VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Toàn tỉnh có 472 mô hình điểm nông thôn mới, đô thị văn minh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình điểm nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 472 mô hình điểm nông thôn mới, đô thị văn minh. Riêng trong năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng mới 68 mô hình và duy trì hiệu quả 404 mô hình điểm của Mặt trận các cấp.
Các mô hình được Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, gồm: “Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ”, “Đường hoa đô thị”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Gần dân, sát dân”, “Khu phố văn minh đô thị”, “Khu dân cư (KDC) hài hòa xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình”, “KDC bảo đảm trật tư an toàn giao thông”, “KDC thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, “Vườn kiểu mẫu”, “Làng quê đáng sống”, “Kết nghĩa Lương - Giáo”...

Hưởng ứng và chung sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân trong toàn tỉnh đã tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công, hàng trăm nghìn m2 đất để thực hiện các mô hình nông thôn mới, tạo sự khởi sắc toàn diện ở các KDC…

Hồng Lựu

[Trở về]