VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2015 -2020)

đ/c Hoàng Đăng Quang

Bí thư
Hoàng Đăng Quang

   

đ/c Trần Thắng

đ/c Trần Công Thuật

Phó Bí thư Thường trực
Trần Thắng

Phó Bí thư
Trần Công Thuật


ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI
(Nhiệm kỳ 2015-2020)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1. Đinh Công Hải Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
2. Trần Xuân Vinh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
3. Cao Văn Định Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4. Nguyễn Công Huấn Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
5. Trần Hải Châu Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
6. Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
7. Nguyễn Xuân Quang Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8. Phạm Thị Hân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
9. Lê Văn Phúc Bí thư Thành ủy Đồng Hới
10. Trương An Ninh Bí thư Thị ủy Ba Đồn
11. Trần Hải Quân Giám đốc Công an tỉnh
12. Lê Văn Vỹ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
[Trở về]