Bản in     Gởi bài viết  
Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh: Thông báo tìm người mất tích 
Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Lê Văn Hưng, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Xóm 2 (nay là xóm 3) thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi từ năm 1991, biệt tích đến nay.
 Anh Lê Văn Hưng đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: Số 20 đường Trường Chinh, tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Kia, sinh năm 1930, có cùng địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của Anh yêu cầu Tòa án tuyên bố Anh mất tích. Ai biết anh Lê Văn Hưng ở đâu báo cho Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ trên hoặc liên hệ với bà nguyễn Thị Kia, hoặc chị Lê Thị Nghĩa có cùng địa chỉ: Xóm 3, thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, anh Lê Văn Hưng phải đến Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh để giải quyết vụ việc. Hết thời hạn này anh Lê Văn Hưng không có mặt, không có tin tức xác thực, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thẩm phán
Nguyễn Mậu Đảo

[Trở về]