Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới trong quý III/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Quý III/2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Hới tiếp tục có bước tăng trưởng khá.
Mạng lưới dịch vụ thương mại phát triển, các sản phẩm, hàng hóa trên thị trường ngày càng được mở rộng và đa dạng, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất, đời sống Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.6761 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Mặc dù đầu tháng 9/2019, áp thấp và bão ảnh hưởng đến tỉnh sớm hơn so với những năm trước nên hoạt động du lịch trong tháng có phần trầm lắng nhưng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố trong quý vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Một số khách sạn được đầu tư xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Doanh thu lưu trú ăn uống và du lịch ước đạt 311,1 tỷ đồng, tăng 15,7%. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.294 tấn, tăng 6,9%; khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 2.487 nghìn người, tăng 7,0%, doanh thu ước đạt 102,911 tỷ đồng, tăng 6,8%. Doanh thu các hoạt động dịch vụ khác ước đạt 255,1 tỷ đồng, tăng 8,8%, trong đó nhóm ngành dịch vụ có sự tăng trưởng khác như dịch vụ kinh doanh bất động sản, dịch vụ giáo dục - đào tạo, vui chơi giải trí, y tế... Thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện được 1.210 tỷ đồng, đạt 80,1% dự toán giao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp nhìn chung ổn định, một số ngành thuộc công nghiệp chế biến vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 854.560 triệu đồng, tăng 7,2%. Công tác quản lý và hoạt động triển khai đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp được duy trì tốt.

Ngoài ra, toàn thành phố trồng được 500 cây xanh bóng mát và hơn 2.000 cây lâm nghiệp trồng phân tán, khoanh nuôi, bảo vệ 2.400 ha rừng đảm bảo an toàn không bị chặt phá. Sản lượng đánh bắt thủy sản ước đạt 3.558 tấn; sản lượng nuôi ước đạt 260 tấn các loại. Các xã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Tuy nhiên, sản xuất vụ Hè Thu năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng nước hồ Phú Vinh không đủ tưới cho toàn bộ diện tích, làm chi nhiều diện tích trồng lúa bị bỏ hoang, một số diện tích đã gieo nhưng không có nước đã bị cháy, bên cạnh đó, nạn chuột và sâu bệnh phá hoại trên diện rộng dẫn đến mất mùa nặng. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Hè Thu năm 2019 đạt 678 ha, bằng 73,8% so cùng kỳ. Dự ước năng suất - sản lượng các loại cây trồng hàng năm vụ Hè Thu 2019 giảm mạnh. Chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi. Đàn gia súc, gia cầm khác vẫn phát triển khá nhờ giá cả đầu ra ổn định, nhu cầu tiêu thụ tăng cao, các loại dịch bệnh được kiểm soát nên nhiều cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô tăng số lượng...

Hồng Mến

[Trở về]