Bản in     Gởi bài viết  
TP. Đồng Hới: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Chiều 12-1, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết Hướng dẫn số 03-HD/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.


Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua 2 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Từ đó, cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của chỉ thị theo hướng dẫn của Thành ủy và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 được các cấp ủy đảng tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc từ việc tổ chức triển khai học tập chỉ thị, chuyên đề năm 2016, 2017 đến xây dựng, ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của TP.; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là việc làm theo, đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào, đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đối tượng được gắn chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, các đề án phát triển kinh tế-xã hội của TP. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức cách mạng.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 119-QĐ/TU và gắn với thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đối mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. đã làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm và phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác…

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã có nhiều ý kiến tham luận góp phần làm rõ hơn hơn việc đã làm được, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]