Quảng Bình với công cuộc mở cõi 
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, việc mở mang bờ cõi có một ý nghĩa chiến lược quan trọng. Mở mang bờ cõi không chỉ để có đất đai, nhân tài vật lực xây dựng quốc gia cường thịnh mà còn là sự...

Xem tiếp
Quảng Bình trong thời kỳ của các triều đại Chiêm Thành 
Phong trào khởi nghĩa của nhân dân quận Nhật Nam mà nòng cốt là nhân dân ở huyện Tượng Lâm đã bền bỉ kiên cường suốt gần 70 năm và cuối cùng đã giành được độc lập, thành lập nước Lâm Ấp (sau này...

Xem tiếp
Quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quốc gia phong kiến Việt Nam và Quảng Bình trở lại lãnh thổ Đại Việt 
(Website Quảng Bình) - Suốt mười thế kỷ dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhân dân các dân tộc của nước Âu Lạc vẫn không ngừng đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Ý chí...

Xem tiếp
Quảng Bình trong thời kỳ thống trị của phong kiến phương bắc 
Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà sát nhập Âu Lạc vào nước Nam Việt. Triệu Đà chia Âu Lạc làm hai quận là Giao Chỉ (Bắc bộ) và Cửu Chân (Bắc Trung bộ). Quảng Bình thuộc phía nam quận Cửu Chân....
Xem tiếp
Quảng Bình trong thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc 
Theo thư tịch và truyền thuyết, với sự phát triển toàn diện của các cộng đồng dân cư trong thời đại đồ đồng, đất nước ta bước vào thời kỳ nước Văn Lang, thời kỳ các Vua Hùng của lịch sử Việt Nam.

Xem tiếp
Vùng đất Quảng Bình trong tiến trình lịch sử 
Theo dòng chảy lịch sử, mảnh đất Quảng Bình xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân đột khởi trong nhiều lĩnh vực; nhiều làng xã, dòng họ nổi tiếng trở thành chỗ dựa tin cậy cho các vương triều và nhiều...

Xem tiếp
Vùng Quảng Bình thời tiền sử 
Quảng Bình nằm trên giải đất phía Bắc miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, có dãy Hoành Sơn chạy từ Tây sang Đông, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía...

Xem tiếp
Lịch sử hình thành tỉnh Quảng Bình 
Trong lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, Quảng Bình luôn là một phần đất thiêng liêng của lãnh thổ Việt Nam. Vùng đất Quảng Bình hôm nay đã trải qua nhiều lần thay đổi cương vực (địa giới...

Xem tiếp
Quảng Bình dưới chế độ phong kiến triều Nguyễn và thực dân Pháp 
Nằm trên dải đất hẹp nhất của Tổ quốc, trải qua nhiều biến cố lịch sử, thời kỳ nào mảnh đất Quảng Bình cũng nằm vào vị trí xung yếu của lịch sử dân tộc, phải chứng kiến và chịu đựng nhiều nỗi đau...

Xem tiếp
Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
Sau khi giành được thắng lợi, chính quyền cách mạng non trẻ phải đương đầu với những khó khăn chồng chất. Hậu quả của nạn đói đầu năm 1945 còn rất nghiêm trọng, tàn dư kinh tế, văn hoá, xã hội của...

Xem tiếp