VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở trong công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là 80% hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với địa phương để đăng, phát qua hệ thống truyền thanh xã, phường và hình thức khác; phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các bậc học trên địa bàn tỉnh được giáo dục pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe; 90% đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng nông thôn được tiếp cận pháp luật về ATGT…

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT trên những lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông; đấu tranh lên án hành vi vi phạm trật tự, ATGT; giới thiệu mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATGT tại những địa phương và các nước trên thế giới; quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ... Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông; những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông “xanh” (như xe đạp, đi bộ) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực thành phố Đồng Hới, nơi tập trung đông dân cư; cảnh báo người dân miền núi dọc Quốc lộ không thả rông gia súc gây mất ATGT; quy định về điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy; quy tắc ATGT đường sắt, hành lang ATGT đường sắt; văn hóa giao thông hàng không; tác hại của rượu, bia; các mức độ nguy cơ gây tai nạn giao thông khi uống rượu, bia nhằm nâng cao ý thức của mọi người tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”…

Kế hoạch cũng nêu rõ hình thức tuyên truyền, đó là: Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, chương trình, phóng sự, phim tài liệu, sân chơi, tiểu phẩm, chuyên mục hỏi, đáp về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia để tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; tổ chức giải báo chí, triển lãm ảnh, tranh cổ động, liên hoan truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia; xây dựng chương trình phát thanh phù hợp với từng địa phương, vùng miền để phát trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bảng tin công cộng; xuất bản cẩm nang, tờ rơi, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; thông qua buổi sinh hoạt, chào cờ cho các em học sinh của các cấp học...

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác đảm bảo ATGT. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]