VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức trồng cây nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021 và hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 05 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các ngành, các cấp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng, thiết thực vào xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình bền vững.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 104/UBND về việc tổ chức trồng cây nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021 và hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 05 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021 với chỉ tiêu số lượng trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 - 2025 cao gấp 02 lần so với kết quả thực hiện năm 2020, trong đó chú trọng các giải pháp: Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng; quán triệt, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan cấp trên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, ưu tiên lựa chọn các loài cây bản địa, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt; quản lý suốt quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; trồng cây, trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình tốt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng 01 tỷ cây thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế khác, khu dân cư tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng trái pháp luật, nhất là trong mùa khô 2020 - 2021; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm…

Được biết, trong năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung quản lý bảo vệ tốt trên 615.530 ha rừng và đất lâm nghiệp; trồng được trên 8.140 ha rừng tập trung. Trong đó, trồng mới 463 ha rừng phòng hộ và trên 7.677 ha rừng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet