VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 8, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt 203,6 nghìn lượt, giảm 15,5%; doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 166 tỷ đồng, giảm 11,9%. Các ngành, địa phương cũng đã tập trung đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ với tổng thu ngân sách 8 tháng đạt 1.820 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán địa phương giao, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.435 tỷ đồng, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,48% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 9,7 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 13,3 triệu USD...

1. Nông nghiệp:

a. Trồng trọt:

Triển khai sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, ngành Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương đã có nhiều phương án đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất, chỉ đạo bà con nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng. Đến nay, các loại cây trồng cơ bản sinh trưởng và phát triển ổn định. Dự ước đến ngày 31/8/2016, diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 31.094 ha, tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong đó: Cây lúa ước thực hiện 24.203 ha, tăng 3% so cùng kỳ[1].

Hiện nay, lúa Hè Thu gieo cấy ở các địa phương đang thời kỳ trổ bông, diện tích lúa trổ đạt 14.000 ha. Lúa tái sinh đã thu hoạch xong, dự ước năng suất đạt 25,9 tạ/ha, bằng 99,1% so với cùng kỳ.

Sâu bệnh gây hại lúa đã phát sinh ở một số nơi [2], các địa phương đã chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, chống nên đã hạn chế được mức độ thiệt hại.

Cây lâu năm tiếp tục đầu tư, chăm sóc, cải tạo vườn tạp nhằm bố trí các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng mủ cao su khai thác trong tháng đạt 330 tấn, 8 tháng đạt 3.367 tấn, bằng 89,8% so cùng kỳ.

b. Chăn nuôi:

Chăn nuôi phát triển cả về số lượng, chất lượng đàn, thị trường tiêu thụ tốt, sản lượng tiêu thụ và giá đều tăng khá so với năm trước. Nhiều nhà đầu tư đang tích cực triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lớn trên địa bàn như: Dự án chăn nuôi bò thịt của Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Bình Hà, Công ty TNHH QB Milk, Công ty TNHH Phú Ngọc Liên... Ngành Thú y đã chủ động, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch[3]. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát vận chuyển, thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập trung gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh.

2. Lâm nghiệp:

Tập trung khai thác gỗ rừng trồng, chăm sóc rừng trồng và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Dự ước tháng 8, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 5.500 m3, 8 tháng đạt 106.300 m3, tăng 4,6% so cùng kỳ. Diện tích rừng tập trung trồng mới 8 tháng đạt 619 ha, tăng 129% so cùng kỳ.

Tình hình nắng nóng kéo dài, khả năng cháy rừng rất cao nhung các địa phương đã chủ động triển khai các phương án bảo vệ và phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế tối đa vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép.

3. Thuỷ sản:

Dự ước sản lượng thủy sản tháng 8 đạt 9.201 tấn, 8 tháng đạt 42.581 tấn, bằng 88% so cùng kỳ, trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 8.191 tấn, tăng 6%; sản lượng khai thác đạt 34.390 tấn, bằng 84,6% so cùng kỳ.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương rà soát, kê khai, xác định mức độ thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời kiến nghị, đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung các đối tượng bị thiệt hại, thống nhất phạm vi xác định mức độ thiệt hại, định mức, đơn giá phù hợp với thực tế của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 48/QĐ-TTg và Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Đến nay, đã ký kết được 74 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền 880 tỷ đồng, đã giải ngân được 70 hợp đồng, số tiền 434,6 tỷ đồng, đạt 49,3%.

4. Xây dựng nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để có lộ trình giải quyết, xử lý nợ. Đến nay, 100% xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất. Đối với các xã đăng ký đạt nông thôn mới trong năm 2016, các sở, ngành được phân công phụ trách đã tập trung nắm bắt cơ sở, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện, sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại.

5. Công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2016 tăng 4,5%, 8 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ[4]. Các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp duy trì sản xuất ổn định, phát huy được năng lực hiện có, một số sản phẩm có tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Gạch lát ceramic tăng 21,8%; áo sơ mi tăng 25,8%; clinker tăng 14,4%; đá xây dựng tăng 6,1%; điện thương phẩm tăng 3,7%; bia đóng chai tăng 3,9% so cùng kỳ. Một số cơ sở công nghiệp mới dự kiến sắp tới đi vào hoạt động như: Nhà máy may S&D giai đoạn 2, nhà máy nhôm Asia Vina-Taiwan... sẽ đóng góp giá trị sản xuất cho tỉnh trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, một số đơn vị đang gặp khó khăn như: các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy hải sản đông lạnh đạt sản lượng thấp do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển; các đơn vị sản xuất tinh bột sắn đã ngừng sản xuất do đã hết mùa sắn.

6. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Tháng 8, khối lượng vốn đầu tư XDCB Nhà nước quản lý thực hiện 329 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước, 8 tháng thực hiện 2.132 tỷ đồng, giảm 16,9% so với cùng kỳ[5]. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc hoàn tạm ứng vốn, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016[6]. Dự ước đến hết tháng 8/2016, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tỉnh quản lý đạt 65% dự toán.

7. Dịch vụ:

a. Nội thương:

Thị trường bán lẻ hàng hoá tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ tháng 8 đạt 1.435 tỷ đồng, tăng 10,8%; 8 tháng đạt 11.170 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ[7]. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2016 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 3,48% so cùng kỳ, tăng 4,34% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 8 tháng năm 2016 tăng 3,34% so với cùng kỳ.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ,... bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng[8].

b. Hoạt động xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu tháng 8 đạt 9,7 triệu USD, 8 tháng đạt 58,9 triệu USD, bằng 87,3% so cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: nhựa thông, dăm gỗ, gỗ các loại, thủy sản, cao su. Nguyên nhân giá trị xuất khẩu đạt thấp là do thị trường xuất khẩu cao su gặp khó khăn, sản lượng xuất khẩu cao su bằng 54,1% và giá trị chỉ bằng 50,2% so cùng kỳ.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 13,3 triệu USD, 8 tháng đạt 74,7 triệu USD, tăng 4,3% so cùng kỳ, trong đó 100% là nhập khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là gỗ, trâu bò sống, xăng dầu, nguyên liệu sản xuất tân dược, gốm sứ...

c. Du lịch:

Do sự cố ô nhiễm môi trường biển nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình giảm mạnh, hệ số lưu trú đạt thấp; các nhà hàng ven biển vắng khách, một số nhà hàng ngừng hoạt động. Trong tháng 8, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 203,6 ngàn lượt, giảm 15,5%; 8 tháng đạt 1,76 triệu lượt khách, giảm 20,5% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch tháng 8 đạt 166 tỷ đồng, giảm 11,9% so cùng kỳ; 8 tháng đạt 1.340 tỷ đồng, giảm 1,1% so cùng kỳ.

Trước tình hình khó khăn của ngành du lịch, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút du khách đến Quảng Bình như: chuyển sang thực đơn không dùng hải sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm giá phòng, giá vé tham quan; giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hoá, tâm linh, du lịch trải nghiệm… để du khách có nhiều lựa chọn khi đến Quảng Bình; thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đường dây nóng hỗ trợ du khách,...đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch[9].

d. Hoạt động vận tải:

8 tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 12,5 triệu tấn, tăng 4,6% so cùng kỳ; tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 670,9 triệu tấn.km, tăng 4,9% so cùng kỳ; tổng số hành khách vận chuyển đạt 12,8 triệu hành khách, tăng 3,5%; tổng số hành khách luân chuyển đạt 655,2 triệu hành khách.km, tăng 5%; tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ đạt 1.685 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ.

8. Tài nguyên môi trường:

Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giới thiệu địa điểm sử dụng đất, giao đất của các tổ chức và doanh nghiệp[10]. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định[11]. Tiếp tục triển khai rà soát đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thẩm định phương án sử dụng đất; chỉ đạo các đơn vị tư vấn triển khai dự án rà soát cắm mốc ranh giới đất nông, lâm trường của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch; Khu dân cư phía Tây đường 60 m xã Bảo Ninh; Khu chợ Đêm, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới,... và tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ với tần suất 02 lần/tuần và thông báo kết quả rộng rãi đến nhân dân trên báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương.

9. Đăng ký kinh doanh và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

a. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 8, đã cấp 25 giấy chứng nhận ĐKDN, với tổng số vốn đăng ký 67 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã cấp 385 giấy chứng nhận ĐKDN, với tổng số vốn đăng ký 1.856 tỷ đồng, tăng 1,8% số doanh nghiệp đăng ký so với cùng kỳ[12]. Thu hồi giấy chứng nhận ĐKDN của 49 doanh nghiệp[13]. Tiếp tục triển khai đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đối với 100% doanh nghiệp thành lập mới. Đã ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

b. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường và đang triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/1/2017[14]. Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang xây dựng điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình sẽ tiến hành đại hội cổ đông trong tháng 9/2016.

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ đạo các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của tỉnh.

Trong tháng 8/2016, Tỉnh đã tham gia ký kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho Doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức đối thoại định kỳ (cấp tỉnh là 1 lần /quý đối với doanh nghiệp lớn và vừa; huyện là 1 lần/quý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa); thành lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 7.000 doanh nghiệp hoạt động...

10. Kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư:

a. Kinh tế đối ngoại:

Các dự án ODA: Tiếp tục thực hiện và giải ngân theo kế hoạch. Đối với một số dự án mới:

-Dự án dịch vụ hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị: Đã làm việc với đoàn tư vấn của ADB về khảo sát thực địa và lựa chọn dự án mẫu và xác định các mốc thời gian triển khai.

-Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP): Đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính thẩm định phương án sử dụng và trả nợ vốn vay.

-Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Đang lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

- Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch- Hợp phần 2: Dự kiến tháng 11/2016, Chính phủ Việt Nam sẽ ký hiệp định khung với chính phủ Hungary về các dự án ODA sử dụng vốn Hungary giai đoạn mới trong đó có dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch hợp phần 2. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Các dự án NGO: Trong tháng 8, đã tiếp nhận 02 dự án, 8 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 10 dự án với tổng kinh phí 490 ngàn USD, gồm: 07 dự án về lĩnh vực y tế, 01 dự án về lĩnh vực giáo dục, 01 dự án về lĩnh vực tư pháp 01 dự án và 01 dự án về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

b. Công tác xúc tiến đầu tư:

Trong tháng 8, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư 774 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 85 dự án với tổng mức đầu tư 11.830 tỷ đồng. Riêng đối với các dự án trọng điểm được phân công phụ trách, các sở, ngành đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo tiến độ cam kết[15]. Đang triển khai rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất và Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn.

c. Công tác ngoại vụ:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong tháng 8, có 12 đoàn ra với 66 lượt người đi Thái Lan, Lào, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ với mục đích xúc tiến đầu tư, tham dự hội nghị, học tập; có 09 đoàn vào với 82 lượt người đến tỉnh để tham gia hoạt động nhân đạo, nghiên cứu khoa học.

11. Tài chính, tín dụng:

a. Về thu ngân sách:

Các ngành, các địa phương tập trung đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đạt 1.820 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán địa phương giao, tăng 8,6% so cùng kỳ[16].

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; xử lý thu hồi thuế nợ đọng, tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

b. Về chi ngân sách:

Tổng chi NSNN trên địa bàn ước 8 tháng đầu năm thực hiện 4.340 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch[17]. Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

c. Hoạt động tín dụng:

Các tổ chức tín dụng tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp đẩy mạnh huy động vốn.Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 8/2016 ước đạt 25.560 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm và tăng 14% so cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 8/2016 đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm và tăng 27,6% so cùng kỳ. Đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy hoạt động tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra, chủ động rà soát các khoản nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn thực hiện cho vay thu mua tạm trữ hải sản theo Quyết định 772/QĐ-TTg và Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[18].

12. Giáo dục - Đào tạo:

Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, thông qua kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2016-2017 các huyện, thị xã, thành phố.

Để tăng cường chất lượng cho công tác giáo dục năm học 2016-2017, ngành đã tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường để đảm bảo cho công tác giảng dạy. Hiện tại, các trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 vào ngày 05/9/2016.

13. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành Y tế đã chủ động hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành thực hiện nhiều đợt kiểm tra, thanh tra toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương[19].

Các trạm y tế đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 5 tuổi, thực hiện các chương trình y tế, giám sát và phòng chống dịch bệnh chặt chẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 26 ca tay chân miệng và 26 ca sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác không có phát sinh lớn so với cùng kỳ.

Tăng cường công tác quản lý giá thuốc chữa bệnh và giá các dịch vụ y tế, cơ bản đảm bảo cung ứng đủ thuốc, không để bệnh nhân thiếu thuốc tại các cơ sở điều trị. Công tác phòng, chống HIV/AIDS được triển khai thường xuyên, các hoạt động về quản lý, tư vấn, hướng dẫn các hành vi an toàn phòng chống ma tuý, mại dâm về HIV/AIDS được các ngành liên quan thực hiện đầy đủ. Tổ chức khai trương cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lệ Thuỷ.

14. Khoa học công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tập trung vào việc tổ chức xét duyệt nội dung, kinh phí và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2016; Tổng hợp danh mục các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi kế hoạch năm 2017 trình Bộ KH&CN. Đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong sản xuất, kinh doanh điện năng và trong kinh doanh vận chuyển taxi (taximet). Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN vào đời sống sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các mô hình sản xuất nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

15. Văn hoá - thể thao, Thông tin và truyền thông:

a. Văn hóa – Thể thao:

Trong tháng 8, tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 71 năm ngày truyền thống Ngành Công an nhân dân; 71 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa…

Tổ chức thành công liên hoan các CLB ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ hai năm 2016. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và chuẩn bị các nội dung tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Thể thao thành tích cao tiếp tục gặt hái nhiều thành công, trong tháng 8, đoàn thể thao Quảng Bình đã tham gia thi đấu và đạt nhiều thành tích tại các giải: vô địch trẻ toàn quốc môn Lặn đạt 19 HC (8HCV, 7HCB, 4HCĐ); vô địch trẻ toàn quốc môn Bơi đạt 21HC (10HCV, 06HCB, 05HCĐ); vô địch trẻ toàn quốc môn Đua thuyền Canoeing đạt 02 HCĐ [20].

b. Thông tin truyền thông:

Trong tháng, hoạt động thông tin truyền thông chủ yếu tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng các ngày lễ lớn của đất nước; các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp ổn định chính trị do ảnh hưởng của hải sản chết hàng loạt trong thời gian qua. Triển khai công tác quản lý thông tin điện tử, rà soát hoạt động các Trang Thông tin điện tử theo quy định. Tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh.

16. Lao động, Thương binh và Xã hội:

Trong tháng, đã hướng dẫn phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg kế hoạch năm 2016. Trình UBND tỉnh ban hành danh mục nghề, định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật; Triển khai công tác thẩm định, cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định[21].

Hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát việc cấp phát, hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Chính phủ. Tổng hợp số hộ, khẩu thiếu đói hỗ trợ cho ngư dân các xã bị ảnh hưởng bởi cá chết bất thường báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ.

Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công thực hiện đúng quy định, tập trung giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với các trường hợp[22]. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công cho 260 đối tượng của các huyện, thị xã, thành phố[23].

17. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp:

a. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch tỉnh; Quyết định sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; bố trí Phó Chủ tịch UBND xã làm công chức cấp xã đối với các xã giảm Phó chủ tịch theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đã tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 an toàn, đúng quy chế.

Ban hành Quyết định chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội mở lớp tập huấn về kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách cho cán bộ, công chức tỉnh.

Tiếp tục thẩm định, ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành cấp tỉnh; kiện toàn sắp xếp các hội, BCĐ... kịp thời, đúng quy định.

b. Công tác dân tộc:

Tập trung thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, các chương trình, dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

c. Công tác tư pháp:

Đã làm tốt công tác thẩm định, góp ý, tự kiểm tra các văn bản QPPL. Trong tháng, đã tiến hành thẩm định, góp ý 15 dự thảo văn bản do địa phương soạn thảo, tự kiểm tra 16 văn bản QPPL của tỉnh ban hành, rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ban hành. Rà soát 03 văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 01/01/1989 đến 30/6/2016 liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục tham mưu công bố mới, hủy bỏ, bãi bỏ các thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành kịp thời, theo đúng quy định.

Triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo kế hoạch. Hoạt động công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác bán đấu giá tài sản, các hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định.

d. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo:

Trong tháng 8, toàn ngành đã thực hiện 55 cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 2.595 triệu đồng, ban hành 215 quyết định xử phạt hành chính nộp vào ngân sách 835 triệu đồng.

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tiếp 146 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 96 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

18. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, mại dâm, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra tình huống, vấn đề phức tạp. UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

An toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/8/2016, toàn tỉnh đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm 77 người chết, 144 người bị thương, giảm 5 vụ, giảm 7 người chết, giảm 32 người bị thương so với cùng kỳ, trong đó đường bộ 170 vụ làm 74 người chết, 141 người bị thương; đường sắt 4 vụ làm 3 người chết, 3 người bị thương, đường thuỷ không xảy ra tai nạn./.


[1] Cây ngô và cây lương thực có hạt khác 795 ha, tăng 13,5%; cây lấy củ có chất bột 941 ha, tăng 2,1%; cây có hạt chứa dầu 769 ha, tăng 0,2%; cây rau, đậu, hoa cây cảnh 3.358 ha, bằng 98,3%; cây hàng năm khác 997 ha, tăng 9,9% so cùng kỳ.

[2] Diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh 1.137 ha: Diện tích bị chuột gây hại 359 ha; sâu cuốn lá nhỏ 256 ha; rầy lưng trắng 216 ha; sâu đục thân 120 ha; bệnh khô vằn 235 ha...

[3] Toàn tỉnh đang triển khai tiêm phòng đợt 2/2016. Kết quả đến ngày 24/8/2016: 5.300 liều văc xin LMLM, 5.250 liều văc xin THT, 21.100 liều văc xin dịch tả và tam liên lợn, 2.000 liều văc xin cúm gia cầm.

[4] trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 5,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,8%.

[5] Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý thực hiện 560 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý thực hiện 1.572 tỷ đồng. Giảm so với cùng kỳ do Dự án Quốc lộ 1A đã đi vào hoạt động.

[6] Đến thời điểm 30/9/2016, chủ đầu tư nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn XDCB đã được bố trí, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn cho các công trình khác và các dự án giải ngân dưới 30% sẽ xem xét không bố trí vốn cho công trình đó trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1500/KHĐT-TH ngày 13/7/2016 và UBND tỉnh có Công văn số 1140/UBND-KTTH ngày 22/7/2016)

[7] Trong đó, doanh thu kinh tế Nhà nước ước đạt 465 tỷ đồng, giảm 29,7; kinh tế tập thể ước đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 22%; kinh tế cá thể ước đạt 6.430 tỷ đồng, tăng 8,7%; kinh tế tư nhân ước đạt 4.264 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

[8] 8 tháng đầu năm đã kiểm tra 761 trường hợp, phát hiện 673 vụ vi phạm, đã xử lý 686 vụ vi phạm, phạt cảnh cáo 205 vụ, phạt tiền 438 vụ, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 43 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng tịch thu tiêu hủy là 6.759 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách là 2.867 triệu đồng.

[9] Tổ chức hội nghị quảng bá và xúc tiến đầu tư tại Thái Lan.

[10] Trong tháng 8, tiếp nhận và xử lý 12 hồ sơ giao đất với diện tích 24,8 ha; 26 hồ sơ cho thuê đất với diện tích 58,2 ha; giải quyết 06 hồ sơ thu hồi đất với diện tích 218,2 ha.

[11] Đến nay, toàn tỉnh đã cấp quyền sử dụng đất 532.417 giấy với diện tích 577.080/600.813ha, đạt 96,05%.

[12] Trong đó: có 10 Doanh nghiệp tư nhân, 130 Công ty TNHH 2 TV, 223 Công ty TNHH 1 TV, 22 công ty CP.

[13] trong đó: 20 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, 16 doanh nghiệp giải thể do vi phạm pháp luật và 13 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

[14] Trên cơ sở phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường, trong đó cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình và Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình đã hoàn thành tổng hợp các biểu mẫu kiểm kê để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá và đang thuê tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp

[15] Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục thực hiện dự án; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án theo quy định, đang tiến hành thỏa thuận tổng mặt bằng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Bộ Công thương đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển giao chủ đầu tư từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai dự án theo đúng tiến độ quy hoạch điện VII; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị nội dung đàm phán Hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam-Lào về các cơ chế, chính sách đầu tư dự án. Tỉnh đã báo cáo Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án và mức thu phí xăng dầu quá cảnh của dự án; Dự án Trung tâm thương mại Khu 525: Hiện nay, Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí PVC – Trường Sơn đang gấp rút hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản để chuẩn bị khánh thành khu cửa hàng tiện ích và shop tự chọn (dự kiến vào tháng 9/2016); Dự án Nhà máy May Lệ Thủy: Đến nay dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục nhà sản xuất chính, nhà ăn ca, nhà xe, hệ thống tường rào, sân, đường nội bộ; lắp đặt và vận hành thử hệ thống lò hơi... Hoàn thành lắp đặt đi vào sản xuất 20 chuyền may; nhà máy cơ bản đã đi vào sản xuất ổn định, sản phẩm chủ yếu là hàng dệt kim, số lượng lao động 710 người, với sản lượng 300.000 sản phẩm/ tháng; Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát: đã bàn giao 582 ha đất từ Công ty TNHH MTV Việt Trung, đang triển khai trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, hệ thống điện và trạm biến áp theo tiến độ, dự kiến cuối tháng 10 thả 3.000 con bò; Dự án Công ty Bình Hà: Đang khảo sát 4.000 ha

[16] Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.752 tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán địa phương giao, tăng 14,3%; thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện 68 tỷ đồng, bằng 33% dự toán địa phương giao, bằng 44% so với cùng kỳ.

[17] Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 970 tỷ đồng, bằng 45,5%; chi thường xuyên ước thực hiện 3.200 tỷ đồng, bằng 69% dự toán.

[18] Theo báo cáo của các ngân hàng, trên địa bàn có 4.142 khách hàng với dư nợ bị ảnh hưởng 1.144,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ bị thiệt hại 767,2 tỷ đồng; các NHTM đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 668 khách hàng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 34 tỷ đồng; miễm, giảm lãi tiền vay cho 234 khách hàng, số tiền 1,5 tỷ đồng; cho vay mới 294 khách hàng, doanh số cho vay 161 tỷ đồng. Cho vay thu mua, tạm trữ hải sản theo Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 09/5/2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg, ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính Phủ, kết quả, có 03 NH cho khách hàng vay 156,4 tỷ đồng, thu mua 2.609,5 tấn hải sản.

[19] Tuyến tỉnh đã tổ chức thanh kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại 297 cơ sở, qua kiểm tra đã có 41 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành phạt cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 15 cơ sở với số tiền phạt là 39,15 triệu đồng.

[20] Đến nay, thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình tham gia thi đấu các giải toàn quốc, khu vực đã đạt được 113 huy chương các loại (49HCV, 36 HCB, 28 HCĐ), trong đó có 06 HC quốc tế (04 HCV, 02 HCB).

[21] Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho Công ty cổ phần Cảng Quảng Bình; thẩm định đăng ký nội quy lao động cho 02 Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định và thông báo 08 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

[22] Trong tháng 8 đã tập trung thực hiện việc giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng cho 37 trường hợp và trợ cấp một lần cho 354 trường hợp.

[23] tính từ đầu năm đến nay đã điều dưỡng tập trung cho 21 đợt với 1.716 đối tượng.

Đ.Chiến
Nguồn: Báo cáo số 1898/KHĐT-TH ngày 31/8/2016

[Trở về]