VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Với việc tiếp tục triển khai đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi...

Xem tiếp
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Với việc tiếp tục triển khai đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2022 là năm hết sức quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022 
(Quang Binh Portal) - Đầu tháng 02/2022 là thời gian trùng với Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho nhân dân...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2022 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 01, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, an...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2021 
(Quang Binh Portal) - Sau khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trong tháng 10, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân đã tích cực áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2021 
(Quang Binh Portal) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong quý III/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, quyết liệt nhiều biện pháp để khống...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn tỉnh nên tình hình KT-XH của tỉnh 9 tháng năm 2021 đạt được kết quả...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) -  Đầu tháng 8/2021, sau thời gian giãn cách xã hội tại một số khu vực và cơ bản kiểm soát dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục duy...

Xem tiếp