VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2017 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành và sự cố gắng của Nhân dân, doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

9 tháng đầu năm 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức[1] nhưng với sự chỉ đạo, điều hành cụ thể, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay, sản lượng thuỷ sản khai thác tăng cao. Hoạt động du lịch dần phục hồi và có nhiều khởi sắc, số lượt khách đến Quảng Bình tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng khá so cùng kỳ. Cơ bản hoàn thành đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài  nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực quý III và 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

1.1. Nông nghiệp:

Cây hàng năm: Dự ước diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu toàn tỉnh thực hiện 31.215 ha, tăng 0,8% so cùng kỳ[2]. Năng suất lúa Hè Thu bình quân chung toàn tỉnh đạt 40,32 tạ/ha, giảm 1,9% so năm trước[3]. Sản lượng cây trồng vụ Hè Thu: lúa đạt 99.605 tấn, giảm 0,1%; ngô đạt 3.088,7 tấn, giảm 9,7%; khoai lang đạt 4.164 tấn, giảm 11,7%; sắn đạt 118.267 tấn, giảm 8,4%; rau các loại đạt 14.793 tấn, tăng 3,6% so với năm trước. Nguyên nhân năng suất lúa Hè Thu giảm là do tình hình sâu bệnh cục bộ ở một số địa phương và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, số 4 nên một số diện tích cây hàng năm vụ Hè Thu bị ngập úng, hư hại.

Tính cả năm, diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh thực hiện ước đạt 86.829 ha, giảm 0,2% so năm trước; năng suất các loại cây trồng tăng[4]; sản lượng lương thực cả năm ước đạt 310.154 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ và vượt 9,2% kế hoạch, trong đó, thóc 284.770 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ và vượt 9,7% kế hoạch.

Diện tích cây lâu năm thực hiện 9 tháng 24.100 ha, tăng 2,6% so cùng kỳ. Trong đó: hồ tiêu 960,0 ha, tăng 2,1%; cao su 18.800 ha, tăng 0,4% so cùng kỳ. Sản lượng mủ cao su 9 tháng khai thác đạt 4.457 tấn, tăng 19,9%; sản lượng hạt tiêu đạt 615 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ.

Tình hình chăn nuôi: Một số dự án chăn nuôi chất lượng cao, quy mô lớn đã đi vào hoạt động, một số dự án khác đã được tiếp tục được đầu tư[5]. Nhờ đó, quy mô chăn nuôi tập trung được mở rộng, tổng đàn phát triển ổn định[6]. Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng đạt 55.430 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ[7]. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát vận chuyển, thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập trung nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh.

1.2. Lâm nghiệp:

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, hiện đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2017. Dự ước 9 tháng sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 225.000 m3, tăng 7,1% so cùng kỳ; diện tích rừng trồng mới tập trung 828 ha, tăng 1,1%; diện tích rừng trồng được chăm sóc 15.000 ha, tăng 3,4% so cùng kỳ... Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép[8].

1.3. Thủy sản:

Khai thác thuỷ sản đã phục hồi trở lại. Nuôi trồng thuỷ sản được đa dạng hóa sản phẩm, nuôi lồng bè phát triển trở lại, nuôi cá nước ngọt, nuôi cá kết hợp lúa được mở rộng. 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng thuỷ sản tăng cao, dự ước đạt 57.090 tấn, tăng 16,1% so cùng kỳ[9], trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 47.590 tấn, tăng 21,2% so cùng kỳ[10]; sản lượng thủy sản nuôi ước đạt 9.500 tấn, giảm 4,2% so cùng kỳ[11]. Sản lượng nuôi trồng giảm là do các hộ thả giống muộn so thời vụ; trong quý III/2017 có xảy ra dịch đốm trắng ở tôm thẻ chân trắng; bão số 2 gây mưa lớn đã làm cho một số cá nuôi lồng bị sốc nước chết.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản của Chính phủ; nhiều hộ dân đã tập trung mua sắm, sửa sang phương tiện, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc... nâng cao năng lực sản xuất[12]. Quảng Bình là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước hoàn thành tiến độ đóng tàu theo Nghị định 67.

1.4. Về công tác đền bù thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển: Tính đến ngày 28/8, đã phê duyệt 2.626 tỷ đồng (bằng 98,8% số thiệt hại thực tế); đã giải ngân 2.599 tỷ đồng (bằng 97,8% số thiệt hại thực tế, bằng 99% số đã phê duyệt và bằng 88,1% số tiền TW cấp tạm ứng cho tỉnh). Đã cấp thẻ BHYT cho 72.676 người. Đang tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các địa phương; Rà soát, tổng hợp số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường. Quảng Bình là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, công tác chi trả tiền bồi thường phức tạp nhưng tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng kế hoạch và đảm bảo ổn định được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

1.5. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và ban hành lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; quy định mức hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới[13]. Đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2017, hiện nay đã đạt bình quân 16,3 tiêu chí/xã, các xã đang tích cực triển khai các tiêu chí để phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch với cam kết không phát sinh nợ đọng XDCB. Đôn đốc các sở, ngành tập trung chỉ đạo 09 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện để chuẩn bị các thủ tục hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

1.6. Về công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: ngày 15/9/2017, bão số 10 có tên quốc tế là DOKSURI đã bổ bộ vào tỉnh Quảng Bình với sức gió rất mạnh, sức gió cấp 12, giật cấp 15; do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo TW về PCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Trước, trong và sau bão, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo và cử các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra tình hình, chỉ đạo ứng phó, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cứu nạn, cứu hộ. Các địa phương cũng đã phân công các đồng chí lãnh đạo, thành lập các đoàn  công tác về cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống và ứng phó với cơn bão số 10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã thành lập nhiều đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp tại các địa phương, huy động trên 10.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác ứng phó, khắc phục bão số 10. Do đó, tình hình sản xuất và đời sống, học tập của bà con nhân dân và các em học sinh tại những nơi bị ảnh hưởng sớm được ổn định trở lại.

UBND tỉnh đã phân bổ 50 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố, thị xã và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo để khắc phục kịp thời hậu quả do lũ, lụt gây ra; UBND tỉnh đã cấp 500 tấn gạo để hỗ trợ cho các địa phương.

Tuy vậy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng vẫn còn một số khó khăn: chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, sản phẩm có chất lượng cao còn thiếu; tiêu thụ hàng nông sản vẫn còn khó khăn, nhất là thị trường và giá cả không ổn định; do cơn bão số 10 rất lớn đổ bộ vào tỉnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, sức tàn phá lớn, đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân trên 7.800 tỷ đồng.

2. Công nghiệp:

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cao nhất trong điều kiện khó khăn hiện nay. 9 tháng, có 02 dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, gồm: Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2; Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy Nhôm của Công ty TNHH công nghiệp NEW ASIA. Các đơn vị sản xuất xi măng, clinker, dăm gỗ, áo sơ mi, chế biến thực phẩm duy trì tốt hoạt động sản xuất và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 ước đạt 7.811 tỷ đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ[14]. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 6,3% so cùng kỳ[15].

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện 9 tháng so với cùng kỳ như sau: đá xây dựng 2,5 triệu m3, tăng 6,2%; tinh bột sắn 9,2 nghìn tấn, tăng 6,0%; bia đóng chai 15,4 triệu lít, tăng 2,4%; áo sơ mi 8,0 triệu cái, tăng 13,9%; gạch lát nền 3,3 triệu viên, giảm 32,2% (do trong tháng 01 và tháng 02/2017 Công ty cổ phần Gốm sứ và xây dựng Cosevco ngừng sản xuất để bảo trì máy móc, thiết bị); gạch xây dựng 163,4 triệu viên, tăng 2,1%; clinker thành phẩm 2,4 triệu tấn, tăng 9,8%; xi măng 1,2 triệu tấn, tăng 4,2%; điện thương phẩm 590 triệu Kwh, tăng 3,9%;…

Tuy vậy, do năng lực sản xuất công nghiệp mới không tăng, một số sản phẩm giảm so cùng kỳ (phân bón, gạch lát nền), một số dự sản xuất công nghiệp hoàn thành đưa vào hoạt động nhưng chưa phát huy hết năng lực sản xuất (may Lệ Thuỷ và nhà máy May S&D Quảng Bình giai đoạn 2); nhà máy nhôm của công ty TNHH New Asia sản xuất chưa ổn định nên giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp so cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra.

3. Thương mại - dịch vụ:

3.1. Thương mại:

Thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá. Dự ước 9 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.395 tỷ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ[16]. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn[17].

3.2. Du lịch:

Hoạt động du lịch phục hồi và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình 9 tháng ước đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng 43% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 60.000 lượt, tăng 75% so cùng kỳ; doanh thu lưu trú ước đạt 89 tỷ đồng, tăng 41,6%; doanh thu ăn uống 1.277 tỷ đồng, tăng 15,9%; doanh thu lữ hành194 tỷ đồng, tăng 24,1% so cùng kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch[18]. Phối hợp Công ty Oxalis và Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát phương án vượt Bức tường Việt Nam để mở thêm tour du lịch khám phá Sơn Đoòng với lộ trình mới 4 ngày 3 đêm. Hướng dẫn, tiếp nhận đề án để triển khai phát triển các tuyến du lịch mới[19]. Quý III/2019, khai trương chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Chiang Mai (Thái Lan) đến Đồng Hới. Hiện nay, đường bay Đồng Hới - Chiang Mai khai thác có hiệu quả, góp phần thu hút khách quốc tế đến với Quảng Bình.

3.3. Hoạt động vận tải:

Doanh thu vận tải 9 tháng ước đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 7,6%; tổng số hành khách vận chuyển 9 tháng 16,5 triệu hành khách, tăng 6,9%; tổng số hành khách luân chuyển 9 tháng 765 triệu hk.km, tăng 7,2%; khối lượng vận chuyển hàng hóa 9 tháng 15,3 triệu tấn, tăng 6,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển 9 tháng 819 triệu tấn.km, tăng 7% so cùng kỳ.

3.4. Hoạt động dịch vụ khác: doanh thu hoạt động dịch vụ 9 tháng ước đạt 723,2 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ[20].

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường:

UBND tỉnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam để triển khai việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay các sở, ban, ngành, địa phương đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai theo đúng tiến độ.

Đã phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt[21]. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cắm mốc ranh giới của các công ty nông, lâm nghiệp. Trong quý III/2017, đã cấp đổi được 70 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[22]. Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất. Đồng thời, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án có vị trí thuận lợi, dễ thực hiện, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tổng mức đầu tư lớn[23].

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2018. Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động khoáng sản được tăng cường chỉ đạo thực hiện. Ban hành 02 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và môi trường.

5. Tài chính, tín dụng:

5.1. Tài chính:

Quý III/2017, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách. 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.400 tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán địa phương, tăng 14,2% so cùng kỳ[24]. Trong tháng 8, đã làm việc với Bộ Tài chính về dự toán ngân sách Nhà nước 2018 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị. Tổng chi ngân sách NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm thực hiện 6.070 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán địa phương[25].

5.2. Tín dụng:

Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9 ước đạt 31.100 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 9 ước đạt 37.300 tỷ đồng, tăng 2,7% so đầu năm.

6. Quản lý đầu tư xây dựng:

6.1. Đầu tư từ ngân sách: Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tiếp tục triển khai theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm của tỉnh. Quý III/2017, đã thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân[26]. Trong tháng 8, đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vòng 1) về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước thực hiện 2.678 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ[27]. Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đến 30/9/2017 đạt 65%.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững: đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. Phân bổ vốn và hướng dẫn thực hiện 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia theo đúng quy định.

Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch đề ra. Trong quý III/2017, tập trung thẩm định và phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2017; tổng hợp báo cáo điều chỉnh nội bộ và bổ sung nguồn vốn ODA năm 2017 của các dự án Ô trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kế hoạch vốn (đối ứng, NSTW cấp phát, vay lại) của các dự án ODA; đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn các dự án đã được ký Hiệp định[28].

Các dự án NGO: Quý III/2017, đã tiếp nhận 01 dự án phi chính phủ nước ngoài cấp phát xe lăn nhân đạo do Tổ chức Trả lại Tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ.

Hợp tác đầu tư công - tư (PPP) đã được chú trọng, các dự án BT được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ[29]. Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

6.2. Đầu tư từ ngoài ngân sách: Quý III/2017, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 990 tỷ đồng; 9 tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 65 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.055 tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ. Trong quý III/2017, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án[30]. Đã động thổ xây dựng Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc); đã vận hành một tổ máy thuộc Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam.

Đã thực hiện rà soát 27 dự án theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy năm 2016; 24 dự án chậm tiến độ năm 2017; 48 dự án xăng dầu và 65 dự án tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong đó, đã thu hồi 08 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thu hồi thêm 04 dự án, gia hạn tiến độ thực hiện 17 dự án, đã hoàn thành đi vào hoạt động 21 dự án[31]; 16 dự án đã nộp thuế với số tiền 9 tỷ đồng.

6.3. Giám sát đầu tư: tiếp tục được tăng cường, việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

7.1. Công tác ngoại vụ:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Quý III/2017, có 31 đoàn ra với 195 lượt người đi nước ngoài với mục đích xúc tiến, quảng bá đầu tư, tham dự hội nghị, hội thảo, đi tập huấn,.. có 22 đoàn vào với 155 lượt người đến tỉnh với mục đích hoạt động báo chí, hỗ trợ thực hiện dự án, học tập và trao đổi kinh nghiệp.

7.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư[32], qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Đã trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[33]. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

8.1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 công ty nông, lâm trường theo đúng lộ trình. Trong tháng 9/2017, tổ chức Đại hội cổ đông Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh. Từ ngày 01/10/2017, 2 công ty sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 làm cơ sở để triển khai thực hiện[34].

8.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Quý III/2017, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 113 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 982 tỷ đồng; 9 tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 483 doanh nghiệp, tăng 15% so cùng kỳ, với số vốn đăng ký 2.313 tỷ đồng; trong đó 100% doanh nghiệp thành lập mới thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Dự ước đến hết tháng 09/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.578 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 28.082 tỷ đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục đào tạo:

Trong quý III/2017, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017[35], triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018, thông qua kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2017-2018 các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông; tập huấn giáo viên cốt cán về phòng tránh tai nạn bom mìn; tập huấn phương pháp hướng dẫn học sinh tự học; tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên phục vụ năm học mới. Ngày 05/9/2017, Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 được tiến hành đồng loạt ở tất cả các trường trong tỉnh với không khí vui tươi, phấn khởi. Ngành giáo dục đào tạo đã tăng cường chỉ đạo để các cơ sở thực hiện dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm.

2. Khoa học và công nghệ:

Tổ chức tuyển chọn, xét duyệt nội dung và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017; tổng hợp đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN dự kiến thực hiện năm 2018. Đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm sau công bố của các đơn vị, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác thông tin và thống kê KH&CN được chú trọng đúng mức; tổ chức điều tra, thống kê nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN vào đời sống, sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định đo lường, thử nghiệm chất lượng, đáp ứng yêu cầu QLNN và nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

3. Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là các Bệnh viện tuyến huyện. Các công ty dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thường xuyên cung cấp đủ thuốc có chất lượng cho người bệnh. Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ các hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn của các phòng khám tư nhân. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành để đánh giá chất lượng bệnh viện. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát các ca bệnh nghi ngờ đầu tiên để sớm phát hiện dịch bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời[36]

Hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì công tác tập huấn, phổ biến kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Giám sát, xét nghiệm mẫu thuỷ, hải sản và nước biển báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế sau sự cố môi trường biển đúng quy định.

Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi. Triển khai chiến dịch uống vitamin A cho trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi đạt 99,18%. Tiếp tục triển khai tốt các dịch vụ liên quan về kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai và duy trì theo đúng tiến độ.

4. Văn hoá và thể thao:

Quý III/2017, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thiết thực, tiết kiệm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7[37]; kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9;... Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; trao bằng công nhận Khu di tích lịch sử Khe Thui là di tích cấp tỉnh trang trọng, ý nghĩa; Tổ chức thành công Liên hoan các Câu lạc bộ Ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ III. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú: Các địa phương đã tổ chức thành công lễ hội đua thuyền truyền thống cấp huyện[38]; kết hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện với các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm; thực hiện nhiều đợt chiếu phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; phát triển phong trào đọc sách bằng nhiều hình thức, trong đó đã tổ chức tốt chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4;…

Tổ chức tốt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII[39]. Thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng có những bước tiến vững chắc trên đấu trường trong nước và quốc tế[40]. Tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu tại Sea Games 29 tổ chức tại Malaysia, các vận động viên của Quảng Bình giành được 02 Huy chương Vàng, phá 01 kỷ lục Seagames và 01 Huy chương Bạc.

5. Thông tin và truyền thông:

Quý III/2017, tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước. Tổ chức tốt Lễ phát hành bộ tem đặc biệt ‘Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)”. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh giai đoạn 2011 – 2020[41]. Tổ chức Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về nông thôn tháng 9/2017. Xây dựng chương trình thông tin phát trên Cụm thông tin đối ngoại quốc tế Cha Lo, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; triển khai hiệu quả các hệ thống ứng dụng dùng chung: Hệ thống Thư điện tử công vụ, Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý nhân sự … Quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu điện tử hoạt động 24/7, phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

6. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2017[42]. Chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn,... 9 tháng đầu năm 2017, giải quyết việc làm cho 28.000 lao động, đạt 80% kế hoạch[43]; Đã tuyển sinh được 9.786 lao động nghề, đạt 70% kế hoạch năm.

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đạt kết quả tốt[44]. Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, các chương trình, dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc. Nhìn chung, tình hình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định; bên cạnh việc lao động, sản xuất, đồng bào dân tộc đã tích cực tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

7. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp:

7.1.   Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, đã tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở[45]. Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2020-2025.

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Chấp thuận cho giáo xứ Tam Tòa tổ chức thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Trần Văn Huỳnh; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc các tôn giáo năm 2017; tổ chức 02 lớp tập huấn cho 190 cán bộ làm công tác tôn giáo cấp xã tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.

7.2. Công tác tư pháp:

Chất lượng công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL ngày càng được nâng lên[46]. Công tác cải cách hành chính, nhất là kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, hướng về cơ sở. Đã triển khai kịp thời Luật đánh giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách, công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; quan tâm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

7.3.  Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quý III/2017, đã triển khai 115 cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 3.144 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 879 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.952 triệu đồng, kiến nghị khác 314 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường biển. Trong quý III/2017, toàn tỉnh đã tiếp 469 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 77 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 788 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra theo Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ.

III.   QUỐC PHÒNG – AN NINH:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở vùng biên giới, khu vực nhạy cảm. Tổ chức diễn tập phòng thủ tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Về trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/8/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 159 vụ, đường sắt 04 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn), làm 81 người chết, 130 người bị thương, giảm 11 vụ, tăng 4 người chết, giảm 14 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016.


[1] như: hậu quả của sự cố môi trường biển, thời tiết diễn biến bất thường, chưa có các dự án mới quan trọng đi vào hoạt động, nguồn vốn đầu tư công bị cắt giảm mạnh…

[2] Trong đó: diện tích lúa toàn tỉnh thực hiện 24.701 ha, tăng 1,8% (lúa tái sinh 8.498 ha, giảm 3,1%; lúa gieo cấy 16.203 ha, tăng 4,6%); nhóm cây ngô và cây lương thực có hạt khác 829 ha, giảm 5,8%; nhóm cây lấy củ có chất bột 957 ha, giảm 2,5%; cây có hạt chứa dầu 763,3 ha, giảm 2,5%; nhóm cây rau, đậu, hoa cây cảnh 2.944 ha, giảm 2,8%; cây hàng năm khác 979 ha, giảm 2,6%... 

[3] Năng suất cây ngô đạt 37,58 tạ/ha, giảm 4,1%; cây khoai lang 58,32 tạ/ha, giảm 9%; cây sắn 183,42 tạ/ha, giảm 1,9%; cây lạc 16,63 tạ/ha, tăng 1,8%; cây vừng 6,98 tạ/ha, tăng 2,5%; cây rau các loại đạt 87,4 tạ/ha, tăng 1,9%; cây đậu các loại đạt 8,78 tạ/ha, tăng 7,0% so vụ Hè Thu năm trước.

[4] Cụ thể: Lúa đạt 51,51 tạ/ha, tăng 0,5%; ngô đạt 51,79 tạ/ha, tăng 0,7%; khoai lang đạt 73,33 tạ/ha, tăng 1,1%; rau các loại đạt 108,89 tạ/ha, tăng 9,3%; đậu các loại đạt 8,94 tạ/ha, tăng 8,1%; lạc đạt 21,82 tạ/ha, tăng 3,9%; vừng đạt 6,65 tạ/ha, tăng 1,8% so cùng kỳ.

[5] Dự án Chăn nuôi bò của Tập đoàn Hòa Phát: Đã thả trên 7.000 con trâu, bò Úc, hiện đang xuất bán thăm dò thị trường trên địa bàn; Chăn nuôi bò Công ty Gia Hân: đang hoàn thiên một phần chuồng trại, bắt đầu thả nuôi bò, đồng thời tiếp tục triển khai khai xây dựng các hạng mục còn lại; Chăn nuôi Công ty Đoàn kết Phú Quý: bắt đầu nuôi thử bước đầu 350 con bò thịt;Chăn nuôi của Quảng Bình Milk: Đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bắt đầu xây dựng cơ bản; Dự án nuôi bò Kobe: Công ty S-foods Nhật bản phối hợp Công ty Lê Dũng Linh xây dựng dự toán chăn nuôi và giết mổ bò.

[6] Dự ước đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 1/10/2017: Đàn trâu 37.300 con, tăng 0,2%; đàn bò 104.200 con, tăng 0,6%; đàn lợn 351.189 con, giảm 0,3%; đàn gia cầm 3.541 ngàn con, tăng 1,5% so cùng kỳ.

[7] Cụ thể: Thịt trâu 1.560 tấn, tăng 6,5%; thịt bò 4.780 tấn, tăng 6,6%; thịt lợn 39.012 tấn, tăng 1,0%; thịt gia cầm 10.078 tấn, tăng 11,1%; riêng thịt gà 7.615 tấn, tăng 12,1% so cùng kỳ. 

[8] 8 tháng phát hiện, lập biên bản xử lý 769 vụ vi phạm lâm luật, giảm 65 vụ SCK, tịch thu 738 m3 gỗ các loại, nộp ngân sách 5,8 tỷ đồng.

[9] Trong đó: Cá 45.216 tấn, tăng 19,1%; tôm 4.328 tấn, giảm 7,7%; thủy sản khác 7.546 tấn, tăng 15,8% so cùng kỳ.

[10] Trong đó: Cá 39.525 tấn, tăng 22%; tôm 805 tấn, tăng 17,4%; thủy sản khác 7.260 tấn, tăng 17,2% so cùng kỳ.

[11] Trong đó: Cá 5.692 tấn, tăng 2%; tôm 3.523 tấn, giảm 12,0%; thủy sản khác 286 tấn, giảm 11,8%.

[12] Về thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg: Lũy kế từ khi thực hiện đến nay có 1.130 tàu lắp đặt đài tàu, 1.079 tàu đã tham gia khai thác vùng biển xa, đã thẩm định 986,4 tỷ đồng, giải ngân 822 tỷ đồng. Về thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Đã có 90/91 tàu cá đóng mới, nâng cấp hoàn thành đi vào sản xuất, trong đó có 30 tàu vỏ thép, 01 tàu vỏ composite và 59 tàu vỏ gỗ; 01 tàu vỏ thép đang đóng.

[13] Năm 2017 có 9 xã; năm 2018 có 9 xã; năm 2019 có 10 xã và năm 2020 có 10 xã

[14] Trong đó: kinh tế Nhà nước ước đạt 592,5 tỷ đồng, tăng 6,2%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 7.204,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,8 tỷ đồng, tăng 34,3%

[15] Trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,3%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 4,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,8%.

[16] Trong đó: Kinh tế Nhà nước 621 tỷ đồng, tăng 19,3%; Kinh tế tập thể 8,3 tỷ đồng, giảm 22,5%; Kinh tế cá thể 7.741 tỷ đồng, tăng 8,6%; kinh tế tư nhân 5.025 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ.

[17] Quý III, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 213 trường hợp, phát hiện 142 vụ vi phạm, đã xử lý 172 hành vi vi phạm (bao gồm các vụ vi phạm của quý II),  trong đó phạt tiền 138 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 34 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng tịch thu 3.669 triệu đồng.

[18] Đón tiếp và tổ chức phục vụ đoàn Famtrip/Presstrip của các tỉnh phía Bắc Thái Lan đến khảo sát du lịch Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung từ ngày 21-25/8; Tổ chức Hội nghị liên kết, phát triển sản phẩm du lịch qua đường bay Đồng Hới - Chiang Mai tại TP. Đồng Hới (ngày 25/8); Tổ chức đón tiếp đoàn Famtrip của các công ty lữ hành đến từ TP. Hà Nội khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình; Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình từ ngày 21 – 23/8; Tham gia quảng bá, xúc tiến Du lịch Quảng Bình tại hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh ITE2017; tiếp tục quảng bá du lịch Quảng Bình trên các trang mạng xã hội, website du lịch của tỉnh, các báo và tạp chí có uy tín;…

[19] Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy; khám phá tộc người Vân Kiều - khe Nước Lạnh - hang Văn Công; tìm hiểu văn hoá tộc Người Arem, MaCoong và khám phá hang Rục Cà Roòng.

[20] Trong đó: kinh doanh bất động sản tăng 1,8%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 2,0%; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 5,1%; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 2,4%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 1,1%; dịch vụ sửa chữa tăng 2,5%…

[21] Đến ngày 05/9/2017, tiếp nhận và giải quyết 119 hồ sơ, cụ thể: 39 hồ sơ giao đất (94,12 ha), 61 hồ sơ cho thuê đất (167,54 ha), 19 hồ sơ thu hồi đất (426,43 ha). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 535.750 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 592.425,3 ha/ 616.275,14 ha, đạt 96,13%.

[22] Gồm: 42 giấy CNQSD đất  của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh, 38 giấy CNQSD của Công ty TNHH MTV Việt Trung để phục vụ cho công tác cổ phần hóa 2 Công ty.

[23] Đang lập hồ sơ yêu cầu để tiến hành lựa chọn nhà đầu tư các dự án: Khu nhà ở TM phía Đông Nam Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch; Khu nhà ở TM phía Tây trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch; Khu nhà ở TM tại Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Trình hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của các dự án: Khu nhà ở TM phía Tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch; Khu nhà ở TM phía Đông Nam trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng trạch... Đã thẩm định, trình phê duyệt kết quả sơ tuyển 10 dự án: Khu nhà ở TM phía Đông đường Phùng Hưng, thành phố Đồng Hới; Khu nhà ở TM xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch; Khu nhà ở TM xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch; Khu nhà ở TM xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; Khu nhà ở TM phía Bắc kênh Phóng Thuỷ; Khu nhà ở TM phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới;  Khu nhà ở TM tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang; Khu nhà ở TM phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn; Khu nhà ở TM phía Nam đường Trần Hưng Đạo, đoạn giáp với đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới; Khu nhà ở TM tại vùng Ruộng Nhất, thị trấn Quán Hàu.

[24] Trong đó: thu nội địa 2.310 tỷ đồng, đạt 73,4% DTĐP, tăng 14%; thu thuế xuất nhập khẩu 90 tỷ đồng, đạt 85,7% DTĐP, tăng 19,3%. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu ngoài quốc doanh đạt 105,3% so dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so cùng kỳ; Thu phí và lệ phí đạt 71,9% so dự toán tỉnh giao, tăng 53,6% so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 112% so dự toán tỉnh giao, tăng 12,3% so cùng kỳ.

[25] Theo báo cáo của KBNN tỉnh đến ngày 11/9/2017.

[26] Đến thời điểm 30/9/2017, chủ đầu tư nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn XDCB đã được bố trí, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn cho các công trình khác và các dự án giải ngân dưới 30% sẽ xem xét không bố trí vốn cho công trình đó trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

[27] Trong đó, vốn ngân sách trung ương quản lý ước thực hiện 675 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước thực hiện 2.003 tỷ đồng.

[28] Đối với các dự án khởi công mới và đang vận động: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai (WB): Chưa triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án do chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn năm 2017; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Đã đàm phán hiệp định vay vốn, đang chờ phê chuẩn kết quả đàm phán; Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Đã ký kết hiệp định, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án phù hợp; Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Chương trình hỗ trợ hai chương trình mục tiêu quốc gia (WB): Đang hoàn thiện các thủ tục phục vụ cho công tác đàm phán, ký kết hiệp định; Dư án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (WB): đang đàm phán, ký kết hiệp định, Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo thống nhất chủ trương đầu tư, Đang hoàn thiện phương án sử dụng và trả nợ vốn vay trình HĐND tỉnh thông qua.

[29] Dự án Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu công viên Cầu Rào theo hình thức BT và một số dự án BT khác đang triển khai công tác chuẩn bị.

[30] Gồm: Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp với tổng mức đầu tư 55,63 triệu USD thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc) và Khảo sát đầu tư Dự án Trang trại điện gió B&T của các nhà đầu tư: Bolat Duisenov, Nguyễn Nam Thắng và Dương Đình Tích, với số vốn đăng ký 0,44 triệu USD.

[31] Trong đó: 14 dự án xăng dầu, 04 dự án hoạt động nhưng tạm dừng do khó khăn.

[32] Các cấp, các ngành theo phân công đã tăng cường theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Cụ thể: Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: Khối Shophouse kết thúc phần xây dựng ngày 26/07/2017, hiện đang tổ chức bàn giao cho khách hàng; Khối Trung tâm thương mại, khách sạn đang thi công đến tầng 18, dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 19/5/2018; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Đang triển khai công tác GPMB, Tổ chức đấu thầu các hạng mục san gạt mặt bằng của dự án; Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II: EVN đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác lập FS, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Hiện nay vẫn đang chờ phía Lào thẩm định và ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;…

[33] Công ty Năng lượng tái tạo Orange Renewable (Singapore) thuộc Tập đoàn AT Capital nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Tập đoàn Dhevanand (Thái Lan) nghiên cứu, khảo sát dự án điện tái tạo; Tập đoàn SBH Hotels & Resorts (Tây Ban Nha) xin khảo sát dự án đầu tư khách sạn tại Đồng Hới;...

[34] 01 Công ty thoái vốn 100%, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối: Công ty Cổ phần quản lý, bảo trì đường thủy nội địa  Quảng Bình; 02 Công ty nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình (từ 94,83% giảm xuống 51%) và Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (từ 87,4% giảm xuống 51%).

[35] Kết thúc năm học 2016-2017 đã có 158/159 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 99,4%) và 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên, trong đó, có 150/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 (tỷ lệ 93,7%); 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 trở lên, trong đó, có 154/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 trở lên (tỷ lệ 96,8%); có 90/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (tỷ lệ 56,6%).....

[36] Tính đến ngày 15/9/2017, ghi nhận 25 ca tay chân miệng, 193 ca sốt xuất huyết. Các dịch bệnh khác không có biến động lớn so cùng kỳ.

[37] Tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân 45 năm ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại Hang Lèn Hà, xã Hóa Thanh, huyện Tuyên Hóa. Phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế thực hiện chương trình nghệ thuật đặc sắc “Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây” tại Di tích lịch sử Bến phà Long Đại được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 và Đài Truyền hình Quảng Bình.

[38] Gồm các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh và Tuyên Hóa.

[39] Phối hợp với các đơn vị liên quan đón và trao giải chặng 4, tiễn chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017”; đón và trao thưởng chặng 5, tiễn chặng 6 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017; đăng cai tổ chức vòng bán kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn tham dự và thu hút đông đảo người hâm mộ cổ vũ, thưởng thức.

[40] Lũy kế từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao đã đạt được 133 huy chương các loại (50 HCV, 37 HCB và 47 HCĐ), trong đó, có 04 huy chương quốc tế (2 HCV, 02 HCB).

[41] giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

[42] Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tổng hợp số hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh với 4.764 nhà không có khả năng tự cải thiện nhà ở các địa phương. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

[43] Trong đó, tuyển dụng 2.410 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 80,3% kế hoạch năm; theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tổng nguồn vốn cho vay vốn tạo việc làm đạt 99,344 tỷ đồng.

[44] 9 tháng đầu năm, đã giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 364 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 4.576 trường hợp; điều dưỡng cho người có công 20 đợt với 1.998 đối tượng tham gia, tổ chức Đoàn gồm 45 người có công đi điều dưỡng tại Quảng Ngãi; tổ chức 02 đợt đối thoại với 600 người có công và thân nhân tại phường Quảng Long và Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn; giải quyết, xử lý công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ cho 199 trường hợp;...

[45] Quý III, ngành nội vụ đã tham mưu Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh giai đoạn 2015-2021; phê duyệt hồ sơ, Đề án vị trí việc làm, ngạch công chức và khung năng lực tối thiểu tương ứng vị trí việc cho các huyện, thị xã, thành phố....

[46] Quý III, đã góp ý, thẩm định 34 văn bản QPPL và cá biệt của Trung ương và địa phương soạn thảo; tự kiểm tra 17 văn bản của UBND tỉnh; kiểm tra theo thẩm quyền 11 Nghị quyết của HĐND và 04 Quyết định của UBND cấp huyện ban hành; Rà soát 333 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Đ.C

Nguồn: Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 21/9/2017

[Trở về]