VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển còn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2017 
Trong tháng 10, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão nhằm thực...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2017 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành và sự cố gắng của Nhân dân, doanh nghiệp nên kinh tế...
Xem tiếp
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 8, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài nên tiến độ gieo...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017 

(Quang Binh Portal) - Trong tháng, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 và số 4 (ngày 16-17/7 và ngày 25-26/7) trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây hư hỏng tài sản và ngập...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017 
Trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Vụ mùa Đông - Xuân được mùa lớn, dự ước sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân năm 2017 toàn tỉnh đạt 206.532 tấn, tăng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Tháng 4, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. Kết quả, 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 
Thực hiện kế hoạch năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của sự cố môi trường biển và 2 trận lũ năm 2016 để lại. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế...
Xem tiếp