VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 798/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.
Căn cứ điều kiện thực tế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần; lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong nội dung quy hoạch, kế hoạch các ngành kinh tế có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như nông, lâm ngư nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong quy hoạch tỉnh.

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định; tăng cường hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di cư; kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững, sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường…

Cùng với đó, các ngành, địa phương cũng tập trung xây dựng chương trình hành động có định hướng và phù hợp trong bối cảnh đang diễn ra thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên Hợp Quốc, trong đó phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gìn giữ tri thức truyền thống, giống cây trồng, vật nuôi bản địa theo khuyến nghị và hướng dẫn của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, số hóa quản lý di sản thiên nhiên được quan tâm đẩy mạnh, hướng tới việc số hóa công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phù hợp với Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện giải pháp phục hồi hệ sinh thái; thiết lập, củng cố hệ thống thông tin về đa dạng sinh học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với địa phương, từng vùng di sản thiên nhiên, xây dựng, triển khai thực hiện dự án chuyển đổi số, tăng cường năng lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ và thực hiện điều tra, kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học.

PV Mai Anh

[Trở về]