VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 61 tấn hạt giống cây trồng để gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ các địa phương.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 895 tấn hạt giống lúa, 133 tấn hạt giống ngô và 29 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trong đó tỉnh Quảng Trị 395 tấn hạt giống lúa, 26 tấn hạt giống ngô và 6,6 tấn hạt giống rau; tỉnh Quảng Bình 50 tấn hạt giống lúa, 07 tấn hạt giống ngô và 04 tấn hạt giống rau; tỉnh Hà Tĩnh 350 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 3,4 tấn hạt giống rau; tỉnh Thanh Hóa 100 tấn hạt giống lúa, 90 tấn hạt giống ngô và 15 tấn hạt giống rau.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trồng theo đúng quy định.

Mai Anh

[Trở về]