, củi từ rừng trồng tăng so cùng kỳ. Dự ước năm 2017 sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 325.000 m3, tăng 10,2% so năm trước và đạt 162,5% kế hoạch; sản lượng củi khai thác 250.060 ste, tăng 11,1% so năm trước.

Công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng được các ngành, các địa phương quan tâm triển khai đúng kế hoạch[10]. Hoàn thành kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu. Các địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép.

3.4. Thủy sản:

Tình hình khai thác thuỷ sản đã được phục hồi sau sự cố môi trường biển, ngư dân tích cực bám biển sản xuất. Nuôi trồng thuỷ sản được đa dạng hóa về sản phẩm, nuôi lồng bè phát triển trở lại, nuôi cá nước ngọt, nuôi cá kết hợp lúa được mở rộng. Dự ước sản lượng thủy sản năm 2017 đạt 71.130 tấn, tăng 15,1% so cùng kỳ, đạt 109,4% kế hoạch[11]. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản, nhiều hộ dân đã tập trung mua sắm, sửa sang phương tiện, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc... nâng cao năng lực sản xuất[12].

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác kê khai, thẩm định, phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đúng quy định[13]. Quảng Bình là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, công tác chi trả tiền bồi thường phức tạp nhưng tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng kế hoạch, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

3.5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và ban hành lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; quy định mức hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2017, mặc dù triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã thu được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2017, có thêm 9 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, nâng số xã đạt nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 53 xã, chiếm 38,9%.

3.6. Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:

Ngày 15/9/2017, bão số 10 có tên quốc tế là DOKSURI đã bổ bộ vào tỉnh Quảng Bình với sức gió cấp 12, giật cấp 15; do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo TW về PCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Trước, trong và sau bão, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo và cử các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra tình hình, chỉ đạo ứng phó, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Các địa phương cũng đã phân công lãnh đạo, thành lập các đoàn công tác về cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống và ứng phó với cơn bão số 10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã thành lập nhiều đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp tại các địa phương, huy động trên 10.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác ứng phó, khắc phục bão số 10. Do đó, tình hình sản xuất và đời sống, học tập của bà con nhân dân và các em học sinh tại những nơi bị ảnh hưởng sớm được ổn định trở lại.

UBND tỉnh đã phân bổ 50 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố, thị xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời khắc phục hậu quả lũ, lụt; cấp 3.000 tấn gạo để hỗ trợ cho các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất lúa còn thấp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chậm, sản phẩm có chất lượng cao còn thiếu, thiếu các mô hình sản xuất hiệu quả; do ảnh hưởng của cơn bão số 10, năng suất một số cây vụ Hè Thu thấp hơn so với năm trước[14]; nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm trên cát hiệu quả thấp; chất lượng đàn gia súc, gia cầm chưa cao, chăn nuôi lợn có xu hướng cầm chừng do giá bán sản phẩm thiếu ổn định; tiêu thụ hàng nông sản vẫn còn khó khăn do thị trường và giá cả không ổn định; sản phẩm lâm nghiệp đơn điệu, giá trị thấp; đánh bắt gần bờ còn gặp nhiều khó khăn; Xây dựng nông thôn mới còn thiếu tính bền vững.

4. Công nghiệp:

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy công suất, duy trì sản xuất kinh doanh tại các cơ sở công nghiệp; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa, các dự án may xuất khẩu… Trong năm đã đưa một số dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động[15]. Các đơn vị sản xuất xi măng, clinker, dăm gỗ, áo sơ mi, chế biến thực phẩm có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2017 ước đạt 10.610 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ (kế hoạch tăng 9,5%)[16]. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 ước tăng 7,4% so cùng kỳ.

Tuy vậy, do năng lực sản xuất công nghiệp mới hạn chế, một số sản phẩm giảm so cùng kỳ (phân bón, gạch lát nền), một số cơ sở sản xuất công nghiệp lớn vẫn đang dừng sản xuất (xi măng số 1, xi măng Áng Sơn 1, nhà máy bê tông đúc sẵn Minh Đức, Nhà máy cao lanh Quảng Bình...), một số dự án hoàn thành đưa vào hoạt động nhưng chưa ổn định, chưa phát huy hết năng lực sản xuất (may Lệ Thuỷ, nhà máy May S&D Quảng Bình giai đoạn 2, nhà máy nhôm của công ty TNHH New Asia...) nên giá trị sản xuất công nghiệp không đạt kế hoạch đề ra. Tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ, năng suất chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu.

5. Các ngành dịch vụ:

5.1. Hoạt động thương mại nội địa:

Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời cho sản xuất, đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 ước đạt 18.082 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, giá cả được tăng cường. Thực hiện tốt việc công khai, niêm yết giá tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích sử dụng các sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

5.2. Hoạt động du lịch:

Trong năm 2017, hoạt động du lịch của tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú theo từng phân khúc thị trường, mang lại những kết quả thiết thực[17]. Đã chú trọng triển khai phát triển các tuyến du lịch mới[18], mở tour du lịch khám phá Sơn Đoòng với lộ trình mới 4 ngày 3 đêm. Nhiều cơ sở lưu trú mới khai trương đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên. Từng bước xây dựng được thương hiệu du lịch Quảng Bình. Năm 2017,tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 3,3 triệu lượt, vượt 10% so kế hoạch, tăng 70,9% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng 108,7% so cùng kỳ; Tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.706 tỷ đồng, tăng 64,7% so cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 621 tỷ đồng, tăng 53,6% so cùng kỳ[19].

5.3. Hoạt động dịch vụ khác:

Hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển; dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân, đặc biệt là vận tải biển, cảng biển và hàng không. Các loại hình dịch vụ khác như bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Tuy vậy, du lịch Quảng Bình vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, chất lượng dịch vụ đối với ngành du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu; còn thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách, tỷ lệ khách lưu trú tại tỉnh còn thấp.

6. Tài chính – Ngân hàng:

6.1. Tài chính:

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng thu, đảm bảo nguồn thu nên trong điều kiện có nhiều khó khăn, thu ngân sách đạt vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 3.350 tỷ đồng, bằng 103% dự toán địa phương, tăng 9,2% so cùng kỳ. Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng an ninh và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác. Tổng chi ngân sách NSNN ước thực hiện 9.078 tỷ đồng, đạt 110% dự toán địa phương.

6.2. Ngân hàng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối năm 2017 ước đạt 32.416 tỷ đồng, tăng 18,4% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 10 ước đạt 38.214 tỷ đồng, tăng 5,2% so đầu năm[20]. Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vốn vay cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, khắc phục thiên tai lũ lụt.

Tuy vậy, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ; các biện pháp chống thất thu thuế đạt hiệu quả chưa cao; nợ đọng thuế còn lớn, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tự bỏ kinh doanh, không khai báo và không nộp thuế.

7. Quản lý đầu tư xây dựng:

7.1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 tăng cao, ước thực hiện 16.754 tỷ đồng, vượt 39,6% kế hoạch, tăng 11,1% so cùng kỳ, trong đó: khối lượng vốn khu vực Nhà nước ước thực hiện 3.697 tỷ đồng, tăng 8,4%; khối lượng vốn khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 13.057 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ.

7.2. Đầu tư từ ngân sách: Năm 2017, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn. Các nguồn vốn đầu tư công được giao sớm ngay từ đầu năm. Tập trung đẩy nhanh triển khai các công trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh để sớm đi vào khai thác sử dụng[21]. Đã triển khai thực hiện tốt các quy trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ[22]. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đến 31/10/2017 đạt 64%, đạt khá cao so với toàn quốc.

Các dự án ODA, NGO: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch; đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn các dự án đã được ký Hiệp định[23]. Công tác vận động thu hút và tiếp nhận nguồn viện trợ NGO được triển khai tích cực[24].

Hợp tác công - tư (PPP) đã được chú trọng, đã ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm bắt quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị dự án. Các dự án BT được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ[25]. Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

7.3. Đầu tư từ ngoài ngân sách: Trong 10 tháng đầu năm 2017, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 69 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 2.078 tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ. Trong năm, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án[26]. Đã động thổ xây dựng Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc); vận hành 01 tổ máy thuộc Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam.

7.4. Giám sát đầu tư tiếp tục được tăng cường, việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đã thực hiện rà soát 27 dự án theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy năm 2016, 24 dự án chậm tiến độ năm 2017, 48 dự án xăng dầu và 65 dự án tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng[27].

Tuy vậy, thủ tục đầu tư các dự án chương trình MTQG theo hướng dẫn của TW còn kéo dài, thông báo kế hoạch vốn chậm nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp; công tác thanh quyết toán vốn của các chủ đầu tư chậm so tiến độ. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện còn chưa nghiêm túc, chế độ báo cáo chưa đúng theo quy định. Một số dự án ODA gặp khó khăn về vốn đối ứng, các dự án mới còn vướng mắc thủ tục do quy định trần nợ công. Nợ xây dựng cơ bản còn cao.

8. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

8.1. Công tác ngoại vụ:

Chú trọng, đẩy mạnh tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế. Việc quản lý đoàn vào, đoàn ra đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc đi công tác nước ngoài.

8.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư[28], qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Đã trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[29]. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh và ban hành Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 về quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các dự án được cấp phép đầu tư triển khai còn chậm so với cam kết, chủ yếu là do gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thoả thuận bồi thường GPMB và một số Nhà đầu tư chưa tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

9. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

9.1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Đã hoàn thành Đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 công ty nông, lâm trường theo đúng lộ trình. Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong tháng 10/2017. Đang xây dựng phương án thoái vốn theo Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt[30]. Chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Qua tổng điều tra, toàn tỉnh có 3.968 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với kết quả rà soát, trong đó 3.243 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 29,9% so với tổng điều tra năm 2012. Tỷ lệ lao động hoạt động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chiếm 26,62%.

9.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Trong năm 2017, đã cấp đăng ký thành lập mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 590 doanh nghiệp[31], tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với số vốn đăng ký 4.372 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp ĐKKD trên địa bàn tỉnh lên 5.050 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 47.068 tỷ đồng[32]. Công tác hậu kiểm được thực hiện theo chủ đề, năm 2017, tập trung kiểm tra việc góp vốn của các doanh nghiệp có vốn điều lệ tăng đột biến. Công tác chuẩn hóa và số hóa dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã từng bước được triển khai, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

9.3. Kinh tế tập thể có bước phát triển, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, người lao động. Nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết hộ trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. Công tác hướng dẫn và chỉ đạo thành lập các tổ hợp tác được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng vẫn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế HTX phát triển chưa mạnh, chưa phát huy hết được vai trò, vị trí, hiệu quả.

10. Tài nguyên và môi trường:

Công tác quản lý tài nguyên, đất đai được tăng cường. Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt[33]. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất. Đồng thời, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án có vị trí thuận lợi, dễ thực hiện, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tổng mức đầu tư lớn[34].

Công tác quản lý khoáng sản tiếp tục được chú trọng. Tập trung chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn, ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao[35]. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025, Thông báo rộng rãi quy hoạch không đấu giá khai thác khoáng sản tỉnh.

Tuy vậy, một số dự án phát triển quỹ đất triển khai chậm; vi phạm pháp luật đất đai còn xảy ra; vấn đề ô nhiễm môi trường trong đời sống, sản xuất, kinh doanh; tình trạng khai thác cát sạn trái phép còn xảy ra, chưa được khắc phục triệt để...

11. Giáo dục đào tạo:

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, lớp học; hệ thống mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân[36]. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; có 324 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 55,4%, tăng 11 trường so với năm học trước. Số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cao so với các năm trước. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc tiếp tục đạt Huy chương Vàng lần thứ 2 liên tiếp; tăng cường chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học.

Tích cực chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục đa dạng hóa các ngành nghề, các loại hình đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế, công tác quản lý chất lượng được chú trọng và chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất ngành giáo dục, đào tạo còn nhiều khó khăn, nhất là bậc học mầm non chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Công tác tuyển sinh tại các trường trung học chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện gặp khó khăn, quy mô đào tạo bị thu hẹp...

12. Khoa học và công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được tăng cường. Hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Hoạt động quản lý các đề tài, dự án sâu sát, chặt chẽ và có nhiều đổi mới[37], nhiều đề tài mang tính ứng dụng vào điều kiện thực tế ở tỉnh ngày càng cao. Công tác thông tin, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chú trọng đúng mức. Việc quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được quản lý chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về chất lượng sản phẩm hàng hóa và đo lường; đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Tuy vậy, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời thực tiễn đổi mới, công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ còn chậm; đầu tư của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp. Việc triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống hiệu quả chưa cao.

13. Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là ở tuyến cơ sở. Công tác tiếp đón, chăm sóc người bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai cấp Thẻ BHYT cho người dân bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2017-2018.

Toàn tỉnh có 159/159 xã, phường, thị trấn có trạm y tế và có bác sỹ làm việc[38]. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 137/159 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt tỷ lệ 86,16%). Công tác xã hội hóa về y tế phát triển khá, góp phần phục vụ chẩn đoán và nâng cao chất lượng điều trị.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra[39]. Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi. Tiếp tục triển khai tốt các dịch vụ liên quan về KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì công tác tập huấn, phổ biến kiến thức đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đã phối hợp với các ngành tích cực triển khai công tác: tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt, bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sau lũ lụt.

Tuy vậy, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế vẫn chưa được nâng cao; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng quá tải diễn ra ở hầu hết các bệnh viện tuyến huyện. Đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu bác sĩ, dược sĩ, cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, cán bộ có trình độ chuyên môn sâu thuộc các chuyên ngành. An ninh trật tự tại một số bệnh viện chưa được quản lý chặt chẽ.

14. Văn hoá, Thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Nổi bật là đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Quảng Bình trong câu hát” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô cũng như cả nước. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm và chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2017).

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hò khoan Lệ Thủy được xếp hạng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hoạt động lễ hội được đổi mới cả về nội dung lẫn quy mô, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương[40]; đời sống văn hóa cơ sở được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Phong trào TDTT của tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đáng kể vào việc duy trì và nâng cao thể chất cho nhân dân[41]. Tổ chức thành công 4 giải thi đấu quốc gia và phối hợp đón, tiễn 02 cuộc đua xe đạp quốc gia và quốc tế[42] đã tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức giải đấu mang tầm khu vực, quốc gia của Quảng Bình. Thông qua các giải nhằm tuyên truyền quảng bá về văn hóa, mảnh đất Quảng Bình, tạo sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng điểm đến thu hút khách du lịch.

Đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII năm 2017-2018 trở thành ngày hội của nhân dân. Trong năm, đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố[43]; đồng thời, tổ chức thành công Chương trình khai mạc và một số môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Thể thao thành tích cao gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đóng góp vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu quốc tế đạt kết quả cao, khẳng định được vị thế thể thao Quảng Bình trên đấu trường toàn quốc và quốc tế. Đặc biệt, với việc dành 02 HCV, 01 HCB, đồng thời phá kỷ lục tại Sea Games 29, thể thao thành tích cao tạo được dấn ấn lịch sử đối với thể thao tỉnh nhà[44].

Tuy vậy, công tác quản lý, tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn còn gặp khó khăn, việc tổ chức lễ hội ở một số di tích còn bất cập; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh xuống cơ sở còn thiếu và xuống cấp; công tác đào tạo vận động viên của một số môn còn thiếu tính kế cận giữa các lứa tuổi, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt vận động viên mũi nhọn trong thời gian tới.

15. Thông tin và truyền thông:

Hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông được đẩy mạnh; quản lý hoạt động báo chí và thông tin trên mạng tiếp tục được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại được đảm bảo để phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp. Hạ tầng bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình được trang bị hiện đại và đồng bộ từ thành thị đến nông thôn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và phòng, chống thiên tai của địa phương, đất nước[45]. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020[46]. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Tuy vậy, việc quản lý thông tin trên báo điện tử còn gặp nhiều khó khăn; công tác phát triển hạ tầng viễn thông đến vùng sâu vùng xa chưa kịp thời; việc đầu tư cho triển khai ứng dụng CNTT chưa đồng bộ.

16. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020[47]. Chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn[48]. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3% so với năm 2016, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%.

Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm. Đã theo dõi, nắm sát tình hình đời sống nhân dân, nhất là đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, các xã ven biển ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục triển khai có kết quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo kế hoạch. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đạt kết quả tốt[49].

Tuy vậy, việc giải quyết hồ sơ người có công còn nhiều vướng mắc; chất lượng nguồn lao động của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là thị trường lao động nước ngoài; công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng gặp nhiều khó khăn; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm chưa sát với tình hình thực tế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức trung bình của cả nước.

17. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thông qua việc triển khai các chương trình, dự án[50], nhờ đó sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc được quan tâm và có bước cải thiện; chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin phục vụ đồng bào dân tộc ngày càng được nâng lên. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi có nhiều khởi sắc.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Phần lớn các chức sắc, chức việc, giáo dân, tín đồ phật tử tuân thủ quy định của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất vùng đồng bào dân tộc còn chậm phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số địa phương vẫn còn chưa chủ động, công tác theo dõi, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng một số vụ việc vi phạm kéo dài, gây mất ổn định trật tự xã hội.

18. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

18.1. Tổ chức bộ máy:

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, rà soát; thành lập, kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức củacác cơ quan, đơn vị để tránh sự chồng chéo, trùng lắp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị[51]. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, số lượng cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo ngày càng cao.Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục đổi mới. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;Triển khaiĐề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ[52]. Triển khai quyết liệt Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính.

18.2. Công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến đáng kể[53]. Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được chú trọng triển khai. Đã hoàn thành Chương trình, Kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, thành lập Trung tâm Hành chính công, tiến tới xây dựng một nền hành chính chính quy, hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

18.3. Công tác thi đua khen thưởng:

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh để chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020. Quyết định tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm 2017[54]; ban hành Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn (từ cơ chế, chính sách đến kinh phí) nên hiệu quả chưa cao; kết quả đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức còn hạn chế.

19. Công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng:

19.1. Công tác tư pháp:

Chất lượng công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL ngày càng được nâng lên[55]. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm. Các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú và hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được tăng cường, quan tâm đến cơ sở, các vùng sâu, vùng xa[56]. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, đấu giá tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp[57]. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; các TTHC trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn 10% thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

19.2. Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng:

Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản,...,qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội[58].

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật triển khai chưa nhiều, ở cơ sở còn lúng túng. Một số địa phương chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa quyết liệt; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, giải quyết một số vụ việc chưa dứt điểm, kéo dài, vẫn còn tình trạng tái khiếu, tái tố. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân chuyển biến chưa mạnh.

20. Quốc phòng, an ninh:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới năm 2017 cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều đợt truy quét, trấn áp tội phạm có hiệu quả; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh[59]. Công tác quân sự - quốc phòng được chú trọng đẩy mạnh thực hiện toàn diện, duy trì nghiêm các trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017 an toàn, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng. Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, giải quyết các vấn đề liên quan về biên giới. Tổ chức diễn tập phòng thủ tại Huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội một số địa phương, nhất là những địa phương có giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm, các xã bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển còn diễn biến phức tạp, tại nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

21. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

Chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm; tổ chức gặp mặt để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu hút đầu tư; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Một số chỉ tiêu còn đạt thấp, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, ngoài lý do khách quan đã nêu trên, có một phần là do trách nhiệm, năng lực điều hành của các cấp, các ngành còn có mặt hạn chế; việc chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, một số lĩnh vực, một số việc có lúc chưa kịp thời, mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải đối mặt nhiều khó khăn, những kết quả đạt được trong năm 2017 là hết sức quan trọng, tạo điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong các năm tiếp theo.


[1] Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.425 tỷ đồng, tăng 4,0% so cùng kỳ và đạt 107,3% kế hoạch; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 528 tỷ đồng, tăng 2,6% so so cùng kỳ và đạt 94,7% kế hoạch; giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 2.153 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ và đạt 103,3% kế hoạch.

[2] Diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 87.241 ha, tăng 0,3% so năm trước. Trong đó: Diện tích vụ Đông Xuân 55.089 ha, giảm 0,6%; diện tích vụ Hè Thu 31.602 ha, tăng 2,0%; diện tích vụ Mùa 550 ha, giảm 1,3% so cùng kỳ.

[3] Dự ước cây lúa cả năm đạt 51,4 tạ/ha, tăng 0,2%; Cây ngô đạt 51,5 tạ/ha, tăng 0,2%; cây khoai lang đạt 77,2 tạ/ha, tăng 6,4%; cây lạc đạt 21,7 tạ/ha, tăng 3,4%; cây vừng đạt 6,7 tạ/ha, tăng 2,8%; cây rau các loại đạt 107,8 tạ/ha, tăng 8,2%,…

[4] Trong đó sản lượng thóc đạt 284.680 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ, đạt 109,6% kế hoạch; sản lượng lương thực khác đạt 25.783 tấn, tăng 1,6% so cùng kỳ, đạt 105,9% kế hoạch.

[5] Dự ước tổng diện tích cây lâu năm 18.563 ha, giảm 21,3% so cùng kỳ; Riêng cây cao su có diện tích 12.426 ha, giảm 29,9% so cùng kỳ (Bão số 10 làm 6.610 ha cao su bị đổ gãy, khả năng phục hồi không đáng kể).

[6] Dự ước đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 01/10/2017: Đàn trâu 37.515 con, tăng 0,8% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; đàn bò 105.800 con, tăng 2,1% so cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch; đàn lợn 351.388 con, giảm 0,2% so cùng kỳ, đạt 92,5% kế hoạch; đàn gia cầm 3.621 ngàn con, tăng 3,8% so cùng kỳ, đạt 103,5% kế hoạch, riêng đàn gà 2.856 ngàn con, tăng 5,6% so cùng kỳ.

[7] Dự án Chăn nuôi bò của Tập đoàn Hòa Phát: Đã thả trên 7.000 con trâu, bò Úc, hiện đang xuất bán thăm dò thị trường trên địa bàn; Chăn nuôi bò Công ty Gia Hân: đang hoàn thiên một phần chuồng trại, bắt đầu thả nuôi bò, đồng thời tiếp tục triển khai khai xây dựng các hạng mục còn lại; Chăn nuôi Công ty Đoàn kết Phú Quý: bắt đầu nuôi thử bước đầu 350 con bò thịt;Chăn nuôi của Quảng Bình Milk: Đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bắt đầu xây dựng cơ bản; Dự án nuôi bò Kobe: Công ty S-foods Nhật bản phối hợp Công ty Lê Dũng Linh xây dựng dự toán chăn nuôi và giết mổ bò.

[8] Cụ thể: Thịt trâu 2.011 tấn, tăng 4,9%; thịt bò 6.213 tấn, tăng 3,9%; thịt lợn 52.110 tấn, tăng 1,2%; thịt gia cầm 13.668 tấn, tăng 9,4%, riêng thịt gà 10.252 tấn, tăng 13,2% so năm trước.

[9] Đến ngày 10/10/2017, kết quả tiêm văc xin như sau: Tụ huyết trùng trâu/bò 37.725 liều, đạt 47,2% kế hoạch; dịch tả lợn, tam liên 23.480 liều, đạt 16,7% kế hoạch; cúm gia cầm 310.200 liều, đạt 31% kế hoạch; tai xanh lợn 2.850 liều, đạt 28% kế hoạch.

[10] Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 5.000 ha, bằng 83,8% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; diện tích rừng được chăm sóc 15.312 ha, bằng 81,7% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh 8.000 ha, bằng 123,1% so cùng kỳ; giao khoán bảo vệ rừng 275.444 ha, tăng 35,9% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; cây lâm nghiệp trồng phân tán 4,5 triệu cây, tăng 2,3% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch.

[11] Trong đó: Dự ước sản lượng khai thác đạt 59.485 tấn, tăng 18,5% so cùng kỳ, đạt 112,2% kế hoạch; Sản lượng nuôi trồng đạt 11.644 tấn, tăng 0,4% so năm trước và đạt 97,0% kế hoạch.

[12] Đến nay, số lượng tàu, thuyền khai thác hải sản có động cơ toàn tỉnh hiện có 5.242 chiếc, tăng 8,2% so cùng kỳ. Trong đó, tàu có công suất từ 90 CV trở lên 1.392 chiếc, tăng 12% so cùng kỳ.

[13] Đến hết tháng 10/2017, đã phê duyệt 2.626 tỷ đồng (bằng 98,8% số thiệt hại thực tế); đã giải ngân 2.617 tỷ đồng (bằng 96,4% số thiệt hại thực tế, bằng 99,8% số đã phê duyệt và bằng 88,8% số tiền TW cấp tạm ứng cho tỉnh). Đã cấp thẻ BHYT cho 72.676 người.

[14] Năng suất sắn ước đạt 183,7 tạ/ha, giảm 3,3% so cùng kỳ.

[15] gồm: Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2; Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy Nhôm của Công ty TNHH công nghiệp NEW ASIA; các dự án gạch không nung

[16] Trong đó: ngành khai khoáng ước đạt 436,8 tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 9.905,6 tỷ đồng; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt… ước đạt 188,2 tỷ đồng; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 79,0 tỷ đồng.

Kết quả một số sản phẩm chủ yếu: Đá xây dựng đạt 3,3 triệu m3 tăng 5,5%; mực đông lạnh đạt 715 tấn, giảm 2,1%; tinh bột sắn đạt 19 nghìn tấn, tăng 7,5%; bia đóng chai đạt 19,9 triệu lít, tăng 1,6%; áo sơ mi đạt 13,4 triệu cái, tăng 14,8%; gạch xây dựng đạt 203,5 triệu viên, giảm 3,1%; clinker thành phẩm đạt 3,0 triệu tấn, tăng 1,4%; xi măng đạt 1,5 triệu tấn, giảm 3,3%; điện thương phẩm đạt 885 triệu Kwh, tăng 3,0%; nước máy đạt 8,2 triệu m3, tăng 4,1% so cùng kỳ

[17] như: Tổ chức Chương trình quảng bá du lịch và mở đường bay Quảng Bình - Chiềng Mai, Đồng Hới - Cát Bi; Tổ chức thành công đêm thi trang phục dân tộc Hoa hậu hòa bình thế giới; thực hiện công tác quảng bá gắn với cuộc thi Hoa hậu và trên trang điện tử du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor®..

[18] Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy; khám phá tộc người Vân Kiều - khe Nước Lạnh - hang Văn Công; tìm hiểu văn hoá tộc Người Arem, MaCoong và khám phá hang Rục Cà Roòng.

[19] Nộp ngân sách ước đạt: 144,29 tỷ đồng, tăng 33 % so cùng kỳ; Hệ số lưu trú ước đạt: 1,14 ngày/khách. Công suất sử dụng phòng ước đạt: 49%.

 

[20] Tổng dư nợ cho vay tăng thấp là do nhà đầu tư Thái Lan SCG mua lại 02 nhà máy xi măng (Sông Gianh và Văn Hóa) và trả nợ ngân hàng với số tiền 2.539 tỷ đồng.

[21] Gồm: Dự án Trụ sở Tỉnh ủy, Trung tâm văn hóa tỉnh, Trụ sở làm việc khối cơ quan Huyện ủy và khối Mặt trận đoàn thể huyện Quảng Trạch, Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới Trụ sở làm việc HĐND và UBND Thành phố Đồng Hới. Tháng 9/2017, đã thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

[22] về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2017

[23] Đối với các dự án khởi công mới và đang vận động: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai (WB): Chưa triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án do chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn năm 2017; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Đã đàm phán hiệp định vay vốn, đang chờ phê chuẩn kết quả đàm phán; Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Đã ký kết hiệp định, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án phù hợp; Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Chương trình hỗ trợ hai chương trình mục tiêu quốc gia (WB): Đang hoàn thiện các thủ tục phục vụ cho công tác đàm phán, ký kết hiệp định; Dư án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (WB): đang đàm phán, ký kết hiệp định, Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo thống nhất chủ trương đầu tư, Đang hoàn thiện phương án sử dụng và trả nợ vốn vay trình HĐND tỉnh thông qua.

[24] Trong năm 2017, đã tiếp nhận được 09 dự án, với tổng số vốn cam kết 24,8 tỷ đồng, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

[25] Dự án Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu công viên Cầu Rào theo hình thức BT và một số dự án BT khác đang triển khai công tác chuẩn bị.

[26] Gồm: Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp với tổng mức đầu tư 55,63 triệu USD thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc) và Khảo sát đầu tư Dự án Trang trại điện gió B&T của các nhà đầu tư: Bolat Duisenov, Nguyễn Nam Thắng và Dương Đình Tích, với số vốn đăng ký 0,44 triệu USD. Thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án thêm 200 tỷ đồng.

[27] Đã thu hồi 08 dự án, gia hạn tiến độ thực hiện 17 dự án, đã hoàn thành đi vào hoạt động 21 DA (Trong đó: 14 dự án xăng dầu, 04 dự án hoạt động nhưng tạm dừng do khó khăn); 16 dự án đã nộp thuế với số tiền 9 tỷ đồng.

[28] Các cấp, các ngành theo phân công đã tăng cường theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Cụ thể: Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Trong tháng 10, đã tổ chức làm việc với Tập đoàn FLC, hiện dự án đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: Khối Shophouse hiện đang tổ chức bàn giao cho khách hàng; Khối Trung tâm thương mại, khách sạn đang thi công đến phần mái, dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 19/5/2018; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Đang triển khai công tác GPMB; Dự án Điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa: Đang triển khai thi công xây dựng, đảm bảo tiến độ đã đề ra; Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy Nhôm của Công ty TNHH công nghiệp NEW ASIA: Đang sản xuất thử nghiệm sản phẩm nhôm sơn tĩnh điện, chưa sản xuất sản phẩm nhôm ôxy hóa, đến nay sản lượng sản xuất đạt 170 tấn;…

[29] Công ty Năng lượng tái tạo Orange Renewable (Singapore) thuộc Tập đoàn AT Capital nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Tập đoàn Dhevanand (Thái Lan) nghiên cứu, khảo sát dự án điện tái tạo; Tập đoàn SBH Hotels & Resorts (Tây Ban Nha) xin khảo sát dự án đầu tư khách sạn tại Đồng Hới;...

[30] 01 Công ty thoái vốn 100%, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối: Công ty Cổ phần quản lý, bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình; 02 Công ty nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình (từ 95,99% giảm xuống 52,16%) và Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (từ 87,4% giảm xuống 51%).

[31] Năm 2017, Công ty Cổ phần MISA đã tài trợ miễn phí phần mềm kế toán MISA cho 30 doanh nghiệp mới thành lập; Lũy kế từ trước đến hết năm 2017, Công ty Cổ phần MISA đã tài trợ cho 78 doanh nghiệp.

[32] Trong năm 2017, có 190 DN thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động, 25 DN tiến hành giải thể tự nguyện và 263 DN bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

[33] Đến hết tháng 10/2017, toàn tỉnh đã cấp 535.750 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 536.482 giấy với diện tích 592.504,44 ha/ 616.357,47 ha, đạt 96,13%.

[34] Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải: đang tổ chức giải phóng mặt bằng; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông Nam Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch: Đang lập hồ sơ yêu cầu để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch: Trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án; đang lập hồ sơ yêu cầu; Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Đang lập hồ sơ yêu cầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;...

[35] Đã ban hành 02 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và môi trường.

[36] Hiện nay, toàn tỉnh có 853 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 254 trường và cơ sở GDMN; 208 trường tiểu học; 19 trường Tiểu học &THCS; 147 trường THCS; 06 trường THCS&THPT; 27 trường THPT;…

[37] Số lượng đề tài, dự án được giao quản lý là 32 đề tài, dự án; trong đó có 20 đề tài, dự án được chuyển tiếp từ các năm trước, thực hiện mới 12 đề tài, dự án cấp tỉnh. Số đề tài, dự án nghiệm thu trong năm là 20 đề tài, dự án.

[38] 100% thôn, bản có nhân viên y tế, 100% trạm y tế có bác sỹ làm việc, có đủ thuốc thiết yếu phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh.

[39] Tính đến 31/10/2017, số ca sốt xuất huyết là 529 bệnh nhân, tay chân miệng 33 bệnh nhân. Các dịch bệnh khác không biến động lớn so cùng kỳ.

[40] Các lễ hội như: Lễ hội Rằm tháng Ba, huyện Minh Hóa; Lễ hội Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, huyện Quảng Trạch; Lễ hội Đập trống của người Ma Koong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; Lễ hội Danh thắng Thần Đinh, huyện Quảng Ninh; Lễ hội Chùa Hoàng Phục, huyện Lệ Thủy...

[41] Các hoạt động thể thao nhân dịp đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương và đất nước; Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân có 146/159 xã, phường và 02 đơn vị tổ chức, thu hút gần 80 ngàn người tham gia. Toàn tỉnh tổ chức được trên 700 cuộc thi đấu ở các cấp, riêng cấp tỉnh tổ chức được 32 cuộc…

[42] Tour I giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017; giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ toàn quốc năm 2017; vòng bán kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc; giải ô tô địa hình RFC Việt Nam năm 2017; đón và trao thưởng chặng 4, tiễn chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017”; đón, trao thưởng chặng 5, tiễn chặng 6 giải Đua xe đạp Quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017.

[43] Có 159/159 số xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thành phố, thị xã tổ chức khai mạc và thi đấu các môn trong chương trình Đại hội. Riêng cấp tỉnh tổ chức được 6 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, cầu lông và chạy việt dã; năm 2018 tổ chức 6 môn còn lại.

[44] Trong năm, đoạt 170 HC các loại, (62 HCV, 49 HCB và 59 HCĐ). Đặc biệt, các vận động viên tỉnh ta đã xuất sắc dành 06 huy chương quốc tế (3 HCV, 03 HCB), lập 13 kỷ lục quốc gia tại các giải đấu trong nước

[45] Tổ chức tốt Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và giá trị pháp lý” năm 2017 tại Quảng Bình; tổ chức phát hành bộ tem đặc biệt “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)”; Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về nông thôn mới năm 2017. Tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại Hang Lèn Hà, xã Hóa Thanh, huyện Tuyên Hóa.

[46] giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

[47] Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tổng hợp số hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh với 4.764 nhà không có khả năng tự cải thiện nhà ở các địa phương. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

[48] Đã đưa 3.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn, đạt 103% KH.

[49] Tặng 43.061 suất quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh và của các địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán cho người có công trị giá 7,524 tỷ đồng. Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 373 trường hợp, chế độ trợ cấp 1 lần cho 4.891 trường hợp, tổ chức 20 đợt điều dưỡng tập trung cho 1.998 đối tượng người có công.

[50] Như: giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc ổn định sản xuất và đời sống, thực hiện hỗ trợ tín dụng cho đồng bào dân tộc phát triển sản xuất lâm nghiệp, chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, định canh định cư, hỗ trợ các xã biên giới, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số...

[51] Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Trung tâm hành chính công; Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; giải thể BQL Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng MêKông tỉnh; quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh giai đoạn 2015-2021;...

[52] Điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh giai đoạn 2015-2021. Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, giải quyết chế độ tinh giản biên chế năm 2017 đối với 137 trường hợp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, thực hiện tinh giản biên chế và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo,…

[53] UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền Hội thi cải cách hành chính tỉnh năm 2017; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

[54] 476 Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 349 tập thể, 852 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh: 88 tập thể; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 249 cá nhân; khen chuyên đề: 61 tập thể, 146 cá nhân;; Khen đột xuất: Tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân; Khen đối ngoại: Tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân.

[55] Năm 2017, đã thẩm định 67 văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, tăng 18% so cùng kỳ ; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền 130 văn bản, tăng 12% so cùng kỳ; rà soát 381 văn bản QPPL.

[56] Tổ chức 34 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hội nghị tổng kết với hơn 4800 lượt người tham gia; in ấn, xuất bản, phát hành 21.580 tài liệu, bản tin tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 418 vụ việc cho 418 đối tượng, tổ chức.

[57] Đã thực hiện 29.784 việc làm công chứng, tăng 43,64% so cùng kỳ, tổng số phí thu được hơn 10,8 tỷ đồng, tăng 45,5% so cùng kỳ; đã ký kết 112 Hợp đồng bán đấu giá tài sản, tổ chức 587 cuộc bán đấu giá, tổng giá trị tài sản bán được hơn 370 tỷ đồng, tăng14% so cùng kỳ; đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 5.858 trường hợp, tăng 26,85% so cùng kỳ.

[58] Trong năm, ngành thanh tra đã triển khai 305 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản và những vụ việc nổi cộm, bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 21,5 tỷ đồng, đã thu hồi về ngân sách tỉnh 5,7 tỷ đồng. Các ngành, các cấp trong tỉnh đã giải quyết 206 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 92,4%, 73 đơn tố cáo đạt tỷ lệ 82%, 791 đơn kiến nghị, phản ánh đạt 97%; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp và tụ tập đông người tại các cơ quan chức năng của tỉnh.

[59] Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/10/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 197 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 192 vụ, đường sắt 05 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn), làm 94 người chết, 161 người bị thương, giảm 9 vụ, tăng 8 người chết, giảm 37 người bị thương so cùng kỳ năm 2016. Bộ Công an đã đưa vào sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Trong đó, Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã lắp đặt 19 hệ thống giám sát xử lý vi phạm, gồm có 07 camera quan sát, 07 camera giám sát và 05 hệ thống đo tốc độ ngày, đêm.

Đ.C

Nguồn: Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 28/11/2017

[Trở về]