VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn của sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra và tình hình nắng nóng kéo dài nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp theo Quyết định 772/QĐ-TTg và Quyết định 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên tình hình KT-XH 9 tháng năm 2016 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất vụ Hè Thu được mùa, sản lượng lương thực tăng 5,1% so cùng kỳ; sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng khá so với cùng kỳ; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy vậy, sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động khai thác, tiêu thụ thủy, hải sản tiếp tục bị đình trệ, đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân sống dựa vào biển và các xã ven biển gặp nhiều khó khăn; ngành du lịch của tỉnh vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải đóng cửa, ngừng hoạt động, các chỉ tiêu về khai thác thủy sản, du lịch, dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ. Việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án vẫn còn vướng mắc, còn để người dân khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.  

Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực KT-XH trong tháng 9 và 9 tháng năm 2016 cụ thể như sau:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Nông, lâm, ngư nghiệp:

1.1. Nông nghiệp:

Triển khai sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, ngành NN&PTNN cùng các địa phương đã có nhiều phương án đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Diện tích cây hàng năm vụ Hè Thu tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước[1], ước thực hiện 31.094 ha. Dự ước sản lượng lương thực vụ Hè Thu đạt 102.135 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ, trong đó: Sản lượng thóc 99.084 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ. Dự kiến tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 30,1 vạn tấn, đạt 106,8% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ.

Các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chăm sóc và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm. Sản lượng mủ cao su khai thác trong tháng 9 đạt 350 tấn; 9 tháng khai thác 3.717 tấn, bằng 90,6% so cùng kỳ. 

Chăn nuôi phát triển ổn định, chăn nuôi tập trung từng bước được mở rộng quy mô, nhiều nhà đầu tư đang tích cực triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi lớn trên địa bàn[2]. Dự ước tổng đàn có đến 01/10/2016: đàn trâu 36.110 con, tăng 2,1%; đàn bò 95.741 con, tăng 5,4%; đàn lợn 371.090 con, tăng 2,4%; đàn gia cầm 2.920 ngàn con, tăng 6,6% so cùng kỳ. Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng đạt 47.515 tấn, tăng 6,2% so cùng kỳ[3]. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát vận chuyển, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập trung gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh. Tuy nhiên, trong quý III tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đã xảy ra bệnh dịch tả lợn, Chi cục Thú y đã kịp thời hỗ trợ vắc xin và hóa chất tiêu độc khử trùng cho địa phương tiến hành thu gom, tiêu hủy lợn chết[4].

1.2. Lâm nghiệp:

Tập trung khai thác gỗ rừng trồng, chăm sóc rừng trồng và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Dự ước 9 tháng sản lượng gỗ khai thác 116.300 m3, tăng 4,0%; sản lượng củi khai thác 157.500 ste, tăng 2,5% so cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới tập trung 9 tháng thực hiện 619 ha, tăng 129% so cùng kỳ; diện tích rừng trồng được chăm sóc 9 tháng thực hiện 14.500 ha, bằng 98,4% so cùng kỳ; cây lâm nghiệp trồng phân tán 9 tháng thực hiện 2.350 ngàn cây, tăng 1,5% so cùng kỳ. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành thực sự quan tâm. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài nên đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, với diện tích 9,3 ha, chủ yếu là rừng trồng ở các địa phương.

1.3. Thủy sản:

Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác thuỷ hải sản. Dự ước sản lượng thủy sản 9 tháng đạt 48.801 tấn, bằng 90,0% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 9.914 tấn, tăng 6,4%, khai thác đạt 38.887 tấn, bằng 86,6% so với cùng kỳ[5], trong đó khai thác gần bờ đạt 6.628 tấn, giảm 48,7% so cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, kê khai, xác định mức độ thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đã tổng hợp số liệu thiệt hại[6] báo cáo Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNN, đồng thời kiến nghị bổ sung các đối tượng bị thiệt hại phù hợp với thực tế của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 48/QĐ-TTg và Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Đến nay, đã đóng mới, nâng cấp, hạ thủy 42 tàu, trong đó có 35 tàu đã tham gia khai thác; số tàu đang đóng mới, nâng cấp 51 chiếc. Đã ký kết 66 hợp đồng tín dụng 904,5 tỷ đồng, các ngân hàng cam kết cho vay 747,8 tỷ đồng, đã giải ngân 306,9 tỷ đồng; Ngân hàng đang xử lý hồ sơ và cam kết cho vay 17 trường hợp.

1.4. Xây dựng nông thôn mới:

Các cấp đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Hiện tại các xã đang công khai và lấy ý kiến người dân để hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên huyện, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016[7]. Đã tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để có lộ trình giải quyết, xử lý nợ[8].

2. Công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ; 9 tháng năm tăng 8,4% so với cùng kỳ (mục tiêu kế hoạch tăng 9%)[9]. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 7.294 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch và tăng 9,1% so với cùng kỳ (mục tiêu kế hoạch tăng 10%); Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định sản xuất, trong đó các doanh nghiệp sản xuất áo sơ mi, dăm gỗ, gạch lát ceramic, clinker... có mức tăng trưởng khá cao (áo sơ mi tăng 25,1%, gạch lát ceramic tăng 17,4%, clinker tăng 13,8%; gạch xây dựng bằng đất nung tăng 8,7%; dăm gỗ tăng 7,9%)[10]. Tuy nhiên, do sự cố môi trường biển, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy hải sản đông lạnh gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng đạt thấp[11].

3. Xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016[12], nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc hoàn tạm ứng vốn, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định. Trong tháng 9, đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vòng 1) về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư công năm 2017.

Dự ước vốn đầu tư 9 tháng năm 2016, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.473 tỷ đồng, bằng 82,9% so với cùng kỳ. Dự ước giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương đạt 70% dự toán.

Công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị được triển khai tích cực, 9 tháng năm đã phê duyệt 64 quy hoạch xây dựng; trong đó có các quy hoạch quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh[13]. Tổ chức cấp giấy phép xây dựng cho 50 công trình, hoàn thành 02 đề án nâng cấp thị trấn Kiến Giang và Hoàn Lão lên đô thị loại IV để trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt trong năm 2016.

4. Thương mại - dịch vụ:

4.1. Nội thương: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tháng 9 ước đạt 1.450 tỷ đồng, 9 tháng đạt 12.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ[14]. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 4,78% so cùng kỳ, tăng 4,36% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân 9 tháng tăng 3,5% so với cùng kỳ.

4.2. Xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất khẩu tháng 9 ước đạt 7,7 triệu USD, 9 tháng đạt 62,2 triệu USD, bằng 79,3% so cùng kỳ, đạt 41,5% kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: nhựa thông, dăm gỗ, gỗ các loại, thủy sản, cao su. Nguyên nhân giá trị xuất khẩu đạt thấp là do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, giá trị hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều giảm so với cùng kỳ, như: Cao su, thủy sản, gỗ các loại, nhựa thông.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 12,7 triệu USD, 9 tháng đạt 85,4 triệu USD, tăng 0,3% so cùng kỳ, trong đó 100% là nhập khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là gỗ, trâu bò sống, xăng dầu, nguyên liệu sản xuất tân dược, gốm sứ...

4.3. Du lịch: Do sự cố ô nhiễm môi trường biển, lượng khách du lịch đến Quảng Bình giảm mạnh, hệ số lưu trú đạt thấp. Dự ước số lượt khách du lịch đến Quảng Bình tháng 9 đạt 140,8 ngàn lượt khách, 9 tháng đạt 1,85 triệu lượt khách, giảm 23,2% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch tháng 9 đạt 148 tỷ đồng, 9 tháng đạt 1.484 tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ[15]. Trước tình hình khó khăn của ngành du lịch, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách đến với Quảng Bình.

4.4. Hoạt động vận tải:  Hoạt động vận tải tiếp tục ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Dự ước tổng doanh thu hoạt động vận tải tháng 9 ước đạt 218,7 tỷ đồng, 9 tháng đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 6,9% SCK.

5. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường:

Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giới thiệu địa điểm sử dụng đất, giao đất của các tổ chức và doanh nghiệp[16]. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định[17]. Tiếp tục triển khai rà soát đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thẩm định phương án sử dụng đất; chỉ đạo các đơn vị tư vấn triển khai dự án rà soát cắm mốc ranh giới đất nông, lâm trường của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2, thị trấn Hoàn Lão; Khu dân cư phía Tây đường 60 m xã Bảo Ninh; Khu chợ Đêm, phường Hải Đình; Bắc Trần Hưng Đạo, Tây Hữu Nghị...và các dự án tạo quỹ đất tại các địa phương, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện quan trắc chất lượng nước biển ven bờ với tần suất 02 lần/tuần và thông báo kết quả rộng rãi đến nhân dân trên báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương.

6. Phát triển doanh nghiệp:

6.1. Thành lập doanh nghiệp:

Đã triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến đạt kết quả tốt[18]. 9 tháng đã cấp giấy chứng nhận ĐKDN cho 420 doanh nghiệp với vốn đăng ký 1.957 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ. Đã thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD của 53 doanh nghiệp, trong đó: 22 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, 16 doanh nghiệp giải thể do vi phạm pháp luật và 15 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động. Tính đến hết tháng 9/2016, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 4.642 Doanh nghiệp với tổng vốn 25.160 tỷ đồng.

6.2. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường và đang triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/1/2017[19]. Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang xây dựng điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình dự kiến sẽ tiến hành đại hội cổ đông trong tháng 9/2016. UBND tỉnh đã làm việc với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về chuyển giao quyền đại diện vốn chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

6.3. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp:

Đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, đã tham gia ký kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho Doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức đối thoại định kỳ (cấp tỉnh là 1 lần/quý đối với doanh nghiệp lớn và vừa; huyện là 1 lần/quý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa); thành lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý III/2016 và phát động khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 7000 doanh nghiệp đăng kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp trong thời gian qua; gửi các sở, ban, ngành trả lời theo chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp theo từng nội dung cụ thể. Đã làm việc với Công ty TNHH MTV Việt Trung[20] để kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các khó khăn, ổn định sản xuất của đơn vị.

Tuy vậy, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp (bình quân vốn đăng ký 5 tỷ đồng/DN), hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao. Do ảnh hưởng của hải sản chết nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng gặp rất nhiều khó khăn.

7. Kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

7.1. Công tác ngoại vụ:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 9 tháng, có 79 đoàn ra với 352 lượt người đi Thái Lan, Lào, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... với mục đích xúc tiến đầu tư, tham dự hội nghị, học tập; có 102 đoàn vào với 740 lượt người đến tỉnh để tham gia hoạt động nhân đạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư. Từ ngày 25-27/9/2016, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã thăm và làm việc tại tỉnh Sa-vẳn-nạ khệt, Cộng hóa Dân chủ nhân dân Lào về tình hình kinh tế-xã hội và công tác phối hợp thời gian qua.

7.2. Kinh tế đối ngoại:

a. Các dự án ODA:

- Đối với các dự án chuẩn bị khởi động năm 2016[21]: Hiện nay đã được nhà tài trợ thống nhất đưa vào danh mục tài trợ. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận nguồn vốn, sẽ khởi động và triển khai thực hiện dự án.

- Đối với các dự án đang vận động:

+  Dự án dịch vụ hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị: Đã làm việc với đoàn tư vấn của ADB về khảo sát thực địa, lựa chọn dự án mẫu và xác định các mốc thời gian triển khai.

+  Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP): đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính thẩm định phương án sử dụng và trả nợ vốn vay.

+  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Đang lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

+  Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch - Hợp phần 2: Dự kiến tháng 11/2016, Chính phủ Việt Nam sẽ ký hiệp định khung với Chính phủ Hungary về các dự án ODA sử dụng vốn Hungary giai đoạn mới, trong đó có dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch hợp phần 2. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

+  Trong tháng 9, UBND huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ khởi công Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn. 

b. Các dự án NGO:

9 tháng năm, đã tiếp nhận 12 dự án với tổng kinh phí 663 ngàn USD, gồm: 07 dự án về lĩnh vực y tế, 03 dự án về lĩnh vực giáo dục, 01 dự án về lĩnh vực tư pháp và 01 dự án về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

7.3. Công tác xúc tiến đầu tư:

Hoạt động xúc tiến đầu tư 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh như: Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Hiệp hội du lịch Việt Nam; Hội doanh nghiệp người Việt tại CHLB Đức; Tập đoàn Dohwa – Hàn Quốc, Tập đoàn tài chính Bombay – Ấn Độ; Tập đoàn Giáo dục Kinderword – Singapore; Phòng Thương mại và Công nghiệp Séc Việt, đoàn doanh nghiệp Đông Bắc Thái Lan... Đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động XTĐT tại Bangkok và Pattaya, Vương quốc Thái Lan vào tháng 8/2016. Tại Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình” ở Bangkok đã ký kết được 6 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các đối tác về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng công nghiệp, hỗ trợ đầu tư; 7 biên bản về kết nối, tổ chức đưa du khách từ Thái Lan đến Quảng Bình.

7.4. Triển khai các dự án trọng điểm: 

  Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư. Đối với các dự án trọng điểm được phân công phụ trách, các sở, ngành đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo tiến độ cam kết[22]. Đang triển khai rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất và Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án triển khai chậm tiến độ trên địa bàn. Hiện nay, đã quyết định thu hồi đất 8 dự án[23] làm việc với 17 dự án và yêu cầu các nhà đầu tư cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm 2016 trước khi quyết định kéo dài thời gian thực hiện dự án theo đề xuất của các nhà đầu tư.

9 tháng năm 2016, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 96 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư 12.035 tỷ đồng[24].

8. Tài chính - Tín dụng:

Đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tăng nguồn thu. Dự ước thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đạt 2.132 tỷ đồng[25], tăng 9,9% SCK, bằng 71% dự toán địa phương. Tổng chi NSNN trên địa bàn ước 9 tháng năm thực hiện 5.383 tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch, tăng 18% so cùng kỳ[26], chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; đảm bảo tốt việc chi lương, các đối tượng chính sách và an sinh xã hội.

Đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, biện pháp để quản lý, điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến cuối tháng 9/2016, tổng số vốn huy động đạt 25.910 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm và tăng 13,6% so cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt 32.269 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và tăng 26,6% so cùng kỳ.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra, chủ động rà soát các khoản nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn thực hiện cho vay thu mua tạm trữ hải sản theo Quyết định 772/QĐ-TTg và Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[27].

Tuy vậy, thu ngân sách ngoài quốc doanh còn khó khăn, nợ đọng thuế còn cao, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên tự bỏ kinh doanh, không khai báo và không nộp thuế, nợ thuế. Doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn trong tiếp cận vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

II.  VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục đào tạo:

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, thông qua kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2016-2017 các huyện, thị xã, thành phố. Tập trung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị… phục vụ năm học mới. Ngày 05/9/2016, Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 được tiến hành đồng loạt ở tất cả các trường trong tỉnh trong không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an toàn.

2. Khoa học công nghệ:

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tập trung vào nghiệm thu các đề tài khoa học, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác quản lý đo lường chất lượng góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN vào đời sống sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các mô hình sản xuất nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, đặc biệt là phòng chống các loại dịch bệnh. Ngành Y tế đã chủ động hướng dẫn và triển khai tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành thực hiện nhiều đợt kiểm tra, thanh tra toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương[28]. Các trạm y tế đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì các hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 5 tuổi, thực hiện các chương trình y tế, giám sát và phòng chống dịch bệnh chặt chẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 26 ca tay chân miệng và 26 ca sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác không có phát sinh lớn so với cùng kỳ.

Tăng cường công tác quản lý giá thuốc chữa bệnh và giá các dịch vụ y tế, cơ bản đảm bảo cung ứng đủ thuốc, không để bệnh nhân thiếu thuốc tại các cơ sở điều trị. Công tác phòng, chống HIV/AIDS được triển khai thường xuyên, các hoạt động về quản lý, tư vấn, hướng dẫn các hành vi an toàn phòng chống ma tuý, mại dâm về HIV/AIDS được các ngành liên quan thực hiện đầy đủ. Tổ chức khai trương cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng các huyện Lệ Thuỷ và Tuyên Hóa.

Tuy vậy, trong tháng 9, đã xảy ra trường hợp hai mẹ con sản phụ tử vong sau mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, UBND tỉnh đang yêu cầu Sở Y tế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

4. Văn hóa, thể thao:

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao  tiếp tục được tổ chức để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quảng Bình (4/7/1945 - 4/7/2016); kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Phong trào văn nghệ quần chúng chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức rộng khắp, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Tổ chức biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi. Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

  Nổi bật, đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Sống mãi một huyền thoại” nhằm tri ân, tưởng nhớ 03 năm Ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương Quốc Thái Lan) năm 2016, Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Quốc khánh tại Lệ Thủy, Quảng Ninh. Nhìn chung, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn, tạo hiệu ứng xã hội, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của nhân dân, đồng thời tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch Quảng Bình.

Thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình ngày càng có những bước tiến vững chắc trên đấu trường trong nước và quốc tế. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các đoàn thể thao Quảng Bình đã tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc đạt được 134 huy chương các loại (53HCV, 42 HCB, 39 HCĐ), trong đó có 08 HC quốc tế (06 HCV, 02 HCB).

5. Thông tin, truyền thông:

Đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài và các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh một cách trung thực các mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại hang Lèn Hà năm 1972.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, triển khai hiệu quả các hệ thống ứng dụng dùng chung, hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử liên thông phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

6. Lao động, thương binh và xã hội:

Trong tháng 9 và 9 tháng năm, tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo trên cơ sở đẩy mạnh triển khai và lồng ghép các chương trình KT-XH trọng điểm, các dự án triển khai trên từng địa bàn của các thành phần kinh tế, đẩy mạnh đào tạo nghề để tăng cường xuất khẩu lao động[29]...

Tổng hợp số hộ, khẩu thiếu đói hỗ trợ cho ngư dân các xã bị ảnh hưởng bởi cá chết bất thường báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ. Hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát việc cấp phát, hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Chính phủ.

Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công thực hiện đúng quy định, tập trung giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với các trường hợp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công cho các đối tượng của các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, các chương trình, dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc. Nhìn chung, tình hình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tương đối ổn định; bên cạnh việc lao động, sản xuất, đồng bào dân tộc đã tích cực tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên, góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

7. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp:

7.1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đúng quy định. Các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho bà con giáo dân, phật tử tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Phần lớn các chức sắc, chức việc, giáo dân, phật tử tuân thủ quy định của pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch tỉnh; Quyết định sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới; bố trí Phó Chủ tịch UBND xã làm công chức cấp xã đối với các xã giảm Phó chủ tịch theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đã tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 an toàn, đúng quy chế.

Ban hành Quyết định chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội mở lớp tập huấn về kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách cho cán bộ, công chức tỉnh.

7.2. Công tác tư pháp:

Nâng cao công tác thẩm định, góp ý cho các văn bản QPPL, tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành tự kiểm tra các văn bản QPPL[30]. Qua tự kiểm tra, cơ bản các văn bản đều ban hành đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo kế hoạch. Hoạt động công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác bán đấu giá tài sản, các hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định.

7.3. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo:

Trong 9 tháng năm, toàn ngành đã thực hiện 263 cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 17.115 triệu đồng, kiến nghị thu hồi  và xử phạt vi phạm hành chính 10.351 triệu đồng.

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. 9 tháng, toàn tỉnh đã tiếp 1.134 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 928 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Quốc phòng, an ninh:

8.1. Quốc phòng, an ninh:

Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên trên địa bàn tỉnh và hai tuyến biên giới tiếp tục được giữ vững và cơ bản ổn định, các ngành chức năng đã tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm trấn áp mạnh các loại tội phạm; chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở vùng biên giới. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Tuy vậy, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại nông thôn, vùng tôn giáo.

8.2. Trật tự an toàn giao thông:

Tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông, làm 80 người chết, 170 người bị thương, giảm 6 vụ, giảm 8 người chết, giảm 22 người bị thương so với cùng kỳ, trong đó đường bộ 185 vụ làm 77 người chết, 167 người bị thương; đường sắt 4 vụ làm 3 người chết, 3 người bị thương, đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

III.  MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các lĩnh vực còn khó khăn, các chỉ tiêu còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án ODA, FDI, mở rộng quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ để vận động viện trợ và thực hiện hiệu quả từ nguồn vốn NGO đầu tư cho các lĩnh vực an sinh xã hội. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Phấn đấu cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh Quảng Bình ở mức xếp hạng vị trí từ 20-30/63 tỉnh, thành phố, đạt mức khá của toàn quốc.

Tiếp tục triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính năm 2011-2020 và Chương trình cải cách hành chính năm 2016; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải thiện thứ hạng CCHC và thứ hạng về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản QPPL. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục triển khai xây dựng, phê duyệt và thực hiện đề án tinh giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị.

Tập trung thanh tra kinh tế - xã hội đối với một số lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành, các cấp để rà soát, có biện pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài. Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các đối tượng nhạy cảm, các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu.

4. Rà soát, cân đối lại vốn bố trí cho các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; rà soát các nguồn lực, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trình phê duyệt theo đúng quy định.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, ổn định đời sống cho nhân dân các xã ven biển bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường biển. Đẩy nhanh tiến độ kê khai và đánh giá thiệt hại, đồng thời chỉ đạo để triển khai công tác đền bù thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển mà Formosa gây ra sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, chủ động rà soát các khoản nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống theo Quyết định 772/QĐ-TTg và Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng Đề án của tỉnh hỗ trợ ngư dân các xã ven biển ổn định cuộc sống và sản xuất sau sự cố môi trường biển.

6. Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Hè thu, tránh thiệt hại do lụt, bão. Tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt là về giống, vật tư, phân bón cho sản xuất vụ Đông và Đông Xuân năm 2016-2017; trong đó, cần quan tâm đến đổi mới về giống, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo làm tốt công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại, kiên quyết không để lây lan thành dịch. Thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của từng địa phương, phù hợp nhu cầu thị trường.

Tiếp tục chỉ đạo phát triển tổng đàn, kết hợp cải tạo, nâng cao chất lượng đàn; triển khai các dự án chăn nuôi công nghiệp tập trung với quy mô lớn đã được cấp giấy phép. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm, kiên quyết không để dịch bệnh tái phát, chỉ đạo triển khai tiêm phòng đợt 2/2016.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng năm 2016, đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cao su ở những nơi có điều kiện.

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác vụ Nam 2016, vụ Bắc 2016-2017; tăng cường quản lý hoạt động tàu cá, thông tin, dự báo ngư trường và phòng tránh, trú bão, cứu hộ, cứu nạn đảm an toàn cho sản xuất trên biển; tiếp tục thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ nuôi trồng, khai thác ở vùng biển xa và Nghị định 67/NĐ-CP để phát triển đánh bắt hải sản xa bờ.

Tập trung, quyết liệt và ưu tiên nguồn lực chỉ đạo 12 xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trên tinh thần không để xảy ra nợ đọng XDCB, huy động vừa sức dân. Rà soát xây dựng kế hoạch các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2017.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 theo phương châm “4 tại chỗ”; triển khai chương trình mục tiêu, kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình di dân ở một số địa phương. Tích cực kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê kè, đập, kênh mương thuỷ lợi xung yếu có nguy cơ sạt lở khi có mưa bão đến.

7. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất trong điều kiện khó khăn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp quý IV, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, ưu tiên cung cấp đủ nguồn điện, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất...tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2016, phát huy công suất, hiệu quả của các nhà máy công nghiệp hiện có. Tăng cường làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành TW về chuyển chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I để sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy hoạch điện VII điều chỉnh. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp, thương mại lớn: xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, đường dây 220KV và trạm biến áp 110KV theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia và công tác cấp điện cho các dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

8. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số dự án lớn, mang tính động lực, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, khu nhà phố thương mại Shophouse của Tập đoàn Vingroup, Dự án Sân golf của Tập đoàn An Việt, Dự án Cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng, các dự án may mặc, các dự án kinh doanh khách sạn, vui chơi, giải trí... và một số dự án lớn khác như: Cầu Nhật Lệ 2, Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Dự án Quốc lộ 9B nối Quảng Bình với tỉnh Savan Nakhet Lào. Đây là những dự án động lực và quan trọng mang tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, xem đây nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

9. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2011-2020. Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020. Rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục rà soát đất các nông, lâm trường để thực hiện thu hồi, giao đất cho đông bào sản xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức để tăng thu ngân sách và làm bình ổn mặt bằng giá đất của tỉnh; Thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014 và thống kê đất đai năm 2015. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

10. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu NSNN, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất.

Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ. Đẩy nhanh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, chủ động rà soát các khoản nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống theo Quyết định 772/QĐ-TTg và Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính Phủ.

11. Khẩn trương làm việc với Đơn vị tư vấn Quốc tế McKinsey và nhà tài trợ để xúc tiến xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

12. Hoàn thành 02 Đề án nâng cấp thị trấn Kiến Giang và Hoàn Lão lên đô thị loại IV trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt trong quý IV năm 2016.

13. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh phổ biến thông tin khoa học công nghệ, chú trọng thông tin phục vụ cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn.

14. Chuẩn hoá và hiện đại hóa trong giáo dục, đào tạo, nhất là đối với đào tạo đại học và đào tạo nghề. Đẩy mạnh thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

15. Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng các dịp lễ lớn và thu hút du khách đến với Quảng Bình. Tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng theo kế hoạch và tập huấn và thi đấu các giải thể thao thành tích cao khu vực và toàn quốc. Tham mưu chỉ đạo thành lập đội bóng đá các huyện, thị xã, thành phố.

16. Tiếp tục bảo vệ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với bệnh nhân nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; hoàn thiện mô hình tổ chức của ngành y tế theo Nghị định 117/2014 của Chính phủ; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Chú trọng đầu tư xây dựng trạm y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; tăng cường quản lý chất lượng ATVS thực phẩm. Tích cực triển khai công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đặc biệt chú trọng tình hình an ninh trật tự tại những địa bàn phức tạp về tôn giáo, các xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, những địa phương có khiếu kiện, khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


[1] Cây lúa thực hiện 24.203 ha, tăng 3% so cùng kỳ. Trong đó: Lúa Hè Thu tái sinh thực hiện 8.769 ha, bằng 94,3%; cây ngô và cây lương thực có hạt khác 794,8 ha, tăng 13,5%; cây lấy củ có chất bột 940,6 ha, tăng 2,1%; cây lấy sợi 5 ha, tăng 31,6%; cây có hạt chứa dầu 768,8 ha, tăng 0,2%; cây rau, đậu, hoa, cây cảnh 3.358,4 ha, bằng 98,3%; cây gia vị, dược liệu hàng năm 26,7 ha, tăng 18,7%; cây hàng năm khác 996,9 ha, tăng 9,9%.

[2] như: Dự án chăn nuôi bò thịt của Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Bình Hà, Công ty TNHH QB Milk, Công ty TNHH Phú Ngọc Liên...

[3] Cụ thể: Thịt trâu 1.265 tấn, tăng 3,9%; thịt bò 4.690 tấn, tăng 4,5%; thịt lợn 34.680 tấn, tăng 6,1%; thịt gia cầm 6.880 tấn, tăng 8,8%. 

[4] 360 con lợn mắc bệnh/42 hộ; số lợn chết và tiêu hủy là 265 con.

[5] Khai thác xa bờ: tàu có công suất từ 90 CV trở lên tham gia khai thác, chiếm 90% tổng công suất và 70% sản lượng khai thác biển. 9 tháng đầu năm sản lượng khai thác xa bờ đạt 30.150 tấn, bằng 99,9% so cùng kỳ. Nếu không có sự cố môi trường biển thì sản lượng khai thác xa bờ dự kiến tăng 12% so cùng kỳ. Khai thác gần bờ: chủ yếu tàu nhỏ, dưới 90CV. Sản lương khai thác đạt 6.628 tấn, bằng 51,3% so cùng kỳ. Như vậy, khai thác xa bờ có sản lượng ổn định, khai thác gần bờ giảm 48,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên do tỷ trọng sản lượng gần bờ chỉ chiếm 30% nên sản lượng khai thác biển giảm 14,4% so cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, khai thác thủy sản (biển và nội địa) giảm 13,4% so cùng kỳ.

[6] Tổng giá trị thiệt hại: 2.608.787 triệu đồng, trong đó: khai thác hải sản 1.538.137 triệu đồng; nuôi trồng thủy sản: 345.213 triệu đồng; sản xuất muối:  17.815 triệu đồng; Lao động trực tiếp bị thiệt hại 493.420 triệu đồng; Lao động gián tiếp tiếp bị thiệt hại 149.352 triệu đồng; tiền thuế, tiền điện: 277 triệu đồng; Tạm trữ thủy sản: 64.573 triệu đồng.

[7] Đến hết tháng 9 tháng năm 2016: Toàn tỉnh có 1.771 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 1.275 tiêu chí so với trước khi triển khai, đạt 13,0 tiêu chí/xã, tăng 9,4 tiêu chí/xã so với trước khi triển khai.

[8] Tổng nợ XDCB trên địa bàn các xã đến ngày 30/6/2016 là 444,0 tỷ đồng, trong đó: Nợ XDCB từ các dự án sử dụng vốn hỗ trợ trực tiếp của Chương trình MTQG xây dựng NTM: 140,0 tỷ đồng; Nợ XDCB từ các dự án sử dụng các nguồn vốn khác xây dựng các hạng mục trên địa bàn xã: 304,0 tỷ đồng.

[9] Trong đó, công nghiệp ngành khai khoáng tăng 6,0%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 5,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,9%.  

[10] Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu của ngành công nghiệp chín tháng đầu năm 2016 (so với cùng kỳ): Áo sơ mi đạt 8.583 nghìn cái, tăng 25,1%; Gạch lát nền sản xuất đạt 5.075 nghìn viên, tăng 17,4%; Tinh bột sắn đạt 9.255 tấn, tăng 6,3%; Đá xây dựng đạt 2.363 nghìn m3 tăng 5,9%; Nước máy đạt 5.932 nghìn m3, tăng 5,4%; Bia đóng chai đạt 15.370 nghìn lít, tăng 4,5%; Xi măng  và Clinker thành phẩm đạt 3.435 nghìn tấn, tăng 8,7% (Clinker thành phẩm đạt 2.263 nghìn tấn, tăng 13,8%; Xi măng đạt 1.172 nghìn tấn, tăng 0,2%); Điện thương phẩm đạt 568 triệu Kwh, tăng 4% so cùng kỳ.

[11] mực đông lạnh sản xuất đạt 563 tấn, giảm 34,3% so cùng kỳ.

[12] Đến thời điểm 30/9/2016, chủ đầu tư nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn XDCB đã được bố trí, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn cho các công trình khác và các dự án giải ngân dưới 30% sẽ xem xét không bố trí vốn cho công trình đó trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1500/KHĐT-TH ngày 13/7/2016 và UBND tỉnh có Công văn số 1140/UBND-KTTH ngày 22/7/2016)

[13] Quy hoạch trung tâm thương mại, khách sạn của Vingroup; Quy hoạch đô thị Phong Nha; Quy hoạch chung thị trấn Kiến Giang, Hoàn Lão mở rộng phục vụ công tác nâng cấp đô thị.

[14] Cụ thể: 9 tháng, thành phần kinh tế nhà nước doanh thu ước đạt 534 tỷ đồng, giảm 25,9%; kinh tế tập thể đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 24,5%; kinh tế cá thể ước đạt 7.259 tỷ đồng, tăng 9%; kinh tế tư nhân ước đạt 4.806 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ

[15] Trong đó: doanh thu ăn uống (chiếm tỷ trọng 84%) tăng 2%, doanh thu hoạt động du lịch lữ hành (chiếm tỷ trọng 10,7%) giảm 0,8%, doanh thu lưu trú (chiếm tỷ trọng 5,3%) giảm 40,3% so cùng kỳ.

[16] tiếp nhận và xử lý 58 hồ sơ giao đất với diện tích 122,2 ha; 94 hồ sơ cho thuê đất với diện tích 443,4 ha; giải quyết 15 hồ sơ thu hồi đất với diện tích 601 ha.

[17] Đến nay, toàn tỉnh đã cấp quyền sử dụng đất 532.417 giấy với diện tích 577.080/600.813 ha, đạt 96,05%.

[18] Từ tháng 6/2016 đến nay đã đăng ký doanh nghiệp trực tuyến cho 106 doanh nghiệp.

[19] Trên cơ sở phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường, trong đó cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình; duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình đã hoàn thành tổng hợp các biểu mẫu kiểm kê để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá và đang thuê tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp

[20] Thời gian qua, tình hình SXKD của Công ty TNHH MTV Việt Trung gặp nhiều khó khăn do sản lượng và giá cao su giảm mạnh, công ty rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, kinh doanh thua lỗ, nợ lương, các chế độ cho người lao động (khoảng 24 tỷ đông); không vay được vốn ngân hàng do tình hình tài chính mất ổn định và không có phương án kinh doanh khả thi. Hiện nay, công ty đang thực hiện tái cơ cấu theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, từng bước tinh giản bộ máy quản lý, sắp xếp, giải quyết dôi dư cho người lao động, xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả hơn, phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát đẩy nhanh tiến độ dự án liên kết chăn nuôi bò thịt.

[21] Dự án xây dựng các khu xử lý nước thải phân tán và hỗ trợ thiết bị thu gom rác thải cho người người nghèo tại các vùng ngoại ô thành phố Đồng Hới; Dự án đầu tư phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu.

[22] Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Đoàn công tác cua tỉnh đã làm việc với nhà đầu tư để tiếp tục triên khai thực hiện dự án; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục xin cấp phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Bộ Công thương đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển giao chủ đầu tư choTập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai dự án theo đúng tiến độ quy hoạch điện VII; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị nội dung đàm phán Hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam-Lào về các cơ chế, chính sách đầu tư dự án. Tỉnh đã báo cáo Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án và mức thu phí xăng dầu quá cảnh của dự án; Dự án Nhà máy May Lệ Thủy: Đến nay dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục nhà sản xuất chính, nhà ăn ca, nhà xe, hệ thống tường rào, sân, đường nội bộ; lắp đặt và vận hành thử hệ thống lò hơi... Hoàn thành lắp đặt đi vào sản xuất 20 chuyền may; nhà máy cơ bản đã đi vào sản xuất ổn định, sản phẩm chủ yếu là hàng dệt kim, số lượng lao động 710 người, với sản lượng 300.000 sản phẩm/ tháng; Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát: đã bàn giao 582 ha đất từ Công ty TNHH MTV Việt Trung, đang triển khai trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, hệ thống điện và trạm biến áp theo tiến độ, dự kiến cuối tháng 10 thả 3.000 con bò.

[23] Dự án Xây dựng cơ sở chế biến và dự trữ thức ăn gia súc của Công ty TNHH Nam Bình Đạt đã đổi tên thành Công ty Nam Bình Đạt Hiển Vinh-Minh Cường; Dự án Xây dựng Nhà máy gạch Tuynen của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Long; Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hoài Thu của DNTN Thương mại và dịch vụ Hoài Thu; Dự án Xây dựng nhà máy kết cấu thép của Công ty TNHH Địa Cầu Xanh; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang của Công ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương; Dự án xây dựng khách sạn, siêu thị H&C của Công ty TNHH XDTH Hoàng Hà; Dự án Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng và nhà nghỉ của Chi nhánh ngân hàng phát triển Quảng Bình; Dự án XD Nhà máy  sản xuất Block bê tông nhẹ của Công ty Cổ phần Việt Nam Tiến (nay là  Công ty CP Việt Nam Tiến Hiển Vinh - Minh Cường).

[24] Trong đó có các dự án trọng điểm như: Dự án khu nghĩ dưỡng cao cấp Hải Ninh của Công ty CP xây dựng Faros: 3.600 tỷ đồng; dự án đầu tư Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình: 4.800 tỷ đồng; Dự án nuôi bò thịt của Công ty Hòa Phát: 996 tỷ đồng, Dự án chăn nuôi bò kết hợp trồng rừng của Công ty TNHH Quảng Bình Milk: 319 tỷ đồng. Đưa tổng số dự án được cấp phép đầu tư trên toàn tỉnh lên 530 dự án với số vốn đắng ký đầu tư trên 100 ngàn tỷ đồng.

[25] Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 2.056 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán địa phương giao, tăng 15,4%; thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện 76 tỷ đồng, bằng 38% dự toán địa phương giao, bằng 48% so với cùng kỳ.

[26] Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 1.512 tỷ đồng, bằng 70%; chi thường xuyên ước thực hiện 3.700 tỷ đồng, bằng 80% dự toán.

[27] Theo báo cáo của các ngân hàng, trên địa bàn có 4.142 khách hàng với dư nợ bị ảnh hưởng 1.144,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ bị thiệt hại 767,2 tỷ đồng; các NHTM đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 668 khách hàng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 34 tỷ đồng; miễm, giảm lãi tiền vay cho 234 khách hàng, số tiền 1,5 tỷ đồng; cho vay mới 294 khách hàng, doanh số cho vay 161 tỷ đồng. Cho vay thu mua, tạm trữ hải sản theo Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 09/5/2016 và  Quyết định số 1138/QĐ-TTg, ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính Phủ, kết quả, có 03 NH cho khách hàng vay 156,4 tỷ đồng, thu mua 2.609,5 tấn hải sản.

[28] Tuyến tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra về vệ sinh ATTP tại 332 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 46 cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, đã phạt cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 17 cơ sở với số tiền phạt là 43,6 triệu đồng.

[29] 9 tháng đầu năm toàn tỉnh có 26.410 lao động được giải quyết việc làm, đạt 80% KH; 2.232 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 95% KH.

[30] Đã thẩm định, góp ý 51 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt của Trung ương và địa phương soạn thảo. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 09 văn bản của UBND tỉnh; kiểm tra theo thẩm quyền 34 văn bản của HĐND và UBND cấp huyện ban hành; rà soát 278 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/1989 đến 30/8/2016 liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính quyền (được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương), biển (có tính đến sự phù hợp với các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam đã và dự định ký kết), dân số kế hoạch hóa gia đình và Pháp lệnh dự bị động viên. Ngoài ra, đã cập nhật 08 văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đ.Chiến

Nguồn: Báo cáo số 2152/KHĐT-TH ngày 30/9/2016

[Trở về]