VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2021 
(Quang Binh Portal) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong quý III/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, quyết liệt nhiều biện pháp để khống...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn tỉnh nên tình hình KT-XH của tỉnh 9 tháng năm 2021 đạt được kết quả...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) -  Đầu tháng 8/2021, sau thời gian giãn cách xã hội tại một số khu vực và cơ bản kiểm soát dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục duy...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2021 
(Quang Binh Portal) - Tháng 7/2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình duy trì ổn định; Đẩy mạnh chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu; Thị trường hàng hóa, dịch vụ đảm bảo nhu cầu tiêu...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tháng 5/2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình duy trì ổn định. Sản xuất vụ Đông Xuân được mùa; Thị trường hàng hóa, dịch vụ đảm bảo phục vụ nhu...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2021 
(Quang Binh Portal) - Với việc tiếp tục triển khai đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2021 tiếp tục...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2021 là năm hết sức quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển KT-XH...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2021 
(Quang Binh Portal) - Đầu tháng 02/2021 là thời gian trùng với tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho Nhân dân đón Tết...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2021 là năm hết sức quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa khởi...
Xem tiếp