VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 8/2019, hạn hán tiếp tục kéo dài, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, cây hàng năm vụ Hè Thu giảm cả về diện tích và năng suất, dịch bệnh trên đàn lợn diễn...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 7/2019, mặc dù thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp… nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự nỗ lực...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 5/2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục ổn định, các ngành kinh tế duy trì sản xuất và có mức tăng trưởng khá; sản xuất vụ Đông...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2019 tiếp tục duy trì mức tăng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Đầu tháng 02/2019 là thời gian trùng với Tết nguyên đán Kỷ Hợi, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho nhân...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Ngay sau Hội nghị trực tuyến...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do vẫn còn ảnh hưởng hậu quả của thiên tai, bão lũ của những năm trước. Nhưng xác...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 10/2018 tiếp tục duy trì ổn định, có mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Cụ thể như sau:
Xem tiếp