VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Toàn tỉnh có 21 điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 377/KH-MTTQ-BTT ngày 16/7/2019 của UBMTTQVN tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII.
Theo đó, từ ngày 18 - 23/7/2019, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII tại các địa phương, trong đó: Ngày 18/7/2019, thành phố Đồng Hới có 01 điểm tại Nhà văn hóa Đồng Sơn. Ngày 19/7/2019, huyện Tuyên Hóa có 02 điểm tại hội trường UBND xã Kim Hóa và xã Phong Hóa.

Ngày 22/7/2019, huyện Lệ Thủy 04 điểm tại hội trường UBND xã Sen Thủy, xã Dương Thủy, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Liên Thủy; huyện Quảng Ninh 02 điểm tại hội trường UBND xã Vĩnh Ninh và xã An Ninh; thành phố Đồng Hới 02 điểm tại hội trường UBND phường Bắc Lý và Trung tâm Văn hóa xã Bảo Ninh; huyện Bố Trạch có 02 điểm tại hội trường các UBND xã Phú Định và xã Phú Trạch; thị xã Ba Đồn có 02 điểm tại hội trường UBND xã Quảng Hải và xã Quảng Phúc; huyện Quảng Trạch có 02 điểm tại hội trường UBND xã Quảng Hưng và Quảng Trường; huyện Minh Hóa có 02 điểm tại Nhà văn hoá xã Minh Hóa và hội trường UBND xã Hóa Thanh.

Ngày 23/7/2019, huyện Bố Trạch có 02 điểm tại hội trường UBND xã Lý Trạch và xã Bắc Trạch.

Mai Anh

[Trở về]