VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt và dừng thực hiện cách ly xã hội, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng đầu năm trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; trong đó từ ngày 01-15/4 là thời gian cách ly toàn...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết định hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh đã tập trung đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tạo điều kiện để đẩy mạnh phát triển...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Xác định năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo tiền đề cho kế hoạch...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn khó khăn, thách thức, sản xuất vụ Hè Thu bị hạn nặng, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương, ảnh hưởng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 10/2019 tiếp tục duy trì ổn định, có mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. Các hoạt động văn hóa, thể thao...

Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý III/2019 trong điều kiện vụ Hè Thu bị hạn nặng, Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nhiều địa phương, ảnh hưởng...
Xem tiếp
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong tháng 8/2019, hạn hán tiếp tục kéo dài, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, cây hàng năm vụ Hè Thu giảm cả về diện tích và năng suất, dịch bệnh trên đàn lợn diễn...
Xem tiếp