VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 
Trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Vụ mùa Đông - Xuân được mùa lớn, dự ước sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân năm 2017 toàn tỉnh đạt 206.532 tấn, tăng 1,7 % so năm trước, vượt 7,2% kế hoạch. Năng suất các loại cây trồng chính tăng so cùng kỳ...

I. VỀ KINH TẾ

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

1.1. Nông nghiệp:

Cây hàng năm: Bước vào vụ sản xuất Đông Xuân 2017 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn làm ngập úng hơn 4.500 ha lúa[1], tuy vậy, nhờ chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp về giống, thời vụ, tưới tiêu, biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng giống mới vào sản xuất nên năng suất hầu hết các cây trồng tăng cao so với vụ Đông Xuân năm trước. Diện tích cây hàng năm toàn tỉnh thực hiện 55.004 ha, bằng 99,2% so cùng kỳ[2].

Hiện nay, các địa phương đang tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng chính vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu. Dự ước sản lượng lương thực vụ Đông Xuân năm 2017 toàn tỉnh đạt 206.532 tấn, tăng 1,7% so vụ Đông Xuân năm trước và vượt 7,2% kế hoạch. Trong đó: Sản lượng thóc 184.079 tấn, tăng 1,7% so năm trước và vượt 7,6% kế hoạch; sản lượng lương thực khác 22.453 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ và vượt 3,9% kế hoạch. Năng suất các loại cây trồng chính tăng so với cùng kỳ[3]. Đã gieo cấy 3.610 ha lúa Hè Thu, đạt 22,6% KH, chuyển đổi 159 ha sang cây trồng khác, bằng 85,6% so cùng kỳ.

Tình hình chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt[4], sản phẩm chăn nuôi đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Riêng đàn lợn giảm, nguyên nhân do giá thịt lợn hơi xuống thấp nên việc tái đàn sau khi xuất chuồng của các hộ thấp hơn so với thời gian trước đây.

Ngành Thú y đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch[5]. Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập trung gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, xâm nhập từ các địa phương khác.

1.2. Lâm nghiệp:

Trong tháng 5, sản xuất lâm nghiệp tập trung đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng và thực hiện các khâu lâm sinh. Dự ước tháng 5, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 55.000 m3; 5 tháng đầu năm khai thác 105.021 m3, tăng 18,0% so cùng kỳ. Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong tháng 5 thực hiện 850 ha; 5 tháng 5.900 ha, tăng 5,4% so cùng kỳ.

Hiện nay, bước vào mùa nắng nóng, các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép[6].

1.3. Thuỷ sản:

Trong tháng 5, thời tiết thuận lợi nên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác hải sản. Dự ước tháng 5, sản lượng thủy sản đạt 6.122 tấn; 5 tháng ước thực hiện 21.525 tấn, tăng 8,6% so cùng kỳ[7],

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai quyết liệt để hoàn thành công tác đền bù cho những đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã phê duyệt chi trả bồi thường thiệt hại số tiền 2.163 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân gần 2.100 tỷ đồng, đạt 90% kinh phí cấp tạm ứng. Đối với 1.705 tấn hải sản tồn kho, toàn tỉnh giải ngân hơn 30,5 tỷ đồng/gần 43 tỷ đồng được phê duyệt. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục thẩm định, phê duyệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và xác định giá để tính bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho. Chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển đánh bắt thủy hải sản theo Quyết định 48, Nghị định 67[8].

2. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 6% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ; 5 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ[9]. Do thời gian gần đây ngành công nghiệp chưa có cơ sở sản xuất mới đưa vào hoạt động đồng thời các cơ sở hiện có đã phát huy hết công suất nên giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng thấp so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện 5 tháng của một số ngành công nghiệp chủ yếu so với cùng kỳ như sau: Ngành sản xuất trang phục tăng 14,7%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 12,7%; ngành khai khoáng khác (đá xây dựng) tăng 4,6%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 4,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,5%; ngành in, sao chép bản ghi các loại tăng 3,0%; ngành sản xuất đồ uống tăng 2,7%;…[10]

3. Thương mại - dịch vụ:

3.1. Thương mại:

Thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá, dự ước tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.463 tỷ đồng, tăng 2,4% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng kỳ; 5 tháng đạt 7.395 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ, trong đó: kinh tế Nhà nước tăng 24,2%; kinh tế tập thể giảm 30,3%; kinh tế cá thể tăng 8,6%; kinh tế tư nhân tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong tháng, Trung tâm Khoa học và Phát triển xã hội (Bộ Khoa học - Công nghệ) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức hội chợ Thương mại - Du lịch Quảng Bình năm 2017[11]. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, sản xuất phân bón vô cơ... thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn[12].

3.2. Du lịch:

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tăng cường cải thiện nâng cấp cơ sở lưu trú để phục vụ mùa du lịch 2017[13]. Trong tháng, đã ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 (bổ sung, sửa đổi); Kế hoạch chuẩn bị các công việc liên quan tổ chức Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; cho phép thử nghiệm tuyến du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan bằng mô tô qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Dịp Lễ 30/4 - 1/5 đến nay, các tour du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái được khai thác mạnh nên hoạt động lữ hành tiếp tục tăng cao so tháng trước[14]. Số lượt khách du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 278 ngàn lượt khách, tăng 0,3%; doanh thu ước đạt 98 tỷ đồng, tăng 18,7%; số lượt khách lưu trú 5 tháng đầu năm ước đạt 240 ngàn lượt khách, tăng 2,4%; doanh thu ước đạt 43 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống 5 tháng ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ.

3.3. Hoạt động vận tải:

Hoạt động vận tải đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân trên địa bàn. 5 tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 8,3 triệu tấn, tăng 0,7%; tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 440,3 triệu tấn.km, tăng 3,8%; tổng số hành khách vận chuyển ước đạt 8,9 triệu hành khách, tăng 4,4%; tổng số hành khách luân chuyển ước đạt 408,7 triệu hk.km, tăng 4,7%; tổng doanh thu vận tải ước đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để sớm mở đường bay Quảng Bình - Chiềng Mai, phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch.

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường:

Trong tháng, đã hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phát hành hồ sơ yêu cầu, dự kiến ngày 05/6/2017 sẽ tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn. Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng ven biển các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất của các tổ chức và doanh nghiệp; tập trung thực hiện hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất và hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh[15]. Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất. Đồng thời, triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án có vị trí thuận lợi, dễ thực hiện, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tổng mức đầu tư lớn[16].

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao[17] và kiểm tra, báo cáo về hiện trạng chất thải rắn tại các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng thác cát, sỏi trên địa bàn.

5. Tài chính, tín dụng:

5.1. Tài chính:

Trong tháng, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn dự ước là 1.254 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán địa phương, tăng 24,3% so cùng kỳ[18].  Trong tháng, UBND tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp có nợ đọng thuế lớn trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế.

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị. Tổng chi ngân sách NSNN trên địa bàn 5 tháng đầu năm thực hiện 3.152 tỷ đồng, đạt 37% dự toán địa phương[19].

5.2. Tín dụng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5 ước đạt 28.485 tỷ đồng, tăng 0,71% so tháng trước và tăng 4,0% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 5 ước đạt 37.170 tỷ đồng, tăng 0,95% so tháng trước và tăng 2,37% so đầu năm.

6. Hoạt động đầu tư:

6.1. Đầu tư công:

a. Trong nước: Tháng 5, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Đã giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 (đợt 2) cho các ngành, địa phương và các chủ đầu tư. Dự ước khối lượng vốn đầu tư tháng 5 ước thực hiện 319 tỷ đồng. 5 tháng, ước thực hiện 1.302 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý đạt 348 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý đạt 954 tỷ đồng.

b. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững: Tập trung chỉ đạo thực hiện 02 Chương trình theo kế hoạch đề ra. Đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2017 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đã hoàn thành tổng hợp bản cam kết vốn đối ứng, không phát sinh nợ đọng mới và kế hoạch thực hiện trả nợ của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017. Tổ chức họp các ngành, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương và dự kiến nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017.

c. Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA theo kế hoạch đề ra. Trong tháng, tập trung thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của các dự án ODA. Tổng hợp rà soát lập báo cáo tình hình nợ công và kế hoạch trả nợ công tỉnh Quảng Bình đến 2020 phục vụ công tác vận động các dự án ODA[20].

d. Các dự án NGO:

Trong tháng, tiếp nhận mới 02 dự án NGO, gồm: Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình năm 2017 do Tổ chức Zhishan Foundation Taiwan tài trợ với kính phí thực hiện 2,4 tỷ đồng; Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ, nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE) do Chính phủ Hà Lan thông qua Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tài trợ với kinh phí thực hiện 2,9 tỷ đồng.

6.2. Phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư:

a. Thành lập doanh nghiệp:

Trong tháng 5/2017, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 85 DN với số vốn đăng ký 425 tỷ đồng; Lũy kế 5 tháng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 316 DN với số vốn đăng ký 1.062 tỷ đồng, tăng 9% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ[21].

b. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường theo đúng lộ trình. Đã hoàn thành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phấn đấu từ ngày 01/7/2017, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần[22].

c. Xúc tiến đầu tư:

Trong nước: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư. Trong tháng, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án với tổng mức đầu tư hơn 395 tỷ đồng; 5 tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 42 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 868 tỷ đồng. Các cấp, các ngành theo phân công của UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh[23]. Đã làm việc với nhiều Đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh[24].

Các dự án FDI: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy điện mặt trời công suất 49,5 MW thuộc Tổ hợp nhà máy điện năng lượng mặt trời và điện sinh khối Biomas tại Lệ Thủy của Công ty Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc).

Hợp tác công - tư (PPP): Trong tháng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất dự án đầu tư xây dựng Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức BT. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu Công viên Cầu Rào theo hình thức BT.

d. Công tác ngoại vụ:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong tháng 5/2017, có 19 đoàn ra với 66 lượt người đi với mục đích tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm, hội đàm, ký kết..; có 10 đoàn vào với 87 lượt người đến tỉnh với mục đích bảo trợ, hoạt động báo chí, thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh,...

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo:

Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo chỉ đạo hoàn thành chương trình, ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ II; ôn thi tốt nghiệp và tổ chức thi thử THPT Quốc gia 2017; xử lý và giao nộp hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2017. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Tổ chức kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp học, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” các trường phổ thông. Kiểm tra thư viện trường học đạt chuẩn theo kế hoạch.

Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều giải cao, trong đó, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 18 tại Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga và em tiếp tục được chọn tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017 tổ chức tại Indonesia vào cuối tháng 7/2017.

2. Khoa học công nghệ:

Trong tháng, đã tổ chức chuyển giao quyền sử dụng 16 kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho 22 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đã tăng cường năng lực kiểm định đo lường, thử nghiệm chất lượng đáp ứng yêu cầu QLNN, yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Công tác thông tin và thống kê KH&CN được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN vào đời sống xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội thảo “Bác Hồ với Quảng Bình, Quảng Bình làm theo lời Bác” phục vụ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, đình chỉ các hoạt động vượt quá phạm vi kinh doanh của các phòng khám tư nhân. Thanh kiểm tra các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, việc giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chức năng khi chưa xin cấp phép của Sở Y tế. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai cấp Thẻ BHYT cho người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn năm 2017-2018. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến. Tăng cường đầu tư nguồn nhân lực và trang thiết bị, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh, cải tạo cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai và duy trì theo đúng tiến độ. Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em < 1 tuổi. Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng, phòng chống lao, phong, mù lòa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

4. Văn hoá, Thể thao:

Trong tháng 5, các hoạt động văn hóa, thể thao được diễn ra rộng khắp chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng, phong phú, tạo được khí thế tươi vui, sôi nổi, khơi dậy tinh thần tự hào về quê hương đất nước để phục vụ nhân dân và khách du lịch. Đã ban hành Kế hoạch và triển khai các nội dung hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2017).

Hoạt động biểu diễn nghê thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng ngày càng tiến bộ về chất lượng nghệ thuật. Nổi bật, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức và đạt Huy chương Bạc toàn đoàn và 01 HCV, 03 HCB tiết mục.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiến hành Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và thành lập đội bóng đá cấp huyện theo kế hoạch đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung liên quan chương trình Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VIII. Đăng cai, tổ chức thành công Giải vô địch bơi, lặn các nhóm tuổi toàn quốc năm 2017, đạt 26 HC các loại[25]. Đến nay, thể thao thành tích cao đã đạt được 78 HC các loại[26].

5. Thông tin, Truyền thông:

Trong tháng, tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, các Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, các trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đất nước. Tổ chức giao ban tháng 5, điểm báo, xử lý thông tin báo chí nêu. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và giá trị pháp lý” năm 2017 tại Quảng Bình. Thu thập, tổng hợp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin  - Truyền thông năm 2017. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo dõi, ngăn chặn xử lý mã độc WannaCry để phòng tránh, ngăn chặn kịp thời. Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai Hệ thống báo cáo trực tuyến theo đúng tiến độ.

6. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Trong tháng, đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; ban hành Kế hoạch giải quyết việc làm năm 2017 và Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020.

Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công thực hiện tốt theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong tháng, đã tập trung giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với các trường hợp theo chế độ quy định[27]. Điều dưỡng tập trung 03 đợt với 288 đối tượng tham gia. Tổ chức lễ đón nhận, an táng 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô năm 2016 - 2017 tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.

Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện công tác cho các xã nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát mà không có khả năng tự cải thiện để hỗ trợ.

7. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp:

7.1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Trong tháng, ngành nội vụ đã tham mưu Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh; Quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo và các tổ chức, hội đồng[28]; ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính của các cơ quan, đơn vị[29].

Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin chủ trương thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Chấp thuận chủ trương Đại lễ Phật đản 2017 và công nhận chùa Kim Nại là cơ sở tôn giáo; Chấp thuận cho giáo họ Xuân Hòa (Tuyên Hoá), giáo họ Trung Nghĩa (Quảng Trạch) xây dựng trường dạy giáo lý, nhà nguyện.

7.2. Công tác tư pháp:

Đã làm tốt công tác thẩm định, góp ý cho các văn bản QPPL, tiến hành tự kiểm tra các văn bản QPPL. Trong tháng, đã tiến hành thẩm định 09 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 06 dự thảo văn bản do Trung ương và địa phương soạn thảo, tự kiểm tra 04 Quyết định do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 04 Quyết định của UBND cấp huyện ban hành. Tham mưu UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 229 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực[30]; công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của các đơn vị, địa phương[31].

Hoạt động công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác bán đấu giá tài sản, các hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định.

7.3. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo:

Trong tháng, đã triển khai 56 cuộc thanh tra, kiểm tra.việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, việc chấp hành về khai thác cát, chấp hành về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của báo chí và phản ánh của người dân... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 7.313 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 927 triệu đồng, ban hành 38 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 118 triệu đồng, kiến nghị khác 6.267 triệu đồng.

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 144 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 07 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 129 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020 theo Quyết định 3368/QĐ-UBND và 2539/QĐ-UBND; Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí".

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong tháng 5 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở vùng biên giới.

- Về trật tự an toàn giao thông: Với mục tiêu hạn chế tai nạn, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông, trong tháng, Bộ Công an đã đưa vào sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Trong đó, Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã lắp đặt 19 hệ thống giám sát xử lý vi phạm, gồm có 07 camera quan sát, 07 camera giám sát và 05 hệ thống đo tốc độ ngày, đêm.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/5/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết, 81 người bị thương, tăng 1 vụ, tăng 7 người chết, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đường bộ 104 vụ, đường sắt 03 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn.


[1] Trong đó có gần 1.000 ha lúa bị chết với hơn 70% phải gieo cấy lại; khi lúa làm đồng, xảy ra đợt dịch rầy nâu với gần 1.000 ha bị nhiễm...

[2] Trong đó: Cây lúa thực hiện 30.046 ha, bằng 99,9%; cây ngô 3.960,2 ha, giảm 0,5%; cây sắn 6.341,4 ha, giảm 8,2%; diện tích cây khoai lang 2.843 ha, giảm 2,5%; diện tích cây rau các loại 4.358,4 ha, tăng 4,6%; diện tích cây đậu các loại 602,3 ha, tăng 1,1%; cây lạc 4.230,4 ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ.

[3] Năng suất cây lúa 61,27 tạ/ha tăng 1,8%; Cây ngô 55,73 tạ/ha, tăng 3%; cây lạc 22,26 tạ/ha, tăng 2,9%; cây khoai lang 75,9 tạ/ha, tăng 1,6%; cây rau các loại 114,8 tạ/ha, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

[4] Tổng đàn gia súc, gia cầm đến ngày 24/5: Trâu 35.346 con, bò 102.936 con, lợn 336.142 con, gia cầm 2.222.607 con, dê 6.306 con. Số lượng trang trại trên địa bàn tỉnh 163. Diện tích đồng cỏ tự nhiên 1.580ha.

[5] Kết quả tiêm vắc xin đợt I tính đến ngày 24/5/2017: Lở mồm long móng 28.200 liều, đạt 28,2% kế hoạch; Tụ huyết trùng trâu, bò 70.325 liều, đạt 87,9% kế hoạch; Dịch tả, tam liên lợn 141.130 liều, đạt 88,8% kế hoạch; Cúm gia cầm 754.500 liều, đạt 75,4% kế hoạch; Dại chó 28.320 liều, đạt 56,6% kế hoạch.

[6] Kết quả trong tháng 5/2017, phát hiện và lập biên bản xử lý 123 vụ (ngoại tỉnh 02 vụ). Tịch thu 137,094m3 gỗ các loại; 2.112 kg Hương Giáng; 01 máy cưa xăng; 03 xe máy. Thu nộp NSNN 594 tr đồng, giảm 71 vụ so CK; tịch thu 459.367 m3 gỗ các lọai, thu nộp NS: 3.733 trđ.

[7] Trong đó: sản lượng khai thác đạt 18.764 tấn, tăng 10,1%[7]; sản lượng nuôi trồng đạt 2.760 tấn, bằng 99,5% so cùng kỳ[7].

[8] Về thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg: UBND tỉnh đã có QĐ hỗ trợ đợt 2 với số tiền 324 triệu đồng; đã tổ chức thẩm định đợt 3 số tiền 26,6 tỷ đồng; đang kiểm tra, rà soát chuẩn bị thẩm định hồ sơ đợt 4. Về NĐ 67/2014/NĐ-CP: UBND tỉnh đã có QĐ hỗ trợ BH năm 2016 với số tiền 6,1 tỷ đồng. Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm quản lý, vận hành tàu cá vỏ thép ĐM tại các tỉnh phía Bắc.

[9] Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 5,0%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,5%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%. 

[10] Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ như sau: Đá xây dựng đạt 1,3 triệu m3, tăng 4,6%; mực đông lạnh đạt 394 tấn, giảm 19,4%; tinh bột sắn đạt 6.649 tấn, tăng 5,9%; bia đóng chai đạt 6,4 triệu lít, tăng 2,0%; áo sơ mi đạt 3,85 triệu cái, tăng 14,7%; clinker thành phẩm đạt 1,2 triệu tấn, tăng 10,7%; xi măng đạt 620,2 nghìn tấn, tăng 2,1%; điện thương phẩm đạt 323 triệu Kwh, tăng 3,5%; nước máy đạt 3,2 triệu m3, tăng 3,8% so cùng kỳ;...

[11] Tham gia hội chợ Thương mại - Du lịch Quảng Bình năm 2017 có 125 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh với hơn 200 gian hàng giới thiệu, trưng bày, bán sản phẩm hàng hóa trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như đồ gia dụng, dệt may, thời trang, da giày, mộc mỹ nghệ, xe máy, điện tử, điện lạnh, sản phẩm ngành nghề nông thôn và dịch vụ giải trí…

[12] Trong tháng, đã kiểm tra 103 trường hợp, phát hiện 69 vụ vi phạm, đã xử lý 67 hành vi vi phạm, trong đó phạt tiền 62 vụ, tịch thu hàng hóa không xác định chủ sở hữu 5 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm 444 triệu đồng; trong đó: tiền phạt vi phạm hành chính là 131 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu là 148 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chưa bán là 130 triệu đồng, trị giá hàng hóa xử lý tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy 35 triệu đồng. Đã nộp ngân sách trong tháng là 279 triệu đồng.

[13] Tổ chức đón tiếp đoàn Famtrip của các công ty lữ hành đến từ TP. Hà Nội khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình; Nắm bắt tình hình về việc thực hiện phương án vượt Bức tường Việt Nam và khai thác tour Sơn Đoòng với lộ trình mới 4 ngày 3 đêm; Triển khai các nội dung để phát huy hiệu quả đường bay Đồng Hới - Cát Bi và ngược lại,…

[14] Tháng 5 doanh thu lữ hành đạt 29 tỷ đồng, tăng 12,3% so tháng trước và tăng 20,7% so cùng kỳ.

[15] Đến ngày 17/5/2017, tiếp nhận và xử lý 165 hồ sơ, trong đó: 18 hồ sơ giao đất (61,43 ha); 37 hồ sơ cho thuê đất (110,0 ha); 13 hồ sơ thu hồi đất (12,62 ha); 05 hồ sơ chuyển hình thức thuê đất; 92 hồ sơ thẩm định dự án đầu tư; 18 hồ sơ định giá đất; 04 hồ sơ giải phóng mặt bằng (22.332,7 m2). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 535.137 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 593.365,85 ha/617.253,28 ha, đạt 96,13%.

[16] Trong tháng 5, UBND tỉnh đã phê duyệt 2 hồ sơ mời sơ tuyển 2 dự án; Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt 8 hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án; trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của 06 dự án (đợt 4).

[17] Như: Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu sông Dinh, Nhà máy chế biến tinh bột Long Giang, Nhà máy nhôm thanh định hình New Asia, Nhà máy chế biến thủy sản Surimi,...

[18] Trong đó, thu nội địa 1.195 tỷ đồng, đạt 38% DTĐP, tăng 23,8% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 58,3 tỷ đồng, đạt 55,6% DTĐP, tăng 37% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu ngoài quốc doanh 450 tỷ đồng, đạt 78,2% so dự toán tỉnh giao, tăng 139% so cùng kỳ[18]; Thu phí và lệ phí 52,8 tỷ đồng, đạt 38% so dự toán tỉnh giao, tăng 104% so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất 46 tỷ đồng, đạt 61,9% so dự toán tỉnh giao, tăng 48% so cùng kỳ.

[19] Theo báo cáo của KBNN tỉnh đến ngày 20/5/2017.

[20] Đối với các dự án khởi công mới và đang vận động: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8): đang triển khai các hoạt động khởi đầu của dự án; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai vay vốn WB: Chủ dự án đang hoàn tất các thủ tục trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết để tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: đã phê duyệt các điều kiện đàm phán dự án: Bộ chỉ số phát triển của dự án; Sổ tay quản lý tài chính; Chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu 18 tháng theo quy định; Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Đang hoàn chỉnh lại phương án vay lại để trình cấp có thẩm quyền thông qua làm điều kiện để ký kết hiệp định và ký thỏa thuận vay lại; Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án; UBND tỉnh đã phê duyệt Văn kiện dự án theo quy định; Dư án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (vốn WB): Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án; UBND tỉnh có văn bản giao chủ đầu tư. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang làm thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và phương án sử dụng, trả nợ vốn vay; Dự án hỗ trợ triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (vốn WB): Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án.  

[21] Tính đến hết tháng 05/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 4.896 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 26.456 tỷ đồng.

[22] Trên cơ sở phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường, trong đó cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHHMTV Lệ Ninh – Quảng Bình; duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và Công ty TNHH MTV LCN Bắc QuảngBình. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hoá và đang trình phê duyệt phương án nhân sự, điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh của công ty ( Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các ngành về điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh trước khi báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chấp thuận)

[23] Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Đã cơ bản hoàn thành phần nền đường cấp phối tuyến đường ngoài hàng rào khu vực dự án nối xã Gia Ninh đi xã Hải Ninh, Chỉ đạo huyện Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai thực hiện Dự án theo phân công nhiệm vụ được giao; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: đang thi công phần mái khối Shophouse, Khối trung tâm thương mại, khách sạn đã thi công xong phần hầm B1, hiện đang đào đất để thi công hầm B2; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Đang triển khai thủ tục GPMB; tổ chức đấu thầu hạng mục san gạt mặt bằng (dự kiến thực hiện trước ngày 31/7/2017). Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Hiện nay vẫn đang chờ phía Lào thẩm định và ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2: Đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hiện nay đã sản xuất và đang tuyển lao động cho các dây chuyền mới; Dự án nhà máy Nhôm của Công ty TNHH New Asia: UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện nay nhà máy đang tiến hành các công việc để chuẩn bị sản xuất.

[24] Làm việc với Công ty Năng lượng tái tạo Orange Renewable (Singapore) về đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; Làm việc với Doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn (tỉnh Thái Bình) về việc đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu vỏ thép tại Quảng Bình,...

[25] Trong đó: 13 HCV, 08 HCB, 05 HCĐ

[26] Trong đó: 24 HCV, 18 HCB và 36 HCĐ

[27] Cụ thể: Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 06 trường hợp; giải quyết trợ cấp 1 lần cho 170 trường hợp.

[28] Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn năm 2017; Ban chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo trong diễn tập phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Hới năm 2017; Hội đồng An toàn vệ sinh, lao động tỉnh Quảng Bình;  Ban Tổ chức địa phương cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2017 ; Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017

[29] Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; Sở lao động – Thương binh và xã hội; Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường;

[30] 17 TTHC trong lĩnh vực kết cầu hạ tầng giao thông; 05 TTHC trong lĩnh vực quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; 72 TTHC trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy; 22 TTHC trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; 20 TTHC trong lĩnh vực quản lý phương tiện;...

[31] Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 công bố danh mục trong lĩnh vực Y tế, Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 công bố danh mục trong lĩnh vực Dân tộc, Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 công bố danh mục trong lĩnh vực Lao Động – Thương binh và Xã hội;…

Đ.C

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

[Trở về]