VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 
(Quang Binh Portal) - Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngày 14/10/2021, UBND thành phố Đồng Hới đã có Công văn số 2692/UBND-GDDT về việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 phù hợp với tình hình của thành phố từ ngày 18/10/2021; tổ chức dạy học trực tiếp đối với những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến; trẻ mẫu giáo 05 tuổi (mầm non); học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 5 (tiểu học); học sinh lớp 6, lớp 9 (THCS); trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo dưới 05 tuổi tạm thời chưa đến trường; học sinh các lớp 3, lớp 4 (Tiểu học), lớp 7, lớp 8 (THCS) tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức dạy học đảm bảo an toàn và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học linh hoạt thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các trường học sử dụng Phần mềm Quản lý học và thi trực tuyến trên hệ thống K12 Online nhằm đảm bảo quản lý toàn diện, thống nhất, chặt chẽ từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các trường học.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh, học sinh đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến trên địa bàn; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K tại công trường, xung quanh trường hoc.

PV Mai Anh

[Trở về]