VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới QH sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, QHXV 
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hải Dương gửi tới sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022. Nội dung kiến nghị như sau:
Câu số 11: “Cử tri kiến nghị sớm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở) cho phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định chuyên ngành; Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Nội dung Nghị định số 16/2022/NĐ-CP kế thừa những quy định phù hợp của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; bổ sung quy định mới trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và hệ thống pháp luật chuyên ngành xây dựng hiện hành, bãi bỏ những hành vi vi phạm không còn phù hợp; đồng thời khắc phục những bất cập của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, bãi bỏ những quy định chồng lấn, phân định rõ phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả và tính khả thi của Nghị định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hải Dương. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hải Dương đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới.

Nguồn: Công văn 796/BXD-TTr ngày 11/3/2022 của Bộ Xây dựng

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp