VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 của tỉnh tiếp tục ổn định: Thu ngân sách đạt khá; nông nghiệp được mùa, chăn nuôi phát triển ổn định; sản lượng thuỷ sản tăng cao; hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượt khách tăng cao; các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch được triển khai có hiệu quả, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được nâng lên.

 

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực quý III và 9 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam) để triển khai giai đoạn 2 dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch lần 4 chuẩn bị báo cáo Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ triển khai của đơn vị tư vấn chậm và chưa xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo yêu cầu của tỉnh.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, chất lượng quy hoạch được nâng lên. Quý III/2018, đã phê duyệt 05 nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết, 15 đồ án quy hoạch chi tiết; 9 tháng, đã phê duyệt 13 nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết, 38 đồ án quy hoạch chi tiết. Một số nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quan trọng được phê duyệt, triển khai[1]. Đẩy mạnh đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị mới (theo hình thức xã hội hóa) nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng thu ngân sách từ quỹ đất[2].

2.  Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

2.1. Nông nghiệp:

Cây hàng năm: Triển khai sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết nóng kéo dài, một số vùng xa nguồn nước bị khô hạn nên diện tích gieo trồng giảm, kéo theo sản lượng nhiều loại cây trồng giảm. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt 30.257 ha, bằng 95,2% so cùng kỳ[3]. Chỉ đạo chuyển đổi trên diện tích lúa Hè Thu thiếu nước, kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn với gần 180ha và 26 ha chuyển đổi trên diện tích đất gò đồi.

Năng suất lúa Hè Thu bình quân chung toàn tỉnh đạt 41,79 tạ/ha, tăng 3,8% so cùng kỳ[4]. Năng suất các loại cây trồng khác: Cây ngô đạt 37,74 tạ/ha, bằng 99,3%; cây khoai lang đạt 58,7 tạ/ha, tăng 2,1%; cây sắn đạt 180,33 tạ/ha, bằng 98%; cây lạc đạt 16,76 tạ/ha, tăng 4,3%; cây vừng đạt 7,14 tạ/ha, tăng 0,5%; cây rau các loại đạt 86,66 tạ/ha, tăng 0,1%; cây đậu các loại đạt 9,02 tạ/ha, tăng 0,3% so với vụ Hè Thu năm trước.

Sản lượng cây trồng vụ Hè Thu: Sản lượng lúa 99.526 tấn, bằng 99,8%; sản lượng ngô 2.958 tấn, bằng 84,3%; sản lượng khoai lang 4.045 tấn, bằng 98,8%; sản lượng sắn 107.898 tấn, bằng 91,9%; sản lượng lạc 887,7 tấn, bằng 81,2%; sản lượng vừng 137 tấn, bằng 86,3%; sản lượng rau các loại 14.503 tấn, bằng 99,1%; sản lượng đậu các loại 983 tấn, bằng 86,1% so với vụ Hè Thu năm trước.

Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng và chuyển dịch hợp lý theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại[5], từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hệ số xuất chuồng cao, sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý III/2018 ước đạt 18.314 tấn, tăng 2,2% so cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 54.801 tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ[6]. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm triển khai theo đúng kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

2.2. Lâm nghiệp:

Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Công tác trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, chăm sóc rừng trồng được các địa phương triển khai đúng kế hoạch. Công tác giao khoán bảo vệ, phục hồi vốn rừng, làm giàu rừng được chú trọng. Khai thác gỗ từ rừng trồng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ. Quý III/2018, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước thực hiện 106.250 m3, tăng 91,8% so cùng kỳ; 9 tháng, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước thực hiện 275.000 m3, tăng 22,2% so cùng kỳ. Rừng trồng mới tập trung 9 tháng ước thực hiện 1.275 ha, tăng 54,0% so cùng kỳ. Đã kêu gọi 04 dự án đầu tư chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lâm nghiệp[7].

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép[8]. Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Tuy vậy, trong các tháng nắng nóng đã xảy ra một số vụ cháy rừng ở một số địa phương[9]; đặc biệt, ngày 04/9/2018, đã xảy ra 01 vụ cháy rừng lớn khu vực rừng phòng hộ ven biển 02 xã Hải Ninh, Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, diện tích bị thiệt hại hơn 250ha.

2.3. Thủy sản:

Thủy sản có sự tăng trưởng khá trong cả đánh bắt và nuôi trồng. Sản lượng thủy sản quý III/2018 ước đạt 27.909 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 62.054 tấn, tăng 8,7% so cùng kỳ[10], trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 52.110 tấn, tăng 9,5% so cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng thu hoạch ước đạt 9.943 tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Nhờ triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước[11] và nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng mới tàu có công suất lớn để chuyển đổi sang khai thác xa bờ, làm tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác[12]; Nuôi trồng thuỷ sản đã chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, số lượng lồng bè nuôi tăng cao, diện tích nuôi trồng được đầu tư mở rộng.

2.4. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Năm 2018 có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Các sở, ngành được phân công phụ trách các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2018 đã tập trung chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hiện đang xây dựng tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng vẫn còn một số khó khăn: chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, chất lượng và giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn thấp; công tác dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp ở một số khâu chưa chủ động, đặc biệt là hệ thống tưới tiêu các nơi xa nguồn nước, sản xuất một số sản phẩm mũi nhọn chất lượng cao còn thiếu nên sức cạnh tranh trên thị trường chưa đủ mạnh, tiêu thụ hàng nông sản vẫn còn khó khăn, nhất là thị trường và giá cả không ổn định.

3. Công nghiệp:

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa. Các đơn vị sản xuất các sản phẩm áo sơ mi, dăm gỗ, colophan, clinker, xi măng... có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp quý III/2018 ước đạt 2.911 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 8.449 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ[13]. Chỉ số sản công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 6,5% so cùng kỳ[14].

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính thực hiện 9 tháng năm 2018 của một số ngành công nghiệp chủ yếu: Ngành sản xuất trang phục tăng 12,5%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 9,3%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 7,6%; ngành khai khoáng khác tăng 6,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,0%; xử lý và cung cấp nước tăng 4,8%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 3,9%; ngành in, sao chép bản ghi các loại tăng 2,8%; ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2,8%;..[15]

Tuy nhiên, tăng trưởng sản xuất công nghiệp còn thấp so kế hoạch. Việc tiêu thụ của một số sản phẩm đang gặp khó khăn[16] nên các nhà máy gạch không nung, nhà máy nhôm công ty TNHH New Asia chỉ đạt 30% công suất thiết kế. Một số nhà máy may đã hoàn thành đi vào hoạt động[17] nhưng thiếu lao động nên chỉ hoạt động 50% công suất.

4. Thương mại - dịch vụ:

4.1. Thương mại:

Thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá. Quý III/2018, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ; 9 tháng tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 14.837 tỷ đồng, tăng 11,0% so cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tiếp tục tăng cường; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn[18]. Đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định trên thị trường.

4.2. Du lịch:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo việc đón và phục vụ du khách tốt nhất. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch với phương thức đa dạng, nội dung phong phú trên phạm vi rộng từ tỉnh đến quốc gia, khu vực và quốc tế[19]. Các đường bay trong nước hiện có phát huy hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch, đưa vào khai thác thử nghiệm nhiều tour du lịch hang động mới nhằm đa dạng hóa thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, khám phá và trải nghiệm của du khách[20]; Khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng, các dự án phát triển ngành du lịch[21]; Một số dự án, sản phẩm du lịch mới được đưa vào hoạt động. Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình quý III ước đạt 1,18 triệu lượt, tăng 21% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 44,8 ngàn lượt, tăng 33,8% so cùng kỳ; 9 tháng ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 18,4% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 129.751 lượt, tăng 27,2% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ.

4.3. Hoạt động dịch vụ khác:

Hoạt động vận tải đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân trên địa bàn. Tổng số hành khách vận chuyển quý III/2018 ước đạt 7 triệu hành khách, tăng 20,7%; 9 tháng ước đạt 19,4 triệu hành khách, tăng 9,2%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa quý III/2018 ước đạt 6,6 triệu tấn, tăng 22,2% so cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 19,3 triệu tấn, tăng 9,1% so cùng kỳ[22]. Các loại hình dịch vụ khác như: tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm, khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Doanh thu các ngành dịch vụ 9 tháng ước đạt 781 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

5. Tài nguyên và môi trường:

Công tác quản lý tài nguyên, đất đai được tăng cường. Tập trung chỉ đạo, thực hiện tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh[23]. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cắm mốc ranh giới đất nông, lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất. Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt[24]. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình.

Công tác quản lý khoáng sản được chú trọng. Tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025; thông báo rộng rãi Quy hoạch không đấu giá khai thác khoáng sản của tỉnh. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về môi trường[25]. Các lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh.

6. Tài chính, tín dụng:

6.1. Tài chính:

Quý III/2018, UBND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng thu ngân sách. Tăng cường phổ biến, quán triệt, tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện; hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phát triển sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp. Đã hoàn thành việc dán tem các cột đo xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh[26]. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý III/2018 ước thực hiện 505 tỷ đồng, đạt 14,42% dự toán địa phương giao; 9 tháng ước thực hiện 2.500 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán địa phương giao, tăng 3% so cùng kỳ[27].

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị. Tổng chi ngân sách địa phương quý III/2018 ước thực hiện 1.540 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán địa phương giao; 9 tháng ước đạt 7.537 tỷ đồng, đạt 72% dự toán địa phương giao.

6.2.Tín dụng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9 ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ và tăng 12,6% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 9 ước đạt 46.100 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ và tăng 17,8% so đầu năm.

7. Quản lý đầu tư xây dựng:

7.1. Đầu tư từ ngân sách:

a. Vốn trong nước: Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018[28]; chỉ đạo xây dựng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[29]. Hiện nay, các đơn vị đang đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, đặc biệt là các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê kè chống lũ. Khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh quý III/2018 ước thực hiện 1.070 tỷ đồng, tăng 1,4% so cùng kỳ; 9 tháng ước thực hiện 2.712 tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ[30]. Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 30/9/2018 đạt 65% dự toán địa phương giao.

b. Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch đề ra. Tập trung thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2018; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của các dự án ODA. Phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban QLDA ODA rà soát, điều chỉnh và cập nhật số liệu về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c. Các dự án NGO: Quý III, tiếp nhận 02 dự án mới với tổng số vốn hơn 3 tỷ đồng[31]; 9 tháng tiếp nhận 08 dự án với tổng vốn hơn 20 tỷ đồng.

d. Hợp tác công - tư (PPP): Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 dự án đã phê duyệt kết quả đấu thầu và đàm phán ký kết hợp hợp đồng[32]; 03 dự án đang lập đề xuất dự dự án[33]; 04 dự án nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu đề xuất dự án. Hiện nay, các dự án BT đang tạm dừng theo Văn bản số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính.

7.2. Đầu tư từ ngoài ngân sách: Quý III, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.640 tỷ đồng; 9 tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.640 tỷ đồng, tăng 370% so cùng kỳ. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển khai hoạt động theo tiến độ; 9 tháng thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án[34], điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư nước ngoài[35].

7.3. Giám sát đầu tư: Việc quản lý tiến độ và chất lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quý III, đã triển khai kế hoạch giám sát đầu tư 20 dự án; 9 tháng giám sát đầu tư 51 dự án.

8. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

8.1. Công tác ngoại vụ:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Quý III/2018, có 24 đoàn ra với 158 lượt người đi nước ngoài với mục đích tham dự hội nghị, hội thảo, xúc tiến du lịch, học tập, tham dự đua thuyền, đi việc riêng… Có 19 đoàn vào với 94 lượt người đến tỉnh với mục đích hoạt động dự án, tham dự hội nghị, xúc tiến đầu tư, thăm trẻ bảo trợ, hoạt động báo chí và làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

8.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư[36], qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Đã trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[37]. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.

Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 với chủ đề “Hợp tác và phát triển bền vững” với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có trên 800 đại biểu[38]. Hội nghị đã chứng kiến trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 66 dự án với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD[39]; trao Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; cam kết cấp tín dụng giữa các Ngân hàng và doanh nghiệp với số tiền 33.497 tỷ đồng; trao hỗ trợ an sinh xã hội của các ngân hàng, doanh nghiệp cho tỉnh Quảng Bình với số tiền 10,56 tỷ đồng;... Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo phân công các Sở, ngành, địa phương hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thủ tục đầu tư theo quy định.

9. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế:

9.1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: 03 Doanh nghiệp[40] đã phê duyệt giá khởi điểm (giá sàn) đối với phần vốn nhà nước thoái vốn theo Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020[41]. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước đã xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt[42].

UBND tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Bình chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

9.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Quý III/2018, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 169 doanh nghiệp (tăng 50% so cùng kỳ) với số vốn đăng ký 1.699 tỷ đồng (tăng 73% so cùng kỳ); 9 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 511 doanh nghiệp (tăng 5,8% so cùng kỳ) với số vốn đăng ký 6.686 tỷ đồng (tăng 189% so cùng kỳ); có 183 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động; có 93 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến hết tháng 09 năm 2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.510 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 64.627 tỷ đồng.  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1.  Giáo dục đào tạo:

Chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018; xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018-2019. Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết - Tuyên dương, khen thưởng thành tích năm học 2017-2018[43], triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tập trung chỉ đạo các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông; tập huấn phương pháp hướng dẫn học sinh tự học; tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên; hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; thực hiện bố trí, điều chuyển cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho năm học mới. Ban hành, điều chỉnh Kế hoạch thời gian của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng từ năm học 2018-2019.

Ngày 05/9/2018, Lễ khai giảng năm học mới được tiến hành đồng loạt ở tất cả các trường trong tỉnh với không khí vui tươi, phấn khởi. Đã tăng cường chỉ đạo để các cơ sở thực hiện dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm.

2. Khoa học và công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tập trung vào việc kiểm tra tiến độ thực hiện của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông báo và Tổng hợp đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN dự kiến thực hiện năm 2019. Đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ, tăng cường công tác thẩm định cấp giấy phép an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế. Công tác thông tin, thống kê, truyền thông và phổ biến các kết quả KHCN được chú trọng đúng mức, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tăng cường công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định đo lường, thử nghiệm chất lượng đáp ứng yêu cầu QLNN và nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn[44].

3. Y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát các ca bệnh nghi ngờ đầu tiên để sớm phát hiện dịch bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là các Bệnh viện tuyến huyện. Thực hiện tốt phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" và phong trào “xanh – sạch – đẹp” trong khuôn viên bệnh viện.  Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ các hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn của các phòng khám tư nhân. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành để đánh giá chất lượng bệnh viện.

Hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì công tác tập huấn, phổ biến kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi. Các chương trình: Y tế trường học, Sức khỏe nghề nghiệp, Chương trình phòng chống các bệnh Nội tiết, Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng, Chương trình phòng chống lao, Chương trình phòng chống mù loà... tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

4. Văn hoá và thể thao:

Quý III/2018, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tiết kiệm chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7[45]; 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 107 năm ngày sinh và hướng tới tưởng niệm 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;...[46]

Các địa phương đã tổ chức thành công lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm[47]; chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mùa thu tháng Tám”; 5 đội chiếu bóng miền núi thực hiện đợt phim về đề tài cách mạng, về những đổi mới của quê hướng đất nước thu hút đông khán giả thưởng thức; khai trương hoạt động xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện;... Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục diễn ra sôi nổi. Tổ chức thành công giải Karate Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018. Phối hợp đón chặng 4, tổ chức chặng 5 và xuất phát chặng 6 giải Xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2018. Thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng có những bước tiến vững chắc trên đấu trường trong nước và quốc tế[48]. Tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu tại ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia, các vận động viên Quảng Bình xuất sắc dành được 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 02 Huy chương Đồng.

5.  Thông tin và truyền thông:

Công tác quản lý thông tin báo chí, xuất bản được tăng cường; công tác theo dõi thông tin trên báo chí, trên mạng Internet, thông tin xấu, độc và xử lý thông tin báo nêu được đẩy mạnh; công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được quan tâm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Triển khai thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới; xây dựng phương án khảo sát hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vệ tinh; rà soát, chuyển đổi trạm BTS cồng kềnh sang trạm BTS thân thiện...

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính đã góp phần tin học hóa các thủ tục hành chính công, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục, thuận tiện trong lưu trữ và tra cứu văn bản, dữ liệu. Tiếp tục triển khai hệ thống một cửa đến cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tăng cường triển khai dịch vụ công mức độ 3 và 4; xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. Quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh hoạt động 24/24 đảm bảo duy trì các hệ thống dùng chung của tỉnh; triển khai nhân rộng phần mềm quản lý văn bản, quản lý nhân sự.

6. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chú trọng đào tạo nghề, triển khai tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, thẩm định, cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định[49]. 9 tháng đầu năm 2018, đã tuyển sinh được 9.294 lao động nghề, đạt 62% kế hoạch năm, bằng 95% so cùng kỳ.

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đạt kết quả tốt[50]. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020;  Triển khai Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, các chương trình, dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc. Nhìn chung, tình hình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, đồng bào dân tộc đã tích cực tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

7. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp:

7.1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Trong quý, đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 và kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 trình Bộ Nội vụ; quyết định thành lập, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định[51]. Hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban trong cơ quan hành chính có từ 3 biên chế trở xuống. Tổ chức kiểm tra, sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018 đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy định.

Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã năm 2018 với sự tham gia của 159 đội thi đến từ 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua Hội thi đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện cải cách hành chính. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dường theo đúng quy định. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Văn hóa – Xã hội; Tài chính – Kế toán ; Văn phòng – Thống kê cho cán bộ, công chức cấp xã theo kế hoạch.

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho bà con giáo dân, phật tử tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

7.2. Công tác tư pháp:

Chất lượng công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên[52]. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung đến mọi đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, đấu giá tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp[53]. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục[54]; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

7.3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quý III/2018, đã triển khai 108 cuộc thanh tra, kiểm tra[55]. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền hơn 1.986 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 656 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 874 triệu đồng, kiến nghị khác 456 triệu đồng.

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Trong quý III, toàn tỉnh đã tiếp 464 lượt công dân (giảm 5 lượt so cùng kỳ) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 20 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 397 đơn (giảm 391 đơn so cùng kỳ) khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở vùng biên giới, khu vực nhạy cảm. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật. Tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) đạt kết quả tốt. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 3 theo kế hoạch[56].

Về trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến ngày 15/8/2018, toàn tỉnh đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông (trong đó đường bộ 121 vụ, đường sắt 02 vụ, đường thủy 01 vụ), làm chết 61 người, bị thương 95 người, giảm 31 vụ, giảm 11 người chết và giảm 34 người bị thương so cùng kỳ.

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2018

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó Chương trình công tác trọng tâm quý IV/2018, các ngành, địa phương cần tập trung một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; trong đó chú trọng thúc đẩy một số lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, tập trung chỉ đạo đối với các lĩnh vực còn khó khăn, các chỉ tiêu còn thấp hoặc khó đạt, đặc biệt là chỉ tiêu gía trị sản xuất công nghiệp, tốc độ tăng trưởng GRDP. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 theo các hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Phối hợp chặt chẽ với Công ty tư vấn McKinsey Việt Nam hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để thực hiện thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Thực hiện điều chuyển vốn đầu tư các dự án giải ngân thấp cho các công trình còn thiếu vốn, các công trình quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa vào sử dụng. Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn thấp do nguyên nhân chủ quan. Thực hiện lộ trình áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu trước mùa mưa bão; đánh giá hiệu quả chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu. Tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, triển khai gieo cấy vụ Đông 2018 và vụ Đông Xuân 2018-2019 đúng thời vụ; xây dựng kế hoạch cánh đồng lớn trên các loại cây trồng Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, giá trị cao, tập trung vào từng mô hình tiêu biểu để nhân rộng thực hiện. Phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi tập trung, giảm dần việc chăn nuôi trong nhà dân, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đôn đốc các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch.

Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản của Chính phủ; Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 67 để rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện tốt chính sách này. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Liên minh Châu Âu (EU) về khai thác hải sản; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đóng tàu lớn, phát triển khai thác hải sản vùng biển xa; phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác vụ Nam 2018, vụ Bắc 2018-2019. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, chú trọng nuôi thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi có giá trị cao.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2018, toàn tỉnh có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Có giải pháp để sớm hoàn thiện các tiêu chí bị sụt giảm; đồng thời giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm để triển khai thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2018 theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động kiểm tra, sửa chữa, gia cố hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các hồ có vùng hạ du nhiều người dân sinh sống như hồ Phú Vinh, hồ Troóc Trâu.... ; xây dựng các phương án di dân. Triển khai các biện pháp quản lý phương tiện, tàu thuyền, đặc biệt theo dõi quản lý chặt chẽ tàu thuyền và ngư dân hoạt động đánh bắt vùng biển xa.

5.  Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp may, gạch không nung, nhôm New Asia để phát huy hết công suất các nhà máy. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB đối với Dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch I và II; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại lớn: Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc. Hỗ trợ triển khai các dự án: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ OKAL, thu hồi nhiệt điện ở các nhà máy xi măng, chế biến thủy sản... Tiếp tục mời gọi các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.

6. Tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục để triển khai các dự án ký thỏa thuận hợp tác đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án đang triển khai. Rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ do lỗi của các nhà đầu tư. Tiếp tục vận động, kêu gọi, thu hút và triển khai thực hiện các dự án ODA, FDI, NGO để tăng thêm nguồn lực cho tỉnh trong điều kiện đầu tư công thu hẹp.

7.  Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch để phát huy những giá trị mà Quảng Bình có lợi thế như du lịch hang động, du lịch biển; vận động, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, thiết kế những các dự án du lịch, các tour, tuyến mới, lạ, độc đáo riêng có của tỉnh Quảng Bình để thu hút khách du lịch. Đồng thời phối với các tỉnh kết nối các tuyến du lịch các tỉnh Miền Trung tạo liên kết và phát huy hiệu quả chuỗi giá trị du lịch lịch trong khu vực. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu du lịch thu hút đông khách tham quan. Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá để duy trì khai thác tuyến bay Đồng Hới - Chiang Mai. Làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan về xây dựng, nâng cấp sân bay Đồng Hới.

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật; tăng cường kiểm tra, quản lý giá cả tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.

9. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2018 đạt và vượt dự toán (phấn đấu đạt trên 4.000 tỷ). Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước để tăng các nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu cấp quyền sử dụng đất, chú trọng các dự án tạo quỹ đất đã hoàn thành hạ tầng, có đầy đủ các thủ tục tổ chức bán đấu giá để thu tiền sử dụng đất; tích cực chỉ đạo tăng các nguồn thu, như: thu khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, xổ số kiến thiết... Đôn đốc các doanh nghiệp trả nợ đọng thuế theo cam kết. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Rà soát tài sản công của các đơn vị trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến các dự án đầu tư, xử lý theo quy định về tài sản công của từng dự án đầu tư.

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa chưa đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm của tỉnh, bảo đảm tiến độ cho các nhà đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản, khai thác cát, sạn trái phép trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện phục hồi môi trường sau khai thác; xây dựng phương án quản lý chặt chẽ đối với khoáng sản chưa khai thác; giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp có xả thải trên địa bàn, bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Rà soát lại các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn, cân đối cung cầu để vừa đảm bảo nguồn thu từ quỹ đất vừa phát huy hiệu quả từ các dự án này.

11. Chỉ đạo để triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI). Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp khởi sự kinh doanh, phát triển sản xuất. Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Phấn đấu cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), duy trì chỉ số PAPI để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tạo niềm tin, thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

12. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ. Chú trọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và cuộc sống; trong đó ưu tiên ứng dụng rộng rãi các tiến bộ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, các vùng đặc biệt khó khăn.  

13. Tiếp tục tập trung chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt phân cấp quản lý giáo dục theo quy định của Luật giáo dục và những quy định hiện hành. Bồi dưỡng, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên. Tăng cường các giải pháp cải thiện cơ sở vật chất các trường học, các nhà vệ sinh, hệ thống cung cấp nước sạch, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng học và thi đạt kết quả cao trong THPT trong những năm tiếp theo.

14. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng quy trình, chính xác, khách quan; phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công theo quy định, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng; triển khai giải ngân hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ người có công về nhà ở. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Nghiên cứu giải pháp để tăng thu nhập, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Chứt trên địa bàn các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch. Chú trọng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

15. Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017-2018. Tiếp tục huấn luyện và tham gia thi đấu các giải theo kế hoạch, đặc biệt tập trung lực lượng tham gia thi đấu các nội dung trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

16. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí. Tăng cường thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; tích cực thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc để tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo. Tập trung đẩy mạnh việc chỉnh trag cáp thông tin, số hóa truyền hình trước 31/12/2018. Triển khai Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chính quyền điện tử.

17. Tiếp tục tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng mạng lưới y tế. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Chấn chỉnh công tác vệ sinh các bệnh viện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, nhất là sau mùa mưa bão, lũ lụt.

18. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt Đề án Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2020; Đối với những đơn vị đủ điều kiện thì khẩn trương thực hiện các thủ tục để sáp nhập. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

19. Tiếp tục thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Hành chính tư pháp và bỗ trợ tư pháp. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý tham nhũng; quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp; chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

20. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xúi giục, kích động, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, nhất là tại các địa bàn có đạo, địa bàn bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển, các địa bàn đang triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chú trọng các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018, UBND tỉnh báo cáo.


[1] Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết đô thị Nam Cầu Dài, Quy hoạch chi tiết khu Đô thị Bảo Ninh; Quy hoạch chung thị xã Ba Đồn.

[2] Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh, Khu đô thị mới Phú Hải, dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc Trần Quang Khải, Khu nhà ở thương mại Đức Ninh Đông. Hiện nay, có 22 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng và đang triển khai thực hiện dự án; có 12 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

[3] Trong đó: Cây lúa thực hiện 23.813 ha, giảm 3,9% (Trong đó: Lúa tái sinh 8.650 ha, tăng 0,8%; lúa gieo cấy 15.163,5 ha, giảm 6,3%); Nhóm cây ngô và cây lương thực có hạt khác thực hiện 790 ha, giảm 15,1%; nhóm cây lấy củ có chất bột 907 ha, giảm 11,0%; cây có hạt chứa dầu 722 ha, giảm 18,8%; nhóm cây rau, đậu, hoa cây cảnh 2.794 ha, giảm 6,6%;... 

[4] Trong đó: Lúa tái sinh đạt 28,17 tạ/ha, tăng 8,6%; lúa gieo cấy đạt 49,57 tạ/ha, tăng 0,6%.

[5] Ước tính đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 01/10/2018: Đàn trâu 38.130 con, tăng 0,3%; đàn bò 108.200 con, tăng 0,7%; đàn lợn 335.829 con, tăng 1,6%; đàn gia cầm 3.680 ngàn con, tăng 3,4%; trong đó đàn gà 2.920 ngàn con, tăng 5,1% so cùng kỳ.

[6] Cụ thể: Trâu xuất chuồng 1.700 tấn, tăng 1,2%; bò xuất chuồng 4.540 tấn, tăng 4,5%; lợn xuất chuồng 38.800 tấn, tăng 1,3%; gia cầm xuất chuồng 9.761 tấn, tăng 4,6%. Riêng đàn gà: Thịt xuất chuồng 7.134 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ.

[7] Gồm: Nhà Máy Sản Xuất Gỗ OKAL, OSB Và Gỗ Ván Thanh; Nhà Máy Sản Xuất Ván Ép Công Nghiệp; Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Ván Ép Sơn Kim; Nhà Máy Sản Xuất Gỗ Ván Ép, Gỗ Ván Sợi MDF, Gỗ Ván Ghép Thanh Quảng Bình.

[8] 8 tháng phát hiện và lập biên bản xử lý 601 vụ (08 vụ ngoại tỉnh), giảm 168 vụ so cùng kỳ; tịch thu 663,786 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách 14.943 triệu.

[9] Gồm: Thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh.

[10] Trong đó: Cá đạt 49.743 tấn, tăng 10,0%; tôm đạt 4.430 tấn, tăng 2,4%; thủy sản khác đạt 7.881 tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ.

[11] Về thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg: Lũy kế từ khi thực hiện từ khi thực hiện đến nay có 1.199 tàu lắp đài tài, 1.166 tàu đã tham gia khai thác vùng biển xa, đã thẩm định 1.348,6 tỷ đồng, giải ngân 1.158,5 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản các địa phương đã hoàn thành công tác bồi thường sự cố môi trường biển, đã chi trả 2.742 tỷ đồng, góp phần phục hồi sản xuất, ổn định đời sống cho ngư dân ven biển.

[12] Hiện nay, số lượng tàu khai thác hải sản có động cơ 5.495 chiếc, tăng 8,0%. Trong đó: Số lượng tàu có công suất từ 90 CV trở lên có 1.463 chiếc, tăng 6,7%; số tàu công suất dưới 90 CV có 4.032 chiếc, tăng 8,5% so cùng kỳ.

[13] Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 744 tỷ đồng, tăng 8,5%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5.925 tỷ đồng, tăng 3,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 23,6%.

[14] Trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,7%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 5,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,1%.

[15] Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước tính thực hiện 9 tháng như sau: Dăm gỗ đạt 269.495 tấn, tăng 11,4%; áo sơ mi đạt 10,1 triệu cái, tăng 11,2%; clinker thành phẩm đạt 2,6 triệu tấn, tăng 8,9%; đá xây dựng đạt 2,2 triệu m3, tăng 5,9%; xi măng đạt 1,3 tấn, tăng 5,6%; điện thương phẩm đạt 585,0 triệu kwh, tăng 5,0%; gạch xây dựng bằng đất sét nung đạt 188,0 triệu viên, tăng 4,8%; nước máy đạt 6,3 triệu m3, tăng 4,8%; …

[16] Gồm: bia Hà Nội, nhôm thanh, gạch không nung...

[17]  Dự án đầu tư mở rộng Công ty TNHH May S&D Quảng Bình, Công ty May Đại Thành

[18] Quý III, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 317 lượt kiểm tra, xử lý 202 vụ vi phạm (217 hành vi vi phạm).Trong đó, phạt tiền 211 hành vi, phạt cảnh cáo 01 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 05 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng tịch thu tiêu hủy 963 triệu đồng.

[19] Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 14. Chỉ đạo Hiệp hội Du lịch quảng bá du lịch tại tỉnh Champasak (Lào). Tổ chức chương trình trao đổi, liên kết hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Bến Tre và các tỉnh phía đông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

[20] Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Công ty TNHH Jungle Boss thử nghiệm lộ trình 2 ngày 1 đêm đối với sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pygmy; Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Công ty Oxalic) khai thác thử nghiệm “Tour du lịch khám phá hang Va, hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt” với lộ trình 2 ngày 1 đêm; tour du lịch hang Nước Nứt lộ trình 1 ngày.

[21] Về lưu trú du lịch: đến nay, toàn ngành có 297 cơ sở lưu trú du lịch trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 9 khách sạn 3 sao, 30 khách sạn 2 sao, 32 khách sạn 1 sao, với khoảng 5.100 buồng, khoảng 10.000 giường. Về lữ hành: toàn tỉnh hiện có 40 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động, trong đó có 14 đơn vị lữ hành quốc tế và 26 đơn vị lữ hành nội địa.

[22] 9 tháng, tổng số hành khách luân chuyển ước đạt 872,3 triệu hk.km, tăng 9,8%; Tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 923,1 triệu tấn.km, tăng 8,9% so cùng kỳ.

[23] Dự án của Tập đoàn FLC, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch...

[24] Quý III, tiếp nhận, xử lý 80 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, định giá và phát triển quỹ đất. Đến nay, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung toàn tình đã thực hiện được 540.244 giấy với diện tích 593.523,86 ha/617.417,93 ha, đạt 96,13%.

[25] Tiếp tục thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ; kiểm soát ô nhiễm tại các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;...

[26] Cho 106 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: 187 cửa hàng, 586 cột bơm xăng dầu theo đề án phê duyệt.

[27] Trong đó, thu nội địa thực hiện 2.365 tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán địa phương giao, tăng 9% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện 135 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán địa phương giao, tăng 44% so cùng kỳ.

[28] Trong đó, đến ngày 30/9/2018 các công trình không giải ngân trên 50% kế hoạch vốn, sẽ kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn cho các công trình có khối lượng còn thiếu vốn.

[29] Giai đoạn 2018-2019: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thực hiện tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Giai đoạn từ năm 2020 trở đi: Thực hiện tối thiểu 60% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 50% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

[30] Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý thực hiện 750 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý thực hiện 1.962 tỷ đồng.

[31] Gồm: Dự án Dân chấm điểm M-SCore giai đoạn 3 do tổ chức Oxfam Novib tài trợ, với tổng số vốn 108.004 EUR; Dự án Hỗ trợ thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản , kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình do tổ chức DKT tài trợ với tổng số vốn 107 triệu đồng.

[32] Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào; Chợ thủy sản cầu tàu phường Quảng Phúc huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.

[33] Trung tâm thể dục thể thao huyện Lệ Thủy; Tuyến đường 27m từ đường Tây Hồ đi đường Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 565); Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tả ngạn sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

[34] Gồm: Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện của Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh với vốn đầu tư 10,67 triệu USD và Dự án LOTTECINEMA Đồng Hới với vốn đầu tư 2,4 triệu USD.

[35] Gồm: Dự án Khu nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam và Dự án Hệ thống thu hồi nhiệt thải phát điện của Công ty Cổ phần VLXD Việt Nam.

[36] Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai thực hiện Dự án theo phân công nhiệm vụ được giao. Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Hiện nay, EVN đã lập phương án sử dụng đất và đang phối hợp với UBND tỉnh thực hiện di dời các hộ dân chòm 1, 2, 3 thôn Vịnh Sơn vào khu tái định cư, đồng thời đề xuất Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh Quy hoạch địa điểm TTĐL Quảng Trạch. Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II: EVN đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và hiện nay đơn vị tư vấn đang chuẩn bị tiến hành công tác khảo sát. Các Dự án điện mặt trời và điện gió: Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa, hiện nay đang thực hiện thủ tục bồi thường GPMB, thỏa thuận hướng tuyến đường dây đấu nối từ nhà máy đến TBA 110kV Cam Liên; Dự án điện rác Biogas của Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam đã Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch của tỉnh. Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: đã hoàn thành các thủ tục, hiện nay đang chờ phía Lào thẩm định và ký kết Hiệp định giữa 2 Chính phủ, để triển khai thực hiện.

[37] Làm việc với Đoàn khỏa sát thực địa kinderWorld, Công ty UPC Renewables Asia I Limited, Công ty Cổ phần Tập đoàn Pacific HealthCare, Công ty CP Toàn cầu TMS...

[38] Gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ quán các nước Lào, Thái Lan, Hungary tại Việt Nam; Lãnh đạo các Tỉnh Khăm Muộn, Chăm pa sắc, Sa va na khẹt - Nước CHDCND Lào; Lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố: Quảng Trị, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh; Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tín dụng; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo của hơn 700 Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Quảng Bình.

[39] Trong đó, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng, tương đương 1,29 tỉ USD; trao thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng, tương đương 6,05 tỉ USD.

[40] Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020

[41] Công ty Cổ phần Quản lý, Bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh; Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11/4/2018; Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 11/4/2018.

[42] UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án cơ cấu lại của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi.

[43] Kết thúc năm học 2017-2018 đã có 158/159 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 99,4%) và 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên, tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2; có 158/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 trở lên (tỷ lệ 99,37 %), tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1; có 157/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên (tỷ lệ 98,7%), tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

[44] Trong Quý III, đã kiểm định được 3.528 phương tiện đo và thử nghiệm được 4.392 mẫu hóa sinh - môi trường, cơ điện - vật liệu xây dựng các loại.

[45] Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “A lô Lèn Hà” tại Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

[46] Chương trình nghệ thuật “Hát câu hò khoan nhớ về Đại tướng” và “Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp” được tổ chức ấn tượng.

[47] Gồm các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

[48] Lũy kế từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao đã đạt được 136 huy chương các loại (56 HCV,  39 HCB, 41 HCĐ), trong đó có 28 HC quốc tế (12 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ).

[49] Thông báo 12 doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài; chấp thuận 11 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức 14 phiên giao dịch việc làm với 51 doanh nghiệp tham gia, 1.315 lượt được tư vấn, 544 lượt người được sơ tuyển; 1.205 lượt người đăng ký tìm việc làm trong tỉnh, trong nước; 316 lượt người đăng ký đi xuất khẩu lao động và du học.

[50] 9 tháng đầu năm, đã giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 149 trường hợp; giải quyết trợ cấp 1 lần 1.127 trường hợp; ưu đãi giáo dục - đào tạo 09 trường hợp. Điều dưỡng tập trung cho người có công và thân nhân được 12 đợt với 996 đối tượng tham gia; Giải quyết công tác mộ - nghĩa trang liệt sỹ 195 trường hợp. Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày 27/7, tặng 26.971 suất quà của Chủ tịch nước trị giá 5,465 tỷ đồng,...

[51] Ban Chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh; kiện toàn thành viên các tổ chức: Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

[52] Quý III, đã thẩm định, góp ý 35 văn bản QPPL, tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát 311 văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL.

[53] Quý III, đã thực hiện được 5.924 việc làm công chứng, chứng thực; tổng số phí thu được 658.094.000 đồng; tổ chức 118 cuộc bán đấu giá thành, giá trị tài sản bán được hơn 121 tỷ đồng.

[54] Quý III, tiếp nhận, giải quyết, cập nhật 3.884 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, hồ sơ xóa án tích và thông tin lý lịch tư pháp.

[55] Tập trung về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư mua sắm trang thiết bị và thuốc chữa bệnh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, công tác quản lý hành lang an toàn giao thông và công tác quản lý phương tiện vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; chất lượng an toàn thực phẩm sản xuất; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; …

[56] Gồm 6 lớp, 517 đồng chí.

 

Nguồn: Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 17/9/2018

[Trở về]