VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Toàn tỉnh có 11/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán được giao 
(Quang Binh Portal) - Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước với nhiều giải pháp tích cực và quyết liệt nên kết quả thu ngân sách 6 tháng đạt khá so với kế hoạch đề ra.
Tổng thu ngân sách ước đạt 5.445,6 tỷ đồng, bằng 50,02 % so với dự toán địa phương giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong đó thu bổ sung ngân sách Trung ương 3.635 tỷ đồng, bằng 49,92% dự toán giao; thu tại địa bàn ước đạt 1.803,7 tỷ đồng, bằng 51,53% so với dự toán địa phương giao, tăng 5,94%.

Toàn tỉnh có 11/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán được giao (đạt từ 50% trở lên) đó là: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 130%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 78,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 67%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 66%; thuế bảo vệ môi trường đạt 64%; thu khác ngân sách đạt 58%; thuế trước bạ 54,9%; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 54,55%; thu tiền thuê đất đạt 53%; thu tại xã đạt 52% và thu xổ số kiến thiết đạt 50%.

Tuy nhiên, có 04 khoản thu chưa đạt tiến độ theo kế hoạch: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 43%, thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 32,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 44,4%; thu phí, lệ phí 47,3%.

Bên cạnh đó, nợ đọng thuế vẫn còn lớn, ước đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn tỉnh có hơn 400 doanh nghiệp nợ 370 tỷ đồng tiền thuế, tăng 1,1% so với cuối năm 2017, chiếm trên 10,9% tổng thu ngân sách trong năm 2018, vượt hơn 02 lần tỷ lệ nợ thuế trong giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Tài chính. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đấu nối, cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế... Một số đơn vị nợ thuế lớn như: Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco I nợ 37 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình 25 tỷ; Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp 10 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đại Phúc Quảng Bình 06 tỷ đồng…

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 06 huyện, thị xã đạt và vượt tiến độ dự toán thu ngân sách, cụ thể: Huyện Minh Hóa đạt 51,2%, huyện Tuyên Hóa đạt 56,41%, thị xã Ba Đồn đạt 59,47%, huyện Bố Trạch đạt 63,4%, huyện Quảng Ninh đạt 66,31%, huyện Lệ Thủy đạt 74,6% và 02 địa phương chưa đạt tiến độ dự toán là huyện Quảng Trạch đạt 42%, thành phố Đồng Hới đạt 37,2%.

6 tháng cuối năm, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế, nộp thuế điện tử, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đối mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công việc nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách Nhà nước...

Mai Anh

[Trở về]