VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức Tháng hoạt động thể dục - thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục - thể thao (TD-TT) cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TD-TT Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946); kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931); tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của tập luyện TD-TT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố vận động tổ chức hoạt động TD-TT quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh theo 03 cấp từ cấp xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố, cấp tỉnh; có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại cấp xã, phường, thị trấn); vận động cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng hoạt động TD-TT và Ngày chạy Olympic trong đơn vị; phấn đấu đạt 85% số đơn vị hành chính trên toàn tỉnh tổ chức các hoạt động TD-TT quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động TD-TT chào mừng ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày chạy Olympic, phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai tổ chức tháng hoạt động TD-TT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho mình những hoạt động TD-TT phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm; tổ chức các hoạt động TD-TT trong Tháng hoạt động TD-TT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân; đồng thời huy động nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức hoạt động TD-TT và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Minh Huyền

[Trở về]