VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Toàn tỉnh có 112/159 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Xác định việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực chỉ đạo các địa phương, cơ sở triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em nói riêng. 
Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; triển khai việc tổ chức đánh giá, xét duyệt và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đảm bảo quy tắc, trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng hướng dẫn của Cục Trẻ em.

Kết quả, trong năm, toàn tỉnh có 112/159 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt tỷ lệ 70,44% so với tổng số xã trên địa bàn. Cụ thể: Thị xã Ba Đồn có 9/16 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Bố Trạch 28/30 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Lệ Thủy 25/28 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Minh Hóa 10/16 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Tuyên Hóa 13/20 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Quảng Ninh 10/15 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; huyện Quảng Trạch 06/18 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và thành phố Đồng Hới có 11/16 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Hiện, toàn tỉnh còn gần 30% số xã, phường, thị trấn chưa đạt 13 tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em, chủ yếu do điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, nguồn lực dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng theo yêu cầu; thiếu địa điểm và các thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em; việc tổ chức cho trẻ em được tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ quyền trẻ em chưa nhiều. Một số xã còn để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ...

Thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã, huyện; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, đặc biệt là bậc tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát, thẩm định đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

N.Q

[Trở về]