Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức HelpAge International (HAI) tại Việt Nam tài trợ Dự án Hỗ trợ người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4310/QĐ-UBND về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án Hỗ trợ người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam do Tổ chức HelpAge International (HAI) tại Việt Nam tài trợ.
Dự án Hỗ trợ người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam do Tổ chức HelpAge Intrenational tại Việt Nam (HAI) tài trợ và Hội Người cao tuổi tỉnh làm chủ khoản viện trợ. Từ tháng 11 đến hết ngày 10/12/2020, Dự án sẽ triển khai thực hiện các xã Hóa Tiến, Hóa Phúc, Xuân Hóa, Minh Hóa (huyện Minh Hóa); Hiền Ninh, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh); Lâm Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt để phục hồi sau lũ. Dự án bao gồm hoạt động chủ yếu là cấp phát tiền mặt cho 200 đối tượng hưởng lợi với tổng kinh phí thực hiện 104.000.000 đồng do Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) viện trợ không hoàn lại.

Hội Người cao tuổi tỉnh thông báo cho bên viện trợ về quyết định tiếp nhận Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình triển khai các hoạt động của Dự án, chủ khoản viện trợ tuân thủ nghiêm ngặt quy định hiện hành về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài; đồng thời chủ khoản viện trợ và Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam thực hiện đúng nội dung Dự án đã được cam kết, phê duyệt; đồng thời thông tin báo cáo về việc quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet