VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Quang Hiếu về chế độ chính sách cho bố ông là quân nhân làm nghĩa vụ Quốc tế tại chiến trường Lào 
Ông Nguyễn Quang Hiếu cư trú tại 62/12 đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thư kiến nghị của ông Nguyễn Quang Hiếu có nội dung: Ông Nguyễn Quang Hóa, sinh năm 1952; cư trú: Xóm 3, thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham gia quân đội từ tháng 02 năm 1977 đến thắng 10 năm 1981, thuộc đơn vị c8,d8, e423, f379, Binh đoàn 678 nhưng chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ CHQS tỉnh đã nghiên cứu, chỉ đạo Phòng Chính trị có Công văn số 1395/CT-CS ngày 21/4/2017 hướng dẫn Ban CHQS huyện Bố Trạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đại Trạch trực tiếp làm việc với gia đình ông Nguyễn Quang Hóa để kiểm tra, xác minh những nội dung phản ánh. Ngày 25/4/2017 Phòng Chính trị cùng với đại diện Ban CHQS huyện Bố Trạch, chính quyền xã Đại Trạch trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Quang Hóa.

Trên cơ sở báo cáo kết quả các buổi làm việc của Phòng Chính trị, các tài liệu được lưu trữ các cấp và giấy tờ của ông Nguyễn Quang Hóa, Bộ CHQS tỉnh trả lời như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Hóa, sinh năm 1952; hiện cư trú: Xóm 3, thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian công tác trong quân đội là 3 năm 8 tháng, trong đó: 2 năm 4 tháng công tác tại Lào. Cụ thể: Nhập ngũ: Tháng 11/1978; xuất ngũ: Tháng 7/1982; đơn vị trước khi xuất ngũ: e423, f379, Binh đoàn 678. Là đối tượng được xét hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc triển khai thực hiện chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Hóa đã lập hồ sơ và nộp về các cấp theo quy định, cụ thể:

- Lần thứ nhất, thiết lập hồ sơ giải quyết chế độ thuộc nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc. Hồ sơ gồm có: Bản khai cá nhân, bản sao Quyết định xuất ngũ. Ngày 06/8/2012, Hội đồng chính sách xã Đại Trạch đã hộp xét, đề nghị các cấp giải quyết theo hướng dẫn. Qua thẩm định hồ sơ, tháng 02/2013, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trả về và yêu cầu kiểm tra, xác minh. Lý do: Quyết định xuất ngũ làm căn cứ xét duyệt có nội dung tẩy xóa, sửa nội dung, ghi thêm (gồm: Họ tên, cấp bậc, thời gian nhập ngũ, chế độ được hưởng), giấy tờ không được công chứng.

Lần thứ hai, thiết lập hồ sơ thuộc nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan. Hồ sơ gồm có: Bản khai cá nhân, Giấy chứng nhận thời gian công tác trong Quân đội của Ban CHQS huyện Bố Trạch và danh sách đăng ký quân nhân dự bị. Qua xét duyệt, thẩm định hồ sơ, tháng 6/2015 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình trả về. Lý do: Bản sao Danh sách đăng ký quân nhân dự bị có tẩy sửa, không trùng khớp năm sinh và năm nhập ngũ.

Lần thứ ba, Ông Nguyễn Quảng Hóa thiết lập hồ sơ đề nghị các cấp giải quyết thuộc nhóm đối tượng không có giấy tờ. Hội đồng chính sách xã, Ban CHQS huyện xét duyệt, báo cáo lên Bộ CHQS tỉnh. Qua thẩm định hồ sơ Bộ CHQS tỉnh xét thấy: Quá trình tham gia công tác trong quân đội của ông Hóa là 3 năm 8 tháng, trong đó: 2 năm 4 tháng công tác tại Lào; đơn vị trước khi xuất ngũ: c423, f379,, Binh đoàn 678. Bộ CHQS tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Quân khu. Tháng 10/2016, Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 4 chuyển trả lại và yêu cầu bổ sung danh sách đăng ký quân dự bị hoặc có văn bản xác minh, kết luận rõ thời gian nhập ngũ, xuất ngũ của ông Nguyễn Quang Hóa. Tuy nhiên, sau khi nhận hồ sơ trả về đến nay, ông Nguyễn Quang Hóa không đến các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện hồ Sơ, gửi lên các cấp xét hưởng chế độ theo quy định.

Như vậy, 3 lần thiết lập hồ sơ của ông Nguyễn Quanh Hóa đều có sai sót, thiếu cơ sở pháp lý, để các cấp xét duyệt, thẩm định và đề nghị Tư lệnh Quân khu ra quyết định hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tại buổi làm việc với cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Bố Trạch và chính quyền địa phương xã Đại Trạch ngày 25/4/2017, ông Nguyễn Quang Hóa có ý kiến như sau: Trong quá trình thiết lập hồ sơ còn có sai sót, thiếu cơ sở pháp lý, chưa bổ sung các giấy tờ làm căn cứ xét hưởng chế độ là thuộc về trách nhiệm cá nhân và cũng đề nghị các cấp tạo điều kiện để Ông tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, sớm được hưởng chế độ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chính sách, Phòng Chính trị phối hợp chặt chẽ với Ban chi huy quân sự huyện Bố Trạch, Hội đồng chính sách xã Đại Trạch hướng dẫn ông Nguyễn Quang Hóa kê khai, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, đề nghị các cấp xét duyệt, thẩm định giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Qua giải quyết thư kiến nghị phản ánh của công dân, Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, để chỉ đạo, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, kịp thời hơn. Đồng thời Bộ CHQS Quảng Bình yêu câu ông Nguyễn Quang Hiếu là người đứng thư phản ánh, kiến nghị đã không tìm hiểu kỹ lý do vì sao Bố mình chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong thư phản ánh, kiến nghị có một số lời lẽ thiếu thiện chí, phản ánh không đúng sự thật, nên cần phải rút kinh nghiệm, trong phản ánh, kiến nghị của mình.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

[Trở về]