VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022 
(Quang Binh Portal) - Tối ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1971/UBND-NCVX về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022, nội dung công văn cụ thể như sau:

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 2943/TTr-SGDĐT ngày 16/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt Phương án tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022; sau khi xem xét, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành liên quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Phương án tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 311-TB/TU ngày 10/9/2021 về một số vấn đề liên quan đến tổ chức năm học 2021-2022 và ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành để chỉnh sửa, ban hành, thống nhất thực hiện.

2. Đối với cơ sở giáo dục mầm non: không tổ chức dạy học trực tuyến, tạm thời chưa tổ chức học tập tại trường. Tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở nhà theo các hình thức phù hợp.

3. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2: không tổ chức dạy học trực tuyến, tạm thời chưa tổ chức học tập tại trường. Tập trung hướng dẫn học sinh học tập theo chương trình dạy học được phát sóng trên kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, bắt đầu từ ngày 20/9/2021.

4. Đối với học sinh khối tiểu học (các lớp 3, 4, 5), khối THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: thực hiện kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện, khả năng của học sinh và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để quyết định phù hợp. Từ ngày 20/9/2021, tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. Việc tổ chức dạy học trực tiếp, nghiên cứu áp dụng sau ngày 30/9/2021 trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để quyết định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án tổ chức dạy học thích hợp đảm bảo an toàn và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục căn cứ quyết định giãn cách và cách ly xã hội của UBND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học linh hoạt thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua truyền hình các nội dung môn học với thời lượng hợp lý, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành chương trình năm học 2021- 2022.

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai phòng chống dịch hiệu quả trong trường học; tiêm vac-xin phòng dịch cho đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn trong dạy học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền định hướng dư luận để phụ huynh, học sinh, nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với giải pháp tổ chức dạy học.

6. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế cấp huyện thực hiện tiêm vac-xin phòng Covid-19 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên khi có nguồn vac-xin được phân bổ.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo ổn định đường truyền phục vụ tổ chức dạy học trực tuyến cho các cơ sở giáo dục và học sinh trên địa bàn tỉnh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình:

Tiếp sóng các chương trình dạy học trên truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và học sinh học tập trên truyền hình theo các khung giờ phát sóng, tiếp sóng.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ quyết định giãn cách và cách ly xã hội của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và tình hình cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định lựa chọn phương án tổ chức dạy học cho các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các trường học thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng các phương án để xử lý khi có tình huống dịch bệnh phát sinh trong trường học.

- Huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ các điều kiện cho giáo viên và học sinh triển khai dạy học trực tuyến một cách thuận lợi.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

+ Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh, học sinh đối với việc tổ chức dạy học trực tuyến, trực tiếp trên địa bàn.

+ Chủ trì thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và giãn cách, thực hiện 5K tại cổng trường, xung quanh trường học.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1971/UBND-NCVX ngày 16/9/2021 

[Trở về]