VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/01/2021, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã có đội viên Đề án 500 trí thức trẻ; đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm thực hiện cơ chế chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn này là việc Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Thanh niên, đây chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. Nhiều thanh niên trở thành nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi; tỷ lệ trí thức trẻ chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 567 giai đoạn 2014 - 2020, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới, hải đảo, xã an toàn khu và vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua 06 năm triển khai, Đề án đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh, đạt 61,2% nhu cầu bồi dưỡng của địa phương và 98% mục tiêu đề ra.

Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, đến hết tháng 12/2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn 500 đội viên thuộc 34 tỉnh; đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và các kỹ năng cần thiết cho đội viên trước khi bố trí về xã công tác. Các đội viên của Đề án đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao; phát huy vai trò của công chức chuyên môn trong từng lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567. Đồng chí yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị để có giải pháp khắc phục hạn chế, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 567 giai đoạn 2021 - 2025, trong đó nội dung bồi dưỡng cần bảo đảm ngắn gọn, chuyên sâu, tập trung vào nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trẻ phù hợp với từng vùng miền, nhất là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời bố trí sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các ngành, địa phương nghiên cứu quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi, lưu ý cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để Đề án triển khai đạt hiệu quả...

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet