VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tháng 7/2018 tiếp tục duy...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 5/2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục ổn định, các ngành kinh tế duy trì sản xuất và có mức tăng trưởng khá; sản xuất vụ Đông...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2018 tiếp tục duy trì mức tăng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Xác địnhnăm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất trùng vào tháng 02/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho nhân dân đón...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển còn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017 
Trong tháng 10, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão nhằm thực...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2017 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành và sự cố gắng của Nhân dân, doanh nghiệp nên kinh tế...
Xem tiếp