VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
TP Đồng Hới: Đầu tư trên 52 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đã đề ra.
Theo đó, thành phố và các xã đã đầu tư trên 52 tỷ đồng cho nhiệm vụ này; trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng 51 tỷ đồng, xây dựng các mô hình nông-lâm-thủy sản 586 triệu đồng và hỗ trợ phát triển sản xuất trên 370 triệu đồng.

Các xã trên địa bàn thành phố cũng đã vận động được hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất với tổng giá trị 250 triệu đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, cho đến thời điểm này thành phố đã có 1 xã đạt 17/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 3 xã đạt 13 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]