VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức họp Ban Giám khảo Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Vừa qua, Ban Giám khảo Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 tổ chức họp, đánh giá và thực hiện bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Qua tổng hợp, đánh giá hồ sơ đề nghị tham gia bình chọn của các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, toàn tỉnh có 46 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 10 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ; 27 sản phẩm nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 02 sản phẩm cơ khí và 07 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác.

Theo địa bàn các huyện: Bố Trạch có 12 sản phẩm, Lệ Thủy 10 sản phẩm, thành phố Đồng Hới có 07 sản phẩm, Quảng Ninh 07 sản phẩm, Quảng Trạch 06 sản phẩm, Minh Hóa 02 sản phẩm, Tuyên Hóa 01 sản phẩm, thị xã Ba Đồn 01 sản phẩm.

02 ngày làm việc (từ 19 - 20/5/2020), Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá, chấm điểm và bình chọn để tham mưu trình Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh) xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, ngày 21/5/2020, Hội đồng Bình chọn cấp tỉnh sẽ họp xem xét, quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 và lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia dự thi cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ diễn ra tại Quảng Bình vào đầu tháng 7/2020.

Đặng Hà

[Trở về]