Bản in     Gởi bài viết  
TP. Đồng Hới: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 
Ngày 6-6, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.


Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy trao thưởng các tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 2 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Theo đó, hội nghị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trên toàn Đảng bộ Đồng Hới, như: TP. đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các các xã, phường, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Đài TT-TH TP., đài truyền thanh các xã, phường, bản tin Đồng Hới, website Đồng Hới với các phóng sự, tin bài viết về các mô hình, gương người tốt việc tốt, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ luôn được các cấp uỷ Đảng, Mặt trận, đoàn thể quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể để nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đặc biệt, TP. chọn những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Từ đó, Đảng bộ TP. đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề, như: kết quả đạt được ở các đơn vị, địa phương, vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân của thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm...

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất bổ sung, hoàn thiện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cho những năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp này, Thành ủy Đồng Hới đã khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]