VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại Quảng Bình năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Thông tư số 133/2017-TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, đồng thời để việc triển khai diện rộng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ngày 27/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 773/UBND-TH về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tại Quảng Bình năm 2019.
Theo đó, trong năm 2019, tỉnh sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến có tính bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới, trong đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh từ 30/5 - 30/6/2019; đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh từ 01/7 - 31/7/2019; các phòng, ban cấp thành phố, xã, phường trên địa bàn thành phố từ 01/8 - 31/8/2019; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố từ 01/9 - 30/9/2019; các đơn vị khác còn lại cấp tỉnh, cấp thành phố từ 01/10 - 31/10/2019. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị điều kiện (máy tính kết nối internet, máy in, chữ ký số...) chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu thành phố Đồng Hới chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện đúng quy định; Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, tổ chức tập huấn và hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai các công việc có liên quan để tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN, đảm bảo việc triển khai hoàn thành đúng theo đúng thời gian quy định.

Mai Anh

[Trở về]