VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức tổng kết 05 năm triển khai các mô hình học tập theo đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao 
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1438/UBND-KGVX ngày 04/9/2019 về việc tổng kết 05 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ/TTg ngày 20/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.  
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổng kết và xây dựng kế hoạch Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu cho UBND tỉnh việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ và Tổ chức Đại hội biểu dương những gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 9/7/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về triển khai đại trà các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 và thí điểm mô hình “cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016; văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh để chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tổng kết theo đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao; chủ trì, tổ chức Tổng kết 05 năm triển khai đại trà mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 cấp huyện. 

N.Q

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp