VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh Quảng Bình được cấp hơn 1,3 nghìn tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 499/QÐ-TTg giao Bộ Tài chính về việc xuất cấp cấp không thu tiền xuất cấp 1.783,935 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018, trong đó tỉnh Quảng Bình được cấp 1.368,315 tấn gạo.
Cùng với tỉnh Quảng Bình, đợt này, tỉnh Tuyên Quang cũng được cấp 415,62 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh nêu trên phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Minh Huyền

[Trở về]