VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai chính thức Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Điều 56, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng, chính thức đưa Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản vào vận hành, sử dụng nhằm đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá. Đây cũng là kênh để thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc.
Để triển khai hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, ngày 03/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 530/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương sử dụng chính thức Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tài trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp).

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người có tài sản đấu giá (các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan) và các tổ chức đấu giá tài sản thành lập trên địa bàn việc sử dụng chính thức Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Mai Anh

[Trở về]