VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai đồng bộ, sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) vào cuộc sống 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 09/5/2018, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm vịệc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) Quảng Bình đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, nông nghiệp tiếp tục phát triển, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội; sản lượng lương thực năm 2017 đạt 31 vạn tấn, tăng 18,6% so với năm 2008; giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất số lượng sang chất lượng; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; ngành Chăn nuôi chiếm tỷ trọng ngày càng cao; khai thác hải sản xa bờ phát triển mạnh, nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, bền vững. Lâm nghiệp từng bước được xã hội hóa, công tác quản lý và bảo vệ rừng được các cấp, ngành và chủ rừng quan tâm chỉ đạo thực hiện; các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được nhân rộng trong sản xuất; từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên doanh, liên kết, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng giá trị.

Đời sống vật chất và tinh thần nông dân được cải thiện; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đầu năm 2017 đạt 24,84 triệu đồng/năm, tăng gấp ba lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm trên 10% so với năm 2008. Các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, Quảng Bình có 52 xã đạt nông thôn mới, chiếm 38,2% (tỷ lệ toàn quốc chiếm 34,4%). Cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện nhanh; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững. Số tiêu chí đạt được bình quân/xã ở tỉnh Quảng Bình tăng từ 3,6 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao tỉnh Quảng Bình trong việc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Đối với công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), đồng chí yêu cầu Quảng Bình đánh giá đúng thực chất, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương để hoàn thiện báo cáo tổng kết; đồng thời đề xuất những quan điểm, chủ trương phù hợp với địa phương; tập trung vào các chỉ tiêu thu nhập, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; việc thực hiện Nghị quyết, nội dung tái cơ cấu nông nghiệp cần chú trọng giá trị gia tăng; trong xây dựng nông thôn mới cần thực hiện theo lộ trình, giữ vững và phát triển các tiêu chí, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong chương trình công tác, đoàn đã có buổi làm việc tại xã Đại Trạch và khảo sát thực tế tại hồ Thác Chuối (huyện Bố Trạch). Tại đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu xã Đại Trạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nông thôn; tích cực cải thiện đời sống của người dân; duy trì nâng cao các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, trong đó tập trung nâng cao thu nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; nghiên cứu xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu…

Đặng Hà

[Trở về]