VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Ngay sau Hội nghị trực tuyến...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do vẫn còn ảnh hưởng hậu quả của thiên tai, bão lũ của những năm trước. Nhưng xác...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 10/2018 tiếp tục duy trì ổn định, có mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra,...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 8/2018 tiếp tục duy trì ổn định, có mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Cụ thể như sau:
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tháng 7/2018 tiếp tục duy...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 5/2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục ổn định, các ngành kinh tế duy trì sản xuất và có mức tăng trưởng khá; sản xuất vụ Đông...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Với việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2018 tiếp tục duy trì mức tăng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Xác địnhnăm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo để thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016...
Xem tiếp