VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên tinh thần yêu thương và chia sẻ 
(Quang Binh Portal) - Đó là việc làm thiết thực, có ý nghĩa mà huyện Lệ Thủy sẽ triển khai theo Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018. 
Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” và khẩu hiệu: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên..., từ ngày 15 - 20/3/2018, huyện Lệ Thủy sẽ tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia xây dựng và hoàn thiện hương ước thôn, bản, quy ước khu phố; nêu gương người tốt, việc tốt, chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội; khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; tuyên truyền phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hình thành mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của hộ gia đình.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tổ chức hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh tổ chức, cá nhân có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; triển khai các chương trình văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, thể dục - thể thao; khuyến khích các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng, vui chơi giải trí miễn phí, giảm phí cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em...; tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, nghề nghiệp, học đường...

Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ đó có hành động thiết thực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

N.Quý

[Trở về]