VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVII
(Nhiệm kỳ 2020 -2025)

đ/c Vũ Đại Thắng

Bí thư
Vũ Đại Thắng

đ/c Trần Hải Châu

đ/c Trần Thắng

Phó Bí thư Thường trực
Trần Hải Châu

Phó Bí thư
Trần Thắng

   
   
   

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

Trưởng Ban Dân vận
Lê Văn Bảo

Trưởng Ban Nội chính
Nguyễn Lương Bình

Trưởng Ban Tuyên giáo
Cao Văn Định

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh
Phạm Thị Hân

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh
Nguyễn Công Huấn

Trưởng Ban Tổ chức
Trần Vũ Khiêm

 

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
Đoàn Ngọc Lâm

Giám đốc Công an tỉnh
 

Bí thư Thị ủy Ba Đồn
Trương An Ninh

Bí thư Thành ủy Đồng Hới
Trần Phong

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Đinh Hữu Thành

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Đoàn Sinh Hòa

[Trở về]